Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 23298
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Development and mechanical characterization of 3D-printed, short carbon fibre-reinforced PLA composite materials
  (2023-03) Κακαρελίδης, Οδυσσεύς; Kakarelidis, Odysseas
  Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΜΔΕ)
  Additive manufacturing technologies, also known as 3D printing, have successfully provided promising and cost-effective techniques for the fabrication of polymeric matrix composite materials. Fused deposition modeling (FDM), one of the most widely used methods to fabricate polymeric materials, has received great attention due to its low cost, minimal material waste, and the toolless realization of complex part geometries. However, due to the intrinsically limited mechanical performance of FDM-produced parts, it is crucial to develop parts with improved properties. One of the potential approaches to achieve that is by incorporating a reinforcing phase into the polymeric materials, such as carbon fibres, to essentially form carbon fibre-reinforced polymers, which are already feasting on a plethora of applications including aerospace, automotive, and aviation. The objective of this work is to delve deeper into the intricacies between the process parameters employed to fabricate 3D printed, carbon fibre-reinforced polymers and their mechanical response. The materials studied in this thesis are poly(lactic acid) and grades of both virgin and recycled, short carbon fibres, under 1 mm. The main fabrication techniques employed are filament extrusion and FDM-based 3D printing. In this study, the carbon fibres as well as their relationship with the final composite materials’ performance are studied with a range of characterization techniques including Raman spectroscopy, optical and scanning electron microscopy, X-ray photoelectron microscopy, and flexural tests.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας για το ρόλο τους στην πρόληψη και αντιμετώπιση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού
  (2023-03-27) Πανέτας, Αλέξανδρος; Panetas, Alexandros
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περεταίρω διερεύνηση, παρουσίαση και ανάλυση των χαρακτηριστικών και των διαστάσεων του ηλεκτρονικού εκφοβισμού αλλά και των επιπτώσεών του, μέσα από τη διερεύνηση του ζητήματος από το πρίσμα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία. Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει τις απόψεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν και οι πρακτικές που ακολουθούν για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Πρωτοβάθμια δευτεροβάθμια τριτοβάθμια πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας
  (2023-03-01) Τζανότης, Φραγκίσκος; Tzanotis, Franciskos
  Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)
  Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας είναι νόσος που χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη κακοήθων ( καρκινικών ) κυττάρων στους ιστούς του τραχήλου της μήτρας. Ο καρκίνος του τραχήλου αναπτύσσεται συνήθως μετά από μακροχρόνιο διάστημα εξέλιξης ιστολογικών μεταβολών στα κύτταρα του τραχήλου οι οποίες είναι γνωστές ως δυσπλασία. Στο σύνολο τους οδηγούν στην εμφάνιση μη φυσιολογικών κυττάρων στους ιστούς του τραχήλου. Προοδευτικά , τα καρκινικά κύτταρα αρχίζουν να αυξάνονται και να εξαπλώνονται σε μεγαλύτερο βάθος διήθησης μέσα στον τράχηλο και στις περιβάλλουσες ανατομικές δομές. Οι συχνότερες μορφές είναι ο επιθηλιακός καρκίνος ( 90% των περιπτώσεων) που αναπτύσσεται στο έξω μέρος του τραχήλου και το αδενοκαρκίνωμα (10% των περιπτώσεων ) που εμφανίζεται στο εσωτερικό μέρος του τραχηλικού καναλιού ( ενδοτράχηλος). Η πρόληψη της νόσου βασίζεται στην κλασσική διαγνωστική δοκιμασία κατά Παπανικολάου, ενώ έχουν αναπτυχθεί και νεώτερες τεχνικές που συμπληρώνουν την παλιά, όπως το HPV-test. Οι πολιτικές πρόληψης αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός κλίματος προληπτικού ελέγχου στον γυναικείο πληθυσμό. Γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι η κύρια αιτία που προκαλεί τον καρκίνο του τραχήλου είναι ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων, γνωστός και ως HPV (Human Papilloma Virus), χωρίς να παραβλέπονται και άλλοι αιτιολογικοί ή επιβαρυντικοί παράγοντες. Έτσι έχουν αναπτυχθεί αντίστοιχα εμβόλια, που έχουν ενταχθεί στο εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα. Οι θεραπευτικές επιλογές, που εφαρμόζονται στη σύγχρονη ιατρική για την αντιμετώπιση της παραπάνω νόσου είναι πολλές και ειδικεύονται κατά στάδιο και περίπτωση. Τέλος οι νοσηλευτικές παρεμβάσεις αφορούν όλα τα επίπεδα της νόσου, από τον προληπτικό έλεγχο του πληθυσμού, τον διαγνωστικό έλεγχο και την ενημέρωση, τις θεραπευτικές παρεμβάσεις, ως και την ψυχοσωματική αποκατάσταση της γυναίκας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Εγκεφαλικός θάνατος. Δωρεά οργάνων και νοσηλευτικές αντιλήψεις
  (2023-03-27) Σούλα, Νικολίνα; Soula, Nikolina
  Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)
