Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25466
 • ItemOpen Access
  Διοικητικές διαδικασίες και χρήση πληροφοριακών συστημάτων στο δημόσιο τομέα : μελέτη περίπτωσης και αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
  (2024-05-17) Τζαχρήστα, Χριστίνα; Tzaxrista, Xristina
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΔΕ)
  Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας, προσφέροντας σημαντικό έργο για δεκαετίες σε όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Η εν λόγω έρευνας είχε σκοπό να αξιολογήσει το πληροφοριακό σύστημα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών μετρώντας το βαθμό ικανοποίησης των εργαζομένων του νοσοκομείου που χρησιμοποιούν το αντίστοιχο σύστημα. Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής διεξήχθη πρωτογενής ποσοτική έρευνα. Η χρήση ερωτηματολογίου συνέβαλε στη συλλογή των δεδομένων δημιουργώντας μεταβλητές βασιζόμενες στις μεθόδους αξιολόγησης πληροφοριακών συστημάτων των Del & Mc και TAM. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν εργαζόμενοι του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τους ελέγχους των Mann Whitney, Kruskal Wallis, Pearson και Μultiple Regression σε επίπεδο σημαντικότητας 5%. Τα αποτελέσματα της έρευνας υπέδειξαν μικρό βαθμό ικανοποίησης σε όλες τις συνιστώσες που συντελούν στην αξιολόγηση του πληροφοριακού συστήματος του νοσοκομείου. Το μορφωτικό επίπεδο διαπιστώθηκε ότι αποτελεί παράγοντας διαφοροποίησης για την ποιότητα της υπηρεσίας, της πληροφορίας και του συστήματος. Το ίδιο διαπιστώθηκε και για τα έτη προϋπηρεσίας καθώς διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε όλες τις μεταβλητές του πληροφοριακού συστήματος. Τέλος, οι παράγοντες που φαίνεται να επιδρούν στην συνολική ικανοποίηση του συστήματος του νοσοκομείου είναι η ποιότητα της πληροφορίας και η αντιληπτή χρησιμότητα.
 • ItemOpen Access
  Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ σε τουριστικές επιχειρήσεις
  (2024-05-20) Παπαδάκη, Αθανασία; Papadaki, Athanasia
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Η εργασία αναλύει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο, με έμφαση στην επίδραση τους στην επιχειρηματική επιτυχία και ανταγωνιστικότητα. Τονίζεται η σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ και πώς αυτό μπορεί να ενισχύσει την προβολή και προσέλκυση πελατών μέσω της στοχευμένης διαφήμισης και επικοινωνίας. Η αξιοποίηση του διαδικτύου, των κινητών συσκευών και των κοινωνικών δικτύων αναδεικνύεται ως κεντρικό στοιχείο. Τα ψηφιακά εργαλεία που αναλύονται περιλαμβάνουν τις μηχανές αναζήτησης, το μάρκετινγκ περιεχομένου, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και το email μάρκετινγκ, τα οποία βοηθούν στην προσέλκυση νέων πελατών και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Σημαντική έμφαση δίνεται στη μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών καμπανιών, καθώς οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κατανοούν πώς τα δεδομένα και οι αναλύσεις τους μπορούν να τους βοηθήσουν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους για βέλτιστα αποτελέσματα. Η έρευνα που υλοποιήθηκε έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων όπως amea, campaigns και newsletter. Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η συνεργασία διαφορετικών ψηφιακών πλατφορμών μπορεί να ενισχύσει τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική και να αυξήσει την αποδοτικότητα των μάρκετινγκ καμπανιών. Η εργασία αναφέρεται επίσης στις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων, ο αυξημένος ανταγωνισμός και οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Συνολικά, η εργασία επιχειρεί να δείξει πώς η εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις να διαμορφώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να ενισχύσουν το brand awareness και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση με τους ταξιδιώτες, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την επιτυχία τους στον εντυπωσιακό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα του τουρισμού.
