Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 24737
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  A novel, green, low-cost regeneration method for surface enhanced raman scattering (SERS) solid substrates based on nanosecond pulsed cold plasma technology
  (Elsevier, 2022-09-16) Lada, Zoi G.; Aggelopoulos, Christos A.; Voyiatzis, George A.
  Τμήμα Χημείας (Δημοσ. Π.Π. σε περιοδικά)
  Surface enhanced raman scattering (SERS) technique has been widely implemented for the detection/quantification of numerous compounds. The development of reusable SERS substrates through regeneration is a constant concern of scientists in the field, related to the sustainability of the method. Cold atmospheric plasma (CAP) is an advantageous green method well-known for its effectiveness towards the successful degradation of organic molecules and materials’ activation/modification. In the present study, we explored for the first time nanosecond pulsed dielectric barrier discharge (NSP-DBD) plasma as a rapid, energy efficient method for SERS solid substrates regeneration, implemented either directly in the gas or in the liquid phase as well as through immersion of the substrates in plasma activated water (PAW). We investigated the critical cold plasma factors (e.g. feeding gas, plasma treatment and retention time) in order to propose the most cost-effective alternative and shed light on the underlying regeneration mechanisms. The different SERS analysis case scenarios (analyte's class , concentration andcross check) were considered, in order to simulate real SERS measurements conditions/requirements. In practical terms, such an approach will contribute to a significant reduction of the detection costs, revealing the NSP-DBD process as a flexible, fast, green, effective and low-cost solution towards the SERS substrates regeneration.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η εξέλιξη του ψηφιακού μάρκετινγκ
  (2023-11-15) Λιάλιου, Μαρία Αποστολία; Μαρίνου, Δανιηλίς; Αγριδιώτη, Αθανασία; Μπακογιάννης, Παναγιώτης; Lialiou, Maria Apostolia; Marinou, Daniilis; Agridioti, Athanasia; Mpakogiannis, Panagiotis
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Η εξέλιξη του Ψηφιακού Μάρκετινγκ» διαπραγματεύεται τη στρατηγική μάρκετινγκ και τα social media, που εφαρμόζουν οι μονάδες του επιχειρησιακού κλάδου για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και την ισχυροποίηση της επωνυμίας τους (brand). Μέσα από τη θεωρητική ανασκόπηση του ευρύτερου πλαισίου του μάρκετινγκ, η εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση του ψηφιακού μάρκετινγκ, στη χρήση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης ως ένα σύγχρονο εργαλείο του digital marketing και στη μέτρηση της απόδοσης των εργαλείων μάρκετινγκ. Το ερευνητικό μέρος μέσω ερωτηματολογίου έχει σκοπό να μελετήσει αν και σε ποιο βαθμό το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα επιδρούν στο καταναλωτικό κοινό. Ειδικότερα, πως επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης και τις πράξεις τους. Τέλος, στους ερευνητικούς σκοπούς συγκαταλέγεται η διερεύνηση του ρόλου των καταναλωτών στον επιχειρηματικό κλάδο
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διερεύνηση αξιοπιστίας τεχνικής φωτογραμμετρίας στην μέτρηση κρανιοσπονδυλικής γωνίας με το σύστημα ανάλυσης στάσης Leonardo
  (2023-09-08) Μπέκιου, Νικολέτα; Bekiou, Nikoleta