  Ο εγκεφαλικός θάνατος (BrainDeath) είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση που ισοδυναμεί με τον θάνατο και δεν έχει καμία σχέση με τις χρόνιες φυτικές καταστάσεις. Η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου ταυτίζεται με την νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους. Για την έγκαιρη διάγνωση του θανάτου πραγματοποιούνται μια σειρά από εξετάσεις και δοκιμές. Εφόσον, λοιπόν έχει επιβεβαιωθεί ο ασθενής ως εγκεφαλικά νεκρός, τότε έρχεται το θέμα της δωρεάς οργάνων. Είτε από δικιά του επιλογή, είτε της οικογένειας αυτού, ένας εγκεφαλικά νεκρός ασθενής μπορεί να γίνει δότης οργάνων. Η διαδικασία μεταμόσχευσης οργάνων και δωρεάς αυτών, σύμφωνα μάλιστα με τον συγκεκριμένο νόμο 3984/11 πρέπει να πληροί κάποιες προυποθέσεις, ενώ ελέγχεται και συντονίζεται από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ) , αλλά και πολλούς ακόμη φορείς. Σημαντικό ρόλο όμως, έχουν και οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι με τις απαραίτητες γνώσεις και την κατάλληλη εκπαίδευση πάνω στο ζήτημα του εγκεφαλικού θανάτου και την κατανόησης της σπουδαιότητας της μεταμόσχευσης και δωρεάς οργάνων, μπορούν να αυξήσουν τα ποσοστά της μεταμόσχευσης και να τονίσουν σε όλο τον κόσμο την ιδέα της δωρεάς οργάνων ως μια πράξη που βασίζεται στην αγάπη για τον πάσχοντα συνάνθρωπο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο ρόλος των έξυπνων τεχνολογιών κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Μελέτη περίπτωσης : ηλεκτρονική τιμολόγηση και εφαρμογή my DATA
  (2023-03) Καταβάτης, Διονύσιος; Κωνσταντινοπούλου, Παναγιώτα; Μιχαλιτσιάνου, Ζωή Ουρανία; Apostolatos, Dionisios; Konstantinopoulou, Panagiota; Michalitsianou, Zoi Ourania
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Ζούμε στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης-της τεχνολογικής επανάστασης. Με την εμφάνιση της πανδημίας του covid-19, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη χώρα μας έγινε προτεραιότητα. Στην ψηφιακή μετάβαση αυτή, υλοποιήθηκε και το έργο της ψηφιακής τιμολόγησης για τους επαγγελματίες του κλάδου, δηλαδή τους λογιστές, αυτό επέφερε την ολική αναδιοργάνωση του τρόπου σκέψης, λειτουργίας και υλοποίησης των υπηρεσιών τους. Στην παρούσα εργασία, θα αναλυθεί η ιστορική πορεία της λογιστικής επιστήμης και πως αυτή συνδέεται με την σταδιακή άνοδο της τεχνολογίας των πληροφοριών με την κορύφωση να συμβαίνει από την έναρξη της πανδημίας και έπειτα. Επιπλέον, θα αναλυθούν, οι έννοιες των ηλεκτρονικών βιβλίων και η εφαρμογή τους στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myDATA, θα παρουσιαστεί ο τρόπος διαβίβασης των δεδομένων, καθώς και τα οφέλη από την ψηφιακή μετάβαση αυτή για τις οικονομικές οντότητες της χώρας. Εκτιμάται λοιπόν, ότι οι έξυπνες τεχνολογίες και η αύξηση της ψηφιακής εξοικείωσης λόγω της ένταξης της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, θα συμβάλλει και θα βελτιώσει σημαντικά τις εργασιακές συνθήκες και την ποιότητα των εργασιών των λογιστών, κάτι που εξετάζεται, στην παρούσα εργασία, μέσω του μοντέλου αποδοχής της τεχνολογίας και των εξεταζόμενων παραγόντων, αντιλαμβανόμενης χρησιμότητάς, ευκολίας χρήσης, συνθηκών διευκόλυνσης και συμπεριφορικής πρόθεσης για χρήση. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι, μια τέτοια αλλαγή θα έρθει αντιμέτωπη με εμπόδια στην αρχική εφαρμογή της, αλλά με την πάροδο του χρόνου, αισιοδοξούμε ότι θα επιτύχει τους στόχους δημιουργίας της εξασφαλίζοντας ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας για τους λογιστές, που θα αυτοματοποιεί τις διαδικασίες, μειώνοντας έτσι το φόρτο εργασίας, αυξάνοντας παράλληλα την φερεγγυότητα των εξερχόμενων από το σύστημα πληροφοριών και τελικά διασφαλίζοντας τη μείωση φαινομένων όπως π.χ. η φοροδιαφυγή.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ψηφιακές δεξιότητες διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων Α΄βάθμιας εκπαίδευσης
  (2023-03-23) Χρονοπούλου, Σοφία; Chronopoulou, Sofia
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)
  Στη σύγχρονη εποχή, καθώς η κοινωνία γίνεται όλο και πιο ψηφιοποιημένη, αυξάνεται η ανάγκη για ψηφιακά έμπειρους ηγέτες σχολείων, επιβάλλοντας νέες προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και ηγεσία. Ο σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των γνώσεων ψηφιακών δεξιοτήτων των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η έρευνα επιχειρεί να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν βασικές γνώσεις στη χρήση ΤΠΕ και ψηφιακές ικανότητες και τον βαθμό στον οποίο οι Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρούν σημαντικές τις ψηφιακές δεξιότητες για την αποτελεσματική διοίκηση του σχολείου. Επίσης διερευνάται κατά πόσο τα δημογραφικά στοιχεία των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης επιδρούν στις γνώσεις στην χρήση των ΤΠΕ που διαθέτουν, στις ψηφιακές ικανότητες που διαθέτουν και στο βαθμό που θεωρούν σημαντικές αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών με αριθμούς και στοιχεία : 2022
  (2023-03-27) Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών; Library & Information Center, University of Patras
  Ετήσιες αναφορές - ΒΚΠ
  Η ετήσια αναφορά πεπραγμένων της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών για το έτος 2022.
Show more...