 • ItemOpen Access
  Τα βιομηχανικά κτήρια της Πάτρας του 19ου και 20ού αιώνα
  (2024-02-08) Μπλίκα, Σοφία; Blika, Sofia
  Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας (ΔΕ)
  Η προστασία και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς έχει απασχολήσει τη διεθνή και εγχώρια κοινότητα. Στην Ελλάδα η πολιτιστική κληρονομιά γενικά προστατεύεται θεσμικά από το νόμο 3028/2002 και από τη συμμετοχή της χώρας σε διεθνής οργανισμούς και φορείς, όπως της UNESCO. Οι πρώτες απόπειρες για τη διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα, άρχισαν τη δεκαετία του ΄80 από αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες κλπ, πανεπιστημιακά ιδρύματα όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και φορείς όπως το Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. Εκπονήθηκαν σημαντικά προγράμματα που είχαν ως αποτέλεσμα ίδρυση τεχνολογικών μουσείων όπως το Μουσείο Μεταξιού στο Σουφλί και το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης στη Δημητσάνα. Οι παραθαλάσσιες πόλεις όπως η Πάτρα αποτέλεσαν σημαντικά βιομηχανικά κέντρα κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Στην Πάτρα το διάστημα της εκβιομηχάνισης ανέπτυξαν τις δραστηριότητές τους πολλές και σημαντικές βιομηχανίες αρχής γενομένης από τα σταφιδεργοστάσια, τις ζυθοποιίες και τους αλευρόμυλους του 19ου αιώνα έως τις εμβληματικές κλωστοϋφαντουργίες του 20ου αιώνα όπως η Πειραϊκή-Πατραϊκή και ο Μαραγκόπουλος, τις οινοπνευματοποιίες - σαπωνοποιίες όπως η ΒΕΣΟ. Η βιομηχανική δραστηριότητα αφού γνώρισε μια περίοδο άνθησης και άφησε το αποτύπωμά της σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής της πόλης υπέκυψε στις διεθνής και εγχώριες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Από τη δεκαετία του ‘80 η πόλη πέρασε στη φάση της αποβιομηχάνισης. Η παρούσα κατάσταση της βιομηχανικής κληρονομιάς αποτυπώνεται στην προκαταρκτική καταγραφή που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτής της εργασίας. Συνοπτικά, από τις βιομηχανίες του 19ου και του 20ου αιώνα που δραστηριοποιήθηκαν στην Πάτρα καταμετρήθηκαν δεκαεννέα βιομηχανίες με σχεδόν τις μισές να είναι εγκαταλελειμμένες ενώ πολλές άλλες έχουν χρήσεις που τις αποξενώνουν από το ιστορικό τους παρελθόν. Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να συνταχθεί μια μελέτη διάσωσης και επανένταξης των βιομηχανιών αυτών στη ζωή της πόλης. Μετά από τη μελέτη των διεθνών αλλά και των εγχώριων πρακτικών σε ανάλογα ζητήματα προτείνεται η δημιουργία ενός ανοικτού βιομηχανικού μουσείου στα πρότυπα του Ironbrige Gorge Museum.
 • ItemOpen Access
  Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Τ. 4. Η εκπαίδευση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης : πολιτειότητα, αειφορία, μάθηση
  (Εργαστήριο Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωση. Πανεπιστήμιο Πατρών, 2024-05) Καμαριανός, Ιωάννης [επιμ.]; Παναγόπουλος, Επαμεινώνδας [επιμ.]; Αδαμοπούλου, Ανθή [επιμ.]; Kamarianos, Ιοannis [ed.]; Panagopoulos, Epameinondas [ed.]; Adamopoulou, Anthi [ed.]
