Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 24088
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Περιγραφή και ποσοτικοποίηση του φαινομένου της απόπτωσης σε καλλιέργειες νευρικών βλαστικών κυττάρων
  (2023-09-21) Μάστορη, Κωνσταντίνα; Mastori, Konstantina
  Τμήμα Βιολογίας (ΔΕ)
  Μια από τις βασικότερες νευρογεννητικές περιοχές του ενήλικου εγκεφάλου των θηλαστικών είναι η Υποεπενδυματική Ζώνη (ΥΕΖ), η οποία βρίσκεται στο πλάγιο τοίχωμα των πλάγιων κοιλιών. Τα Νευρικά Βλαστικά κύτταρα (ΝΒΚ) αποτελούν απογόνους των κυττάρων ακτινωτής γλοίας της εμβρυικής ανάπτυξης και διατηρούνται κατά την ενήλικη ζωή στην περιοχή της ΥΕΖ σε ανενεργή, ως επί το πλείστον, κατάσταση. Ύστερα από κατάλληλα σήματα, τα ΝΒΚ δύναται να ενεργοποιηθούν και να διαφοροποιηθούν προς αστρογλοιακά, ολιγοδενδρογλοιακά και νευρικά κύτταρα. Εξαιτίας της ικανότητάς τους να διατηρούν το βλαστικό τους χαρακτήρα, τα ΝΒΚ μπορούν να απομονωθούν και να καλλιεργηθούν in vitro. Η απουσία αυξητικών παραγόντων από το θρεπτικό μέσο της καλλιέργειας ωθεί τα ΝΒΚ στη διαφοροποίηση και στην παραγωγή Νευρικών Προγονικών Κυττάρων, από τα οποία προκύπτουν οι παραπάνω βασικοί κυτταρικοί τύποι του ενήλικου Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Ωστόσο, η καλλιέργεια των ΝΒΚ υπό συνθήκες διαφοροποίησης μπορεί να οδηγήσει και στον προγραμματισμένο κυτταρικό θάνατο αρκετών εξ ’αυτών, εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων για αυτά αυξητικών παραγόντων. Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η περιγραφή και η ποσοτικοποίηση του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου που παρατηρείται κατά την in vitro καλλιέργεια των ΝΒΚ, καθώς και η σφαιρική μελέτη του κυτταρικού προφίλ της καλλιέργειας στις συνθήκες διαφοροποίησης. Για τον σκοπό αυτό, ΝΒΚ που απομονώθηκαν από την ΥΕΖ ενήλικων μυών καλλιεργήθηκαν για τρεις ημέρες απουσία αυξητικών παραγόντων και αξιολογήθηκαν έπειτα από χρώση για τις πρωτεΐνες SOX2, NESTIN, GFAP, DCX και OLIG2. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, ανέδειξαν την ενίσχυση του αποπτωτικού κυτταρικού θανάτου με την πάροδο των ημερών καλλιέργειας, καθώς και την αύξηση του αριθμού των αποπτωτικών κυστιδίων εις βάρος των αποπτωτικών πυρήνων, χωρίς ωστόσο να είναι δυνατή η καταμέτρηση των αποπτωτικών κυτταρικών τύπων. Επιπλέον, ενδιαφέρον παρουσίασαν τα αποτελέσματα σχετικά με τις αυξομειούμενες αναλογίες των διαφοροποιημένων και των βλαστικών κυττάρων κατά τις τρεις ημέρες διαφοροποίησης, θέτοντας το ζήτημα της επανάληψης των καλλιεργειών, με σκοπό τη λεπτομερέστερη διερεύνησή τους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο τύπος του ίχνους (trace formula) του Selberg σε συμπαγείς επιφάνειες Riemann
  (2023-09-24) Λυμπέρη, Στυλιανή; Lymperi, Styliani
  Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)
  Κεντρικός σκοπός αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της trace formula του Selberg στην περίπτωση των συμπαγών επιφανειών Riemann. Το Θεώρημα αυτό αποδείχθηκε πρώτη φορά από τον Selberg το 1956 και υπήρξε ένα από τα κεντρικότερα θεωρήματα της θεωρίας αριθμών κατά τον 20ο αιώνα. Εν γένει, από την σύγχρονη σκοπιά μία trace formula είναι ένας τύπος που συσχετίζει την γεωμετρία κάποιου χώρου (όπως μίας πολλαπλότητας) με φασματική πληροφορία τελεστών που ορίζονται πάνω σε αυτόν τον χώρο (όπως ο τελεστής Laplace). Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε καλύτερα το ιστορικό υπόβαθρο του αποτελέσματος του Selberg, στο 1ο Κεφάλαιο ξεκινάμε την μελέτη μας από την κλασική Ευκλείδεια αρμονική ανάλυση (σειρές Fourier και ολοκλήρωμα Fourier) και τον τύπο άθροισης του Poisson, ο οποίος υπήρξε το κλασικό αρχέτυπο των trace formulas. Στο 2ο Κεφάλαιο, για να μπορέσουμε να περιγράψουμε τις συμπαγείς επιφάνειες Riemann, αναπτύσ σουμε την βασική θεωρία των ομάδων Fuchsian του δευτέρου είδους που δρουν στο υπερβολικό επίπεδο H2 και περιγράφουμε μερικά σημαντικά παραδείγματα. Στην συνέχεια, στο 3ο Κεφάλαιο μελετάμε τα βασικά στοιχεία της φασματικής θεωρίας του τελεστή Laplace στις επιφάνειες Riemann. Ειδικότερα, μελετάμε τον μετασχηματισμό Selberg/Harish-Chandra, το φασματικό Θεώρημα για συμπαγείς επιφάνειες Riemann καθώς και την pre-trace formula. Στο 4ο και τελευταίο Κεφάλαιο διατυπώνουμε και αποδεικνύουμε την trace formula του Selberg στην ειδική περίπτωση των υπερβολικών ομάδων. Τέλος, ως πόρισμα του τύπου του Selberg αποδεικνύουμε τον νόμο του Weyl για συμπαγείς επιφάνειες Riemann.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η τεχνητή νοημοσύνη στην κυβερνοασφάλεια και στην ασφάλεια δικτύων