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Η σπονδυλική μας στήλη μαζί με τους σπονδύλους, τους μύες, τις αρθρώσεις και τα υπόλοιπα μαλακά μόρια αποτελούν τον άξονα του ανθρώπινου σώματος. Η στάση του σώματός μας μετριέται από πλάγια απεικόνιση, όπως περιγράφεται παρακάτω, με την σωστή στάση να αποφορτίζει τα στοιχεία της λεκάνης και των κάτω άκρων όπου κατανέμεται το βάρος του κάθε ανθρώπου. Στην αντίθετη πλευρά, η παρατεταμένη κακή στάση επιφέρει πόνο και μόνιμες παραμορφώσεις στο άτομο. Η πρόσθια προβολή της κεφαλής θεωρείται αρκετά σύνηθες φαινόμενο λανθασμένης στάσης και συμβάλλει στην εμφάνιση πολλών λειτουργικών προβλημάτων, όπως είναι το αίσθημα του πόνου αλλά και αναπνευτικών δυσλειτουργιών. Η παραπάνω απόκλιση μετριέται μέσω 2 νοητών γραμμών, μία κάθετη και μία οριζόντια, που σχηματίζουν ανάμεσά τους μία γωνία που ονομάζεται κρανιοσπονδυλική. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνήσαμε την αξιοπιστία ενός νέου συστήματος αξιολόγησης στάσης, του Leonardo μέσω της μέτρησης της κρανιοσπονδυλικής γωνίας. Σκοπός. Είναι η διερεύνηση της αξιοπιστίας της μέτρησης κρανιοσπονδυλικής γωνίας με την τεχνική φωταγογραμμετρίας μέσω του συστήματος ανάλυσης στάσης Leonardo. Μέθοδος. Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αθλητικής Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετείχαν εθελοντικά άτομα άνω των 18, τα οποία φωτογραφήθηκαν σε οβελιαίο επίπεδο με το σύστημα ανάλυσης κίνησης Leonardo, ώστε να μετρηθεί η κρανιοσπονδυλική τους γωνία. Κάθε συμμετέχοντας αξιολογήθηκε 2 φορές. Αφού ολοκληρώθηκαν και οι 2 λήψεις, πραγματοποιήθηκε η επεξεργασία της φωτογραφίας στον Η-Υ μέσω του λογισμικού του συστήματος. Έπειτα πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών και τα δεδομένα παρουσιάζονται παρακάτω ανώνυμα. Αποτελέσματα. Το συνολικό δείγμα που συμμετείχε στην παρούσα έρευνα ήταν 20 άτομα, εκ των οποίων 45% ήταν γυναίκες (9) και 55% άνδρες (11). Επίσης, το 65% (13) ήταν φοιτητές όλων των ετών του Πανεπιστημίου και 35% (7) απόφοιτοι μεγαλύτερης ηλικίας. Η μέτρηση αξιοπιστίας επαναληπτικών μετρήσεων είχε υψηλή εσωτερική συνοχή (Cronbach alpha = 0.96) και άριστη αξιοπιστία (ICC2,1 = 0.96). Συμπεράσματα. Το σύστημα ανάλυσης στάσης Leonardo φαίνεται να είναι αξιόπιστο για μετρήσεις ερευνητικής σημασίας της κρανιοσπονδυλικής γωνίας. Ωστόσο, παροτρύνεται η χρήση του από διαφορετικούς αξιολογητές και σε μεγαλύτερο αριθμό δείγματος καθώς και σε διαφορετικές περιοχές του σώματος.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μυοσκελετετικές παθήσεις που επηρεάζουν τους φυσικοθεραπευτές μια έρευνα ερωτηματολογίου
  (2023-06-26) Κασιάνοβ, Νικήτα; Δαβραντής, Κυριάκος; Kasianov, Nikita; Davrantis, Kyriakos
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Οι μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν κοινή ανησυχία μεταξύ των φυσιοθεραπευτών, δεδομένης της σωματικά απαιτητικής φύσης του επαγγέλματός τους. Η παρούσα ερευνητική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση του επιπολασμού, των παραγόντων κινδύνου και της επίδρασης των μυοσκελετικών παθήσεων στην κλινική πρακτική των φυσιοθεραπευτών. Μέθοδοι: Πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση για τη συλλογή στοιχείων σχετικά με τον επιπολασμό των μυοσκελετικών παθήσεων μεταξύ των φυσιοθεραπευτών και τον εντοπισμό πιθανών παραγόντων κινδύνου. Επιπλέον, μια συγχρονική έρευνα χορηγήθηκε σε δείγμα φυσιοθεραπευτών για να αξιολογηθεί ο αντίκτυπος των μυοσκελετικών παθήσεων στην κλινική τους πρακτική, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης ασθενών, της παραγωγικότητας της εργασίας και της ποιότητας ζωής. Αποτελέσματα: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αποκάλυψε υψηλό επιπολασμό μυοσκελετικών παθήσεων μεταξύ των φυσιοθεραπευτών, με συγκεκριμένες παθήσεις όπως οσφυαλγία, πόνος στον αυχένα, μέση και διαταραχές των άνω άκρων να αναφέρονται συχνά. Οι παράγοντες κινδύνου που εντοπίστηκαν περιλάμβαναν επαναλαμβανόμενες κινήσεις, άβολες στάσεις, χειροκίνητο χειρισμό ασθενών και ψυχολογικούς παράγοντες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι μυοσκελετικές παθήσεις είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην κλινική πρακτική των φυσιοθεραπευτών, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην εκτέλεση σωματικών εργασιών, αυξημένης αναρρωτικής άδειας, μειωμένης απόδοσης εργασίας και μειωμένης ποιότητας φροντίδας των ασθενών. Συμπέρασμα: Οι μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν σημαντική ανησυχία μεταξύ των φυσιοθεραπευτών, με υψηλά ποσοστά επιπολασμού και δυσμενείς επιπτώσεις στην κλινική πράξη. Η αντιμετώπιση παραγόντων κινδύνου, η εφαρμογή προληπτικών στρατηγικών και η προώθηση πρακτικών αυτοφροντίδας και εργονομίας είναι ουσιαστικής σημασίας για τον μετριασμό των επιπτώσεων των μυοσκελετικών παθήσεων στην ευημερία των φυσιοθεραπευτών και τη διατήρηση της βέλτιστης φροντίδας των ασθενών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αξιολόγηση λογισμικών που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία των μαθημάτων STEM του Ελληνικού Λυκείου
  (2023-11-23) Μπούνου, Αικατερίνη; Bounou, Aikaterini
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής μελέτης είναι η δόμηση ενός συνόλου γνωρισμάτων που επιβάλλεται να χαρακτηρίζουν ψηφιακά μέσα όπως λογισμικά μοντελοποίησης και προσομοίωσης, εικονικά εργαστήρια, μικρόκοσμους, προκειμένου αυτά τα ψηφιακά μέσα να είναι κατάλληλα για χρήση κατά την διάρκεια διερευνητικών δραστηριοτήτων στα μαθήματα STEM, αλλά και προαγωγή της υπολογιστικής σκέψης (ΥΣ) των μαθητών. Οι βασικοί άξονες στους οποίους αναφέρονται αυτά τα γνωρίσματα είναι (α) η παραγωγή νοήματος, (β) η υποστήριξη στην διατύπωση του προβλήματος, (γ) η δυνατότητα εύκολης διαχείρισης διαδικασιών, (δ) η υποστήριξη στην έκφραση των λύσεων, (ε) η υποστήριξη στην εκτέλεση και στην αξιολόγηση των λύσεων και (στ) η δυνατότητα άρθρωσης και αναστοχασμού επί των διαδικασιών και των λύσεων (Quintana κ.α. 2004, Reppening κ.α. 2016, 2017). Στη συνέχεια, το εργαλείο αξιολόγησης που δημιουργήθηκε, χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση συχνά χρησιμοποιούμενων λογισμικών και εικονικών εργαστηρίων για την διερευνητική διδασκαλία των μαθημάτων STEM στη λυκειακή εκπαίδευση. Τα λογισμικά που αξιολογήθηκαν ήταν το Tracker και το GeoGebra που χρησιμοποιούνται τόσο στη φυσική όσο και στα μαθηματικά του λυκείου, ο μικρόκοσμος Algodoo που έχει χρήσεις μόνο στην φυσική και το εικονικό εργαστήριο χημείας VLab του Chem Collective. Διαπιστώθηκε ότι όλα τα εξεταζόμενα ψηφιακά μέσα είναι αρκούντως ικανοποιητικά σε σχέση με τα προαναφερθέντα κριτήρια με μικρές διαφοροποιήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα ενός ψηφιακού μέσου να εξυπηρετεί στόχους διερευνητικής μάθησης και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης των μαθητών εξαρτάται από την χρήση του ψηφιακού μέσου τόσο από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό όσο και από τους μαθητές/χρήστες αλλά και από τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που είναι ευθύνη του διδάσκοντα εκπαιδευτικού.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διερεύνηση των αναγκών των φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την αύξηση της διδακτικής και παιδαγωγικής αυτο-αποτελεσματικότητάς τους κατά την πρακτική άσκηση
  (2023-11-29) Τσέζου, Αθηνά-Σπυριδούλα; Tsezou, Athina-Spyridoula
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)
  Η πρακτική άσκηση για τους φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης είναι ένα νέο βήμα προς την μετέπειτα επαγγελματική τους ζωή. Η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι καθοριστική για τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουν την εργασία τους στο μέλλον (Shaukat & Iqbal, 2012). Ταυτόχρονα το αίσθημα της αυτό-απολεσματικότητάς τους, δηλαδή την πίστη που έχουν ότι διαθέτουν τις ικανότητες να εκτελέσουν ένα συγκεκριμένο έργο υπό συγκεκριμένες συνθήκες, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες συνδιαμορφώνουν τις επιδόσεις τους (Zimmerman, 2000). Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η ανάδειξη των αναγκών των τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πατρών και τους παράγοντες που επιδρούν στο αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητάς τους, όπως αυτές αναδύονται κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους, δηλαδή στο 7ο και 8ο εξάμηνο της πρακτικής τους άσκησης. Αρχικά, η διερεύνηση έγινε με ποσοτική έρευνα και συγκεκριμένα ερωτηματολόγιο, της οποίας τα δεδομένα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν με το λογισμικό στατιστικής επεξεργασίας SPSS. Ο αρχικός στόχος ήταν να εντοπιστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας των φοιτητών καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές αυτού πριν και μετά την πραγματοποίησης της πρακτικής τους άσκησης. Ο επόμενος στόχος ήταν, με τη χρήση συνέντευξης, διευκρινίζονται οι προβληματισμοί τους με περισσότερες λεπτομέρειες ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται να αναζητηθούν τρόποι αντιμετώπισής τους. Από τα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε πως οι φοιτητές είχαν αρχικά υψηλό επίπεδο αυτό-αποτελεσματικότητας το οποίο μετά την πρακτική τους άσκηση μειώθηκε. Ψηλότερο αίσθημα είχαν αρχικά στο πεδίο εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Ακολούθησε η διαχείριση της τάξης και τέλος οι στρατηγικές διδασκαλίας. Σε πολλές περιπτώσεις όπως φάνηκε από την συνέντευξη οι μεταβολές του αισθήματος δεν είναι ανεξάρτητες ανάμεσα στα πεδία αλλά αντίθετα το ένα επηρεάζει το άλλο. Το άγχος που βιώνουν οι φοιτητές την περίοδο αυτή φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο καθώς και η συνεργασία με τον μέντορα. Ως τρόπο ενίσχυσης της αυτό-αποτελεσματικότητας τους οι ίδιοι θα ήθελαν παραπάνω ώρες πρακτική άσκηση και επιμόρφωση από έμπειρους επιμορφωτές που θα αφορούσε σε πρακτικά ζητήματα. Η σπουδαιότητα της παρούσας μελέτης έγκειται στο γεγονός πως λίγες έρευνες υπάρχουν στο αντίστοιχο πεδίο ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια εντοπισμού παραγόντων που επηρεάζουν το αίσθημα αυτό-αποτελεσματικότητας των φοιτητών με προτάσεις αντιμετώπισης του προβλήματος από τους ίδιους και μια σημαντική πηγή πληροφόρησης για σχεδιασμό δράσεων-παρεμβάσεων στο μέλλον.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η επιρροή της τεχνολογίας στο μέλλον της διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
  (2023-11-15) Κούτσικου, Ζωή; Παπαβασιλείου, Βασίλειος; Koutsikou, Zoi; Papavasileiou, Vasileios
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η πανδημία Covid-19 είναι ένα επίκαιρο θέμα που επηρέασε, επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει τη ζωή μας για τα επόμενα χρόνια, καθώς ήταν υπεύθυνη για την έναρξη μιας νέας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα. Η κρίση έφτασε και στην Ελλάδα, όπου κανονισμοί και καραντίνες (λουκέτα) σε διαφορετικές χρονικές περιόδους δημιούργησαν μια πρωτοφανή κατάσταση. Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, οι ελληνικές επιχειρήσεις επηρεάστηκαν, κάποιες με μεγαλύτερο αντίκτυπο, κάποιες με μικρότερο αντίκτυπο και κάποιες εξαφανίστηκαν. Η ψηφιακή μετάβαση και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτέλεσαν το σημαντικότερο μέσο επιβίωσης για τις περισσότερες επιχειρήσεις, συμβάλλοντας στην ικανότητά τους να παραμένουν σε επαφή με τον κόσμο χωρίς να διαταράσσεται η δραστηριότητά τους. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ψηφιακή επιχειρηματικότητα και οι πρακτικές ανθρώπινου δυναμικού που αξιοποιούσαν τις νέες τεχνολογίες γνώρισαν σημαντική ανάπτυξη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέτρα αποδέσμευσης που ελήφθησαν στις περισσότερες χώρες ανάγκασαν τις εταιρείες να διαφοροποιήσουν τις δραστηριότητές τους για να διατηρήσουν την αποδοτικότητά τους και να καινοτομήσουν για να επιβιώσουν και να ανταγωνιστούν. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δείξει πώς οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην πανδημία και ποια είναι τα επόμενα βήματα καθώς η υγειονομική κρίση συνεχίζεται. Η εργασία βασίζεται αρχικά σε μια ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, αλλά η βιβλιογραφία εμπλουτίζεται πάντα για να καλύψει την επόμενη μέρα της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης.
Show more...