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Δημοσ. Π.Π. σε συνέδρια)
  Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Βασιλική Πλιόγκου, Πέτρος Τραντάς και Δέσποινα Καρακατσάνη [7] Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Γεώργιος Μπέστιας Γεώργιος Δουργκούνας [25] ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Χαρούλα Αδαμοπούλου, Ευστάθιος Μπάλιας [36] ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Βασιλική Ευθυμίου, Ευγενία Αρβανίτη [46] ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: ΛΟΓΟΙ – ΚΙΝΗΤΡΑ – ΕΜΠΟΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΒΜ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΠΕΚΕ Κωνσταντίνα Γκουνέλα, Άγγελος Καβασακάλης [58] ERASMUS+ BLENDED MOBILITY & BLENDED INTENSIVE PROGRAMMES: ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑΤΑ Ανδρέας Βασιλόπουλος, Κωνσταντίνα Πυργιωτάκη [71] ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Κυριακή Σιδηροπούλου, Άγγελος Καβασακάλης [85] ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αντιγόνη Σαρακινιώτη [97] ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ: ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Γεώργιος Σ. Ανδρουλάκης, Δήμητρα Απ. Γεωργίου, Μαρία Καίσαρη [110] Η ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΤΑΞΗ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΜΙΚΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΞΑΕ. ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ελένη Αντζουλάτου [123] ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Κωνσταντίνα Αραπίδου, Γεώργιος Δουργκούνας [136] Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΚΕΙΜΕΝΟ Λήδα Μαρία Μαυρίδου [148] Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ: ΈΝΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Ερικέτη- Ιωάννα Φιλιππίδη [158] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ VS ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ STATUS. ΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Μαρία Αργυρίου [170] Η ΔΟΜΗ WECARE ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Νικολία Τσάπαλου, Μαρία Αλεξάκη, Χρήστος Τρυφωνόπουλος [180] ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ Αγγελική Μπούζιου, Λήδα Μαρία Μαυρίδου, Αγγελική Μεταλληνού [190] ‘ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΝΙΩΘΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ’ : Η ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ραφαέλα Τρούλου, Ιωάννης Λίτος, Λελούδα Στάμου [203] ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ: Η ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ελευθερία Τεμπλαλέξη [213] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Παντελής Βουλτσίδης, Ουρανία Μπούσιου, Διονύσιος Ηλίας [228] ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ» Έλενα Ευδερίδου, Δομινίκη Βαγιάτη, Στέλιος Πανταζίδης, Μαρία Βορδόγλου, Γιάννης Πεχτελίδης [254] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΝΩΣΗΣ Ευστράτιος Μονιούδης, Επαμεινώνδας Παναγόπουλος , Ιωάννης Καμαριανός [269] ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ Βάια Λαμπροπούλου [281] ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Βασίλειος Ανδρικόπουλος & Αμαλία A. Υφαντή [297] ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Δημήτριος Αλεξανδρής [310] ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ – ΕΡΓΑΤΗ: Η ΣΧΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ HERBERT MARCUSE Θεόδωρος Βαβίτσας [321]
 • ItemOpen Access
  Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, Τ. 3. Η εκπαίδευση σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης : αναζητώντας το κοινωνικό φαινόμενο
  (Εργαστήριο Ανάλυσης & Σχεδιασμού Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Κοινωνιολογικής Ανάλυσης Δεδομένων της Εκπαίδευσης, Τεκμηρίωση. Πανεπιστήμιο Πατρών, 2024-05) Καμαριανός, Ιωάννης [επιμ.]; Παναγόπουλος, Επαμεινώνδας [επιμ.]; Αδαμοπούλου, Ανθή [επιμ.]; Kamarianos, Ιοannis [ed.]; Panagopoulos, Epameinondas [ed.]; Adamopoulou, Anthi [ed.]
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Δημοσ. Π.Π. σε συνέδρια)
  Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ουρανία Αναστασίου, Λοΐζος Συμεού [6] ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Ελένη Νικολάου [20] ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥ Α.Π.