  (2023-09-12) Πριόβολος, Βασίλειος; Τσιρλούδης, Βασίλειος; Priovolos, Vasileios; Tsirloudis, Vasileios
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Οι απειλές στον κυβερνοχώρο και οι επιθέσεις σε δίκτυα γίνονται καθημερινά όλο και πιο εξεζητημένες. Ο αριθμός των καθημερινών επιθέσεων παγκοσμίως αυξάνεται και οι τρόποι και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη διείσδυση στα συστήματα των εταιρειών και στις προσωπικές συσκευές είναι ποικίλες. Πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται μεμονωμένοι εισβολείς, οργανωμένες ομάδες και ολόκληρες κυβερνήσεις. Τα μέσα για την πραγματοποίηση επιθέσεων αυξάνονται και σήμερα οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο μπορούν να έχουν σοβαρές, εκτεταμένες επιπτώσεις και συνέπειες. Αυτοί οι παράγοντες συνδυάζονται και δημιουργούν προβλήματα στην προσπάθεια των ομάδων ασφαλείας να συμβαδίσουν με αυτόν τον ρυθμό και απαιτούνται πιο έξυπνες λύσεις. Η παρούσα εργασία παρέχει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο οι προσεγγίσεις της τεχνητής νοημοσύνης (AI), και επιμέρους κλάδοι όπως η μηχανική μάθηση και η βαθιά μάθηση, μπορούν να εφαρμοστούν σε θέματα κυβερνοασφάλειας. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί επίσης στην παρουσίαση των υφιστάμενων τεχνολογιών ΤΝ και του τρόπου με τον οποίο βελτιώνουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Με την τεχνητή νοημοσύνη, τα συστήματα ασφαλείας μπορούν να γίνουν πιο προγνωστικά και προληπτικά στην ανίχνευση και την απόκριση, καθώς και να εξοικονομήσουν χρόνο σε χειροκίνητες επαναλαμβανόμενες εργασίες ασφαλείας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αξιολόγηση τρόπων απολύμανσης στη γραμμή παραγωγής της ελιάς Καλαμών
  (2023-09-22) Κωστόπουλος, Νικόλαος; Kostopoulos, Nikolaos
  Τμήμα Χημείας (ΜΔΕ)
  Ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για να ορισθεί η έννοια της ποιότητας ενός τρόφιμου, είναι η ασφάλεια τους ως προς τους καταναλωτές. Πολυάριθμες ασθένειες με σημαντικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και την οικονομία προκαλούνται από παθογόνους παράγοντες που μεταδίδονται μέσω των τροφίμων. Η επιμόλυνση ενός τρόφιμου από παθογόνους μικροοργανισμούς μπορεί να γίνει σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας. Για αυτό το λόγο έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές απολύμανσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί/εξαλειφθεί η παρουσία παθογόνων στο τελικό προϊόν που προορίζεται για κατανάλωση. Οι μέθοδοι απολύμανσης διαχωρίζονται σε φυσικές, χημικές ή βιολογικές διαδικασίες. Η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) και η χρήση υπερήχων (Ultrasound) ανήκουν στις φυσικές μεθόδους απολύμανσης, ενώ η χρήση διαλυμάτων αιθανόλης ανήκει στις χημικές μεθόδους. Ένα τρόφιμο στο οποίο έχει διερευνηθεί ελάχιστα η αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων απολύμανσης είναι οι ελιές. Πρόκειται για ένα πολύ δημοφιλές τρόφιμο, τόσο από διατροφικής, όσο και από οικονομικής απόψεως, ειδικά για τους Μεσογειακές χώρες που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγής τους διεθνώς. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αξιολογηθεί η χρήση UV ακτινοβολίας, υπερήχων και αιθανόλης ως προς την αποτελεσματικότητα τους για την απολύμανση ελιών ποικιλίας Καλαμών, τεχνητά επιμολυσμένων με δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς. Οι ελιές επιμολύνθηκαν με 1 από 3 διαφορετικούς τύπους μικροοργανισμών: 1) Aspergillus brasiliensis, έναν μύκητα μούχλας, 2) Candida albicans, έναν μύκητα-ζύμη και 3) Listeria innocua, ένα βακτήριο που χρησιμοποιείται συχνά ως υποκατάστατο του παθογόνου Listeria monocytogenes. Κατόπιν εφαρμόσθηκαν οι 3 διαφορετικοί μέθοδοι απολύμανσης και υπολογίσθηκε το μικροβιακό φορτίο με τη χρήση παραδοσιακών μεθόδων καλλιέργειας σε τρυβλία. Η υπεριώδης ακτινοβολία και η αιθανόλη είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωσης των μικροβίων αν και η αιθανόλη ήταν η πιο αποτελεσματική, μειώνοντας στις περισσότερες περιπτώσεις τον πληθυσμό τους κάτω από το όριο ανίχνευσης. Οι υπέρηχοι μείωσαν ελαφρώς το A. brasiliensis, ωστόσο δεν είχαν καμία επίδραση στο C. albicans ενώ η επίδρασή τους στο L. innocua δεν κατέστη δυνατόν να εκτιμηθεί. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης μπορούν να αξιοποιηθούν στη βιομηχανία τροφίμων, σε όλα τα στάδια της γραμμής παραγωγής της ελιάς Καλαμών , αλλά και γενικότερα μπορούν να έχουν εφαρμογή και σε άλλα είδη τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, λαχανικά και φρούτα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Τι γνωρίζουν οι έφηβοι στην Ελλάδα για τη ΔΕΠΥ;
  (2023-09-13) Γιαννακέα, Αγγελική; Giannakea, Aggeliki
  Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)
  Η Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (Δ.Ε.Π.Υ.), έχει οριστεί από την Αμερικανική Ψυχιατρική Ένωση ως μια νευρο-αναπτυξιακή διαταραχή, που χαρακτηρίζεται από σημαντικό έλλειμμα προσοχής ή/και υπερκινητικότητας, και αν και εμφανίζεται από τα πρώτα στάδια της ζωής του παιδιού, οι επιπτώσεις της είναι σημαντικές και στην ενήλικη ζωή. Οι πολλές διαστάσεις της διαταραχής, με επιπτώσεις σε γνωστικό, ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο, αποτελούν και το αντικείμενο της παρούσας έρευνας. Μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στις απόψεις που μπορεί να έχουν σχηματίσει οι έφηβοι είτε τυπικής ανάπτυξης είτε με διάγνωση ΔΕΠ/Υ σχετικά με την διαταραχή και πως αυτή επηρεάζει τις διαπροσωπικές τους σχέσεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μορφή ερωτηματολογίου και αναφερόταν σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου της Πάτρας (Μάιος 2023)., τόσο με διάγνωση ΔΕΠΥ, όσο και χωρίς. Από την ανάλυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων οδηγηθήκαμε σε ένα πλήθος συμπερασμάτων και απαντήθηκαν υποθέσεις που αφορούσαν την εικόνα που έχει σχηματίσει η κοινωνία για τη ΔΕΠΥ, καθώς και τις εμπειρίες των εφήβων με ΔΕΠΥ, σε ακαδημαϊκό και κοινωνικό επίπεδο στο σχολικό πλαίσιο. Η γενικευμένη εικόνα των αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζει μια κατανόηση ως προς την διαταραχή από τον εφηβικό πληθυσμό Τυπικής Ανάπτυξης, ενώ η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων φαίνεται να μην παρεμποδίζεται ιδιαίτερα. Ωστόσο, παρατηρείται το φαινόμενο της αρνητικής προκατάληψης απέναντι σε ορισμένες περιγραφές της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς των εφήβων με ΔΕΠΥ από τους συνομηλίκους τους. Παράλληλα, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις ως προς τον ρόλο της λογοθεραπείας και των εκπαιδευτικών στη αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών με ΔΕΠΥ, οι οποίες έκριναν πως είναι εξέχουσας σημασίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Earth-to-air heat exchangers : a sensitivity analysis of the system based on its configuration parameters
  (2023-10-18) Καλογιαννάκη, Ευδοξία-Εμμανουέλα; Kalogiannaki, Evdoxia-Emmanouela
  Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικ. (ΔΕ)
