Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 22584
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Φύλο και Φύση στους Ακόλουθους Ύμνους του Καλλίμαχου : Ὕμνος εἰς Δήμητραν, Ὕμνος εἰς Ἄρτεμιν, Εἰς Λουτρὰ τῆς Παλλάδος
  (2022-11-25) Μανδηλαρά, Μαρία; Mandilara, Maria
  Τμήμα Φιλολογίας (ΜΔΕ)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει τον ρόλο της φύσης στην απεικόνιση της έμφυλης ταυτότητας των θεοτήτων Δήμητρα, Άρτεμις και Αθηνά στους ύμνους του ελληνιστικού ποιητή Καλλίμαχου. Οι προαναφερθέντες ύμνοι αξίζουν να μελετηθούν για πολλούς λόγους, αλλά ο σημαντικότερος κατά την γνώμη μου είναι η εξέταση των συμβολισμών των φυτών και δέντρων που σχετίζονται άμεσα με τις θεές, καθώς επίσης και με τις καθιερωμένες εορτές προς τιμήν τους. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί θα εστιάσει επομένως στη συμβολική παρουσία και λειτουργία της φύσης. Ως ‘φύση’ ορίζονται τα φυσικά τοπία, τα φυτά, καθώς επίσης και τα ζώα, τα οποία κάθε φορά συνάδουν με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της εκάστοτε θεάς, και τα οποία συμβάλλουν επίσης στην προβολή αγνώστων πτυχών του χαρακτήρα τους. Το έντονο ενδιαφέρον που σημειώθηκε για την φύση την εποχή του Καλλίμαχου είναι αποτέλεσμα της συστηματικής μελέτης και έρευνας των Περιπατητικών φιλοσόφων και κυρίως του Θεόφραστου. Οι επιστημονικές παρατηρήσεις και μελέτες γύρω από την φύση και τον φυτικό κόσμο αξιοποιούνται από τον Καλλίμαχο προκειμένου να τεθούν προβληματισμοί σχετικά με ζητήματα έμφυλης ταυτότητας της κάθε θεάς. Ακόμη, τα άνθη ή τα δέντρα που απαντώνται στους ύμνους σχετίζονται άμεσα και με την εορτή στην οποία εντάσσεται κάθε φορά ο ακροατής. Τέλος, η ύπαρξη του ειδυλλιακού τοπίου ή συγκεκριμένων φυτών στους ύμνους καθιστά ακόμη πιο έντονη την σχέση των θεοτήτων με την φύση.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  In vitro μελέτη τοξικότητας προϊόντων νικοτίνης σε κύτταρα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος NCI-H292
  (2022-12-06) Θανασούλα, Αγγελική; Thanasoula, Aggeliki
  Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)
  Tα τελευταία χρόνια, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι διαδεδομένα με αυξανόμενο ρυθμό στους καπνιστές, ως μέσο διακοπής του καπνίσματος, αλλά και σε νέους χρήστες που δεν ήταν καπνιστές στο παρελθόν. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα φαίνεται πως συγκριτικά με τα συμβατικά τσιγάρα δεν είναι αντίστοιχα επιβλαβή, όμως δεν έχουν μελετηθεί επιστημονικά επαρκώς και δεν έχουν γίνει αρκετές τοξικολογικές μελέτες για να αξιολογηθούν οι βλάβες που προκαλούν μακροπρόθεσμα στον ανθρώπινο οργανισμό. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η τοξικότητα των συσκευών τύπου JUUL που είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μορφή ENDS στους νέους στις ΗΠΑ. Το JUUL, σε αντίθεση με τα συμβατικά τσιγάρα και άλλες συσκευές ENDS που περιέχουν νικοτίνη ελεύθερης βάσης, περιέχει υψηλά επίπεδα άλατος νικοτίνης, του οποίου οι κυτταρικές και μοριακές επιδράσεις στα κύτταρα του πνεύμονα είναι άγνωστες. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η in vitro τοξικότητα των αερολυμάτων από διαφορετικές γεύσεις JUUL (Αlpine Berry, Golden Tobacco, Mango, Menthol,Mint,Rich Tobacco), περιεκτικότητας νικοτίνης 18 mg/ml, στην κυτταρική σειρά NCI-Η292 (ανθρώπινη πνευμονική επιθηλιακή κυτταρική σειρά), μετά από έκθεση 24 και 48 ωρών. Επίσης, αξιολογήθηκε η in vitro τοξικότητα αερολυμάτων συμβατικών τσιγάρων 1R6F και αερολυμάτων συμβατικών τσιγάρων 1R6F με CFPs. Μετά από έκθεση των κυττάρων H292 στα παραπάνω αερολύματα, μελετήθηκε η ενεργότητα του αντιοξειδωτικού ενζύμου της υπεροξειδικής δισμουτάσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν επαγωγή της κυτταροτοξικότητας μόνο σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις αερολύματος (200 puffs/20 ml) για όλες τις γεύσεις στις 24 h και υψηλότερη στις 48 h. Η πιο κυτταροτοξική γεύση είναι η Mint. Επαγωγή της υπεροξειδικής δισμουτάσης παρατηρήθηκε στην γεύση Mango, Menthol, Mint.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο νόμος του Weyl σε συμπαγή πολυπτύγματα
  (2022-11-02) Χαρονικολάου, Βασίλειος; Charonikolaou, Vasileios
  Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)
  Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε μια απόδειξη του νόμου του Weyl σε συμπαγή πολυπτύγματα. Η προσέγγιση που ακολουθούμε γίνεται μέσω της εξίσωσης της θερμότητας. Μεταξύ άλλων, στα βήματα που ακολουθούνται συμπεριλαμβάνονται η κατασκευή του πυρήνα του τελεστή της θερμότητας σε συμπαγή πολυπτύγματα καθώς επίσης και η εύρεση του ασυμπτωτικού αναπτύγματος αυτού.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η διαδικτυακή διαφήμιση και η επίδρασή της στη συμπεριφορά του καταναλωτή
  (2014-04-11) Βαλίνου, Παρασκευή; Καραμποΐκη, Νίκη; Valinou, Paraskeuh; Karampoiki, Niki
  Τμήμα Μουσειολογίας (ΔΕ)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί να εξετάσει και να μελετήσει τη διαδικτυακή διαφήμιση και την επίδρασή της στη συμπεριφορά του καταναλωτή. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Αθήνας με τη διανομή ερωτηματολογίου. Συνολικά συγκεντρώθηκαν 115 ερωτηματολόγια. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να εξετάσουμε κατά πόσο η διαδικτυακή διαφήμιση επηρεάζει και με ποιον τρόπο τον καταναλωτή. Επίσης ερευνούμε την στάση του καταναλωτή απέναντι στην διαδικτυακή διαφήμιση και κατά πόσο αποτελεσματική είναι. Εκτός από την εκπόνηση της έρευνας σε αυτή την διπλωματική εργασία αναλύεται και παρουσιάζεται τι είναι το μάρκετινγκ και πιο συγκεκριμένα το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ που ακμάζει τα τελευταία χρόνια με την βοήθεια του διαδικτύου. Επιπλέον αναλύεται η διαφήμιση, τα μέσα διαφήμισης και τα είδη, καθώς και η στάση του καταναλωτή απέναντί της. Φυσικά γίνεται αναφορά του καταναλωτή και της συμπεριφοράς του και από τι και ποιους παράγοντες επηρεάζεται και τέλος παρουσιάζεται η ανάλυση της διαδικτυακής διαφήμισης, της ιστορίας της και της σχέσης της με τον καταναλωτή.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Πληροφοριακά συστήματα και πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα
  (2022-10-06) Περουλάκης, Γεώργιος; Λυκάκης, Κωνσταντίνος; Peroulakis, Georgios; Lukakis, Konstantinos
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόμενος αριθμός πολυεθνικών εταιρειών έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται μόνο με προμηθευτές που συμμορφώνονται με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Συνήθως, αυτές οι πολυεθνικές αναμένουν από τους προμηθευτές τους να συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα και ζητούν με την σειρά τους, από αυτούς τους προμηθευτές να ζητούν την ίδια περιβαλλοντική συμμόρφωση από τους προμηθευτές τους, και ούτω καθεξής. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας «καταρράκτης» βιώσιμων πρακτικών που θα ρέει ομαλά σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. Είναι μια αξιοθαύμαστη ιδέα, αλλά ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί στην πράξη δίχως τα κατάλληλα πληροφοριακά συστήματα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Νέα συμπυκνωμένα οξαδιαζολονικά παράγωγα με πιθανή ενεργοποιητική δράση έναντι της διαλυτής γουανυλικής κυκλάσης