Θ.: Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Αικατερίνη Βισσαρίου, Ζωή Ζιωντάκη [28] Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρία Βλάχου, Ευγενία Αρβανίτη [37] ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Αγγελική Γιωτάκου, Μαρία, Φρούντα [55] ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΒΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Αγγελική Μποτονάκη, Χρύσα Γκατζελάκη, Γιάννης Πεχτελίδης [68] ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΡΟΜΑ) Άννα Φτερνιάτη, Θεοδωρακοπούλου Σταυρούλα [82] H ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λελούδα Στάμου, Ιωάννης Λίτος [99] ΠΑΙΔΙΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΩΝ Χρήστος Ζάγκος, Ειρήνη Αντώνογλου, Αργύρης Κυρίδης [110] ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ Τατιάνα Αλτίνη, Ηλιάννα Ερρέρα-Φωτίου, Ιφιγένεια Βαμβακίδου., Φίλιππος Μπρέντας [127] ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥ Φίλιππος Μπρέντας, Ιφιγένεια Βαμβακίδου [143] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΚΡΕΣ ΡΩΓΜΕΣ Νίκη Νικονάνου, Πάνος Κανελλόπουλος, Έλενα Βισέρη, Ελίνα Μωραϊτοπούλου [160] ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΥΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ιωσήφ Κωνσταντίνου [170] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Χριστίνα Μάγκλαρη [179] ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ Βάσια Τσάμη, Χρήστος Αλεξόπουλος, Άννα Φτερνιάτη [193] ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΗΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Χρήστος Αλεξόπουλος, Βάσια Τσάμη, Μαρία-Άννα Χαρβούρου [207] ΈΜΦΥΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ Μαρία Μουζάκη [222] ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΜΕΛΗ ΛΟΑΤΚΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ: Η ΒΙΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Δημήτρης Τσεκούρας, Λήδα Αναγνωστάκη [234] ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΑ ΕΜΦΥΛΑ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ ΩΣ ΑΤΥΠΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΩΝ» ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΔΕΗ) Άρης Ασπρούλης [248] ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΡΕΝΩΠΟΤΗΤΑ Αικατερίνη Πελέκη, Σουζάννα-Μαρία Νικολάου [258] ΕΜΠΛΟΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝ Ευγενία Αδαμοπούλου, Αλέξανδρος Κιουπκιολής, Γιάννης Πεχτελίδης [273] ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Επαμεινώνδας Παναγόπουλος, Ανθή Αδαμοπούλου, Γεωργία Γούγα, Ιωάννης Καμαριανός [282] ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Άγγελος Λυκουργιώτης, Κωνσταντίνα Νίκου [291] ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ PIERRE BOURDIEU Χαρίκλεια Πίτσου, Κατερίνα Παππά [308]
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση της επίδρασης της επιχειρηματικής ευφυΐας (BI) στην ποιότητα λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης : μια μελέτη περίπτωσης του ΕΦΕΠΑΕ
  (2024-05-20) Βγενοπούλου, Σταυρούλα; Vgenopoulou, Stavroula
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΔΕ)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία διερευνά τον αντίκτυπο των συστημάτων Business Intelligence (BI), και συγκεκριμένα του Microsoft Power BI, στην ποιότητα λήψης αποφάσεων σε διάφορα επίπεδα διοίκησης εντός του ΕΦΕΠΑΕ, μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που ασχολείται με τη διαχείριση δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Μέσω μιας ολοκληρωμένης ανάλυσης που περιλαμβάνει τον έλεγχο υποθέσεων και τα μοντέλα παλινδρόμησης, η μελέτη στοχεύει να γεφυρώσει το υπάρχον κενό στη βιβλιογραφία παρέχοντας εμπειρικά στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των εργαλείων BI στην ενίσχυση των στρατηγικών, τακτικών και επιχειρησιακών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν μια σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της χρήσης του Power BI και της ποιότητας των στρατηγικών και τακτικών αποφάσεων μεταξύ των ανώτερων και μεσαίων στελεχών, αντίστοιχα. Ωστόσο, ένας λιγότερο έντονος αντίκτυπος παρατηρήθηκε σε επιχειρησιακό επίπεδο μεταξύ των κατώτερων στελεχών, υποδηλώνοντας διακύμανση στην αποτελεσματικότητα του BI σε διαφορετικά επίπεδα διαχείρισης. Η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμοσμένης εφαρμογής και εκπαίδευσης BI για την κάλυψη των ειδικών αναγκών κάθε ομάδας διαχείρισης, μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη των συστημάτων BI στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του οργανισμού.
 • ItemOpen Access
  Οι αλλαγές στις λογοθεραπευτικές υπηρεσίες σε νοσοκομειακά πλαίσια λόγω COVID-19
  (2024-04-30) Μεσίσκλη, Ευαγγελία Σταυρούλα; Mesiskli, Evaggelia Stavroula
  Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)
  Η εμφάνιση και η ταχεία εξάπλωση του ιού COVID-19 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την υφήλιο. Ο συγκεκριμένος ιός, που πήρε σε μικρό χρονικό διάστημα διαστάσεις πανδημίας, αποτέλεσε σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία και ανάγκασε τους ανθρώπους να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες και δεδομένα υπό τις επιστημονικές οδηγίες της ιατρικής κοινότητας για τον περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς του ιού. Στον εργασιακό χώρο υιοθετήθηκε από πολλούς κλάδους η μέθοδος της