  The ongoing energy crisis and climate change have brought up the demand for alternative methods to meet energy needs in the building sector. The energy conscious design of buildings is more than ever popular and necessary in order to cope with energy and environmental emerging problems. It aims at the smooth operation of the buildings, by consuming the minimum possible power and offering a comfortable indoor climate to the occupants, using mainly passive methods. These lead to the need to use ground cooling methods, such as earth-to-air heat exchangers systems, an indirect form of ground cooling. They take advantage of the nearly constant annual ground temperature at a depth of up to four meters underground, to drop the temperature of the ambient air and regulate the indoor temperature through the piping system. It is considered an indirect method because the building is not in direct contact with the ground, but the piping arrangement buried in it exchanges heat through convection from its walls. A great number of studies described and modelled the thermal performance of of the system mainly based on heat transfer equations of conduction in soil and convection inside the tube. The majority of models include a parametric sensitivity analysis in order to assess the impact of the main design configuration parameters on system’s thermal efficiency. Scientific literature revealed that the most significant configuration parameters are: (a) pipe length, (b) pipe radius, (c) air velocity inside the tube, and (d) burial depth below ground surface. In this diploma thesis, extensive reference is made to these parameters and to the way they affect the system, but also to the categories of models that have been developed by the researchers, in order to predict the operation of earth-to-air heat exchangers. Moreover, in the following pages a model for the evaluation of the performance of an earth-to-air heat exchanger system under various circumstances is studied, especially in what way does the burial depth of the system affects the overall performance but also the pipe grant. The evaluation process is performed for three cities in Greece, Athens, Patras, and Heraklion, and results are obtained. Obtained results performed well with scientific principles. Finally, an estimation of the EAHE system contribution to the cooling load of a typical non-insulated building is presented based on a successfully validated theoretical approach Based on balance temperature and cooling degree hours theory.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ανάλυση συστήματος σύγχρονης γεννήτριας - διεσπαρμένης παραγωγής
  (2023-09-20) Γεωργακόπουλος, Θεόδωρος; Georgakopoulos, Theodoros
  Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην ανάλυση και στη μελέτη του πλήρους μη γραμμικού μοντέλου της σύγχρονης γεννήτριας με χρήση των ελεγκτών Αυτόματου Ρυθμιστή Τάσης (AVR) και του Σταθεροποιητή Συστήματος Ισχύος (PSS). Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στην ευστάθεια του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και μια σύντομη περιγραφή στη θεωρία της σύγχρονης γεννήτριας. Έπειτα, μελετάται η διαδικασία εξαγωγής του πλήρους μοντέλου της σύγχρονης γεννήτριας από το τριφασικό abc σύστημα αναφοράς στο dq-πλαίσιο, καθώς και η διαδικασία εξαγωγής των απλοποιημένων μοντέλων. Στη συνέχεια, περιγράφεται η λειτουργία του AVR και οι διάφοροι τύποι αντιστάθμισης που χρησιμοποιούνται, καθώς και η δομή και η λειτουργία του PSS. Η λειτουργία του PSS αναλύεται με χρήση ενός απλοποιημένου και γραμμικοποιημένου μοντέλου της σύγχρονης γεννήτριας. Η επίδραση των ελεγκτών αυτών παρουσιάζεται μέσω προσομοιώσεων για το σύστημα μιας γεννήτριας συνδεδεμένης σε άπειρο ζυγό μέσω γραμμής μεταφοράς. Επιπλέον, γίνεται μια σύγκριση του πλήρους μοντέλου της σύγχρονης γεννήτριας με τα απλοποιημένα μοντέλα που την περιγράφουν. Η ανάλυση της δράσης και της επίδρασης των ελεγκτών στην ευστάθεια της σύγχρονης γεννήτριας γίνεται με χρήση του διαγράμματος πόλων – μηδενικών. Τέλος, μελετάται η παράλληλη λειτουργία της σύγχρονης γεννήτριας με μια μονάδα διεσπαρμένης παραγωγής και εξετάζουμε την επίδραση που έχει η μονάδα διεσπαρμένης παραγωγής στην απόκριση της σύγχρονης γεννήτριας κατά την εμφάνιση μιας διαταραχής στο σύστημα.
Show more...