  Πετρή, Μαρρούλα; Petri, Marroula
  Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)
  Η διαλυτή γουανυλική κυκλάση (sGC) αποτελεί τον κύριο ενδογενή «υποδοχέα» σηματοδότησης του μονοπατιού NO/sGC/cGMP. Το μονοπάτι αυτό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της καρδιαγγειακής ομοιόστασης. Η sGC αποτελεί μια ετεροδιμερή πρωτεΐνη, η οποία συγκροτείται από μια α υπομονάδα και μια μικρότερη β υπομονάδα που περιλαμβάνει την περιοχή πρόσδεσης αίμης. Η ενεργοποίηση της sGC από το ΝΟ προαπαιτεί την παρουσία Fe2+ στην ομάδα της αίμης. Δυσλειτουργία του μονοπατιού μπορεί να προκληθεί λόγω μειωμένης βιοδιαθεσιμότητας ΝΟ, απώλειας της ομάδας αίμης ή οξείδωση του σιδήρου της σε Fe3+ και δύναται να οδηγήσει σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις. Απώλεια της αίμης ή οξείδωση του σιδήρου της μπορεί να προκληθεί μέσω των συνθετικών παραγώγων ODQ και NS 2028. Αντίθετα οι ΝΟ- και αιμο- ανεξάρτητοι ενεργοποιητές, μπορούν να οδηγήσουν σε ενεργοποίηση του ενζύμου. Η παρούσα εργασία εστιάζει στο σχεδιασμό και την σύνθεση νέων ετεροκυκλικών μορίων με πιθανή ενεργοποιητική δράση έναντι της sGC. Συγκεκριμένα τα μόρια αυτά φέρουν δακτύλιο οξαδιαζολόνης συμπυκνωμένο με έναν βασικό 1,4-διυδροκινοξαλινο-2,3-διονικό ή με έναν κινοξαλινο-2,3-διονικό σκελετό. Ο οξαδιαζολονικός δακτύλιος αναμένεται να συμβάλει οξείδωση του σιδήρου της αίμης. Επιπλέον τα τελικά μόρια φέρουν καρβοξυλικούς υποκαταστάτες στη θέση-4 ή -5 του σκελετού, ικανούς να μιμηθούν τα προπιονικά καρβοξυλικά άκρα της αίμης και να αναπτύξουν αλληλεπιδράσεις σε κρίσιμα αμινοξικά κατάλοιπα του τομέα της H-NOX. Η σύνθεση των νέων ενώσεων στηρίχθηκε σε μια απλή μεθοδολογία, η οποία περιλάμβανε αρχικώς την ανοικοδόμηση του κινοξαλινικού πυρήνα από εμπορικώς διαθέσιμη o-φαινυλενοδιαμίνη, την ανοικοδόμηση του δακτυλίου της οξαδιαζολόνης, την σταδιακή εισαγωγή στις αντίστοιχες θέσεις του βασικού σκελετού υποκαταστατών που έφεραν εστερικές ομάδες και τέλος την υδρόλυση αυτών και την παραλαβή των επιθυμητών καρβοξυλικών τελικών προϊόντων. Η βιολογική αποτίμηση της δράσης των νέων ενώσεων έναντι της sGC είναι σε εξέλιξη.
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Η επίδραση των μαθησιακών και συναισθηματικών δυσκολιών στη σχολική επίδοση των μαθητών επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ)
  Κωνσταντινοπούλου, Δέσποινα; Konstantinopoulou, Despoina
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)
  Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των συναισθηματικών και μαθησιακών δυσκολιών στην σχολική επίδοση των μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Συγκεκριμένα, εξετάζεται το επίπεδο αναγνωστικής ικανότητας/κατανόησης, ορθογραφίας και λεξιλογίου των μαθητών με Μ.Δ. Συγχρόνως, διερευνάται ο βαθμός των συναισθηματικών δυσκολιών και προσαρμογής τους στο σχολικό περιβάλλον. Παράλληλα, αξιολογείται το επίπεδο σχολικής παρακίνησης που διαθέτουν, όπως και η σχολική τους επίδοση. Από την άλλη πλευρά, διερευνώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αναγνωστική κατανόηση και γραφή των μαθητών τους με Μ.Δ. Πιο αναλυτικά, εξετάζεται η επίδραση των εν λόγω μεταβλητών σε συνδυασμό με άλλες συναισθηματικές και μαθησιακές δυσκολίες στις προσδοκίες του εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στις προσδοκίες εκπαιδευτικού και στη σχολική επίδοση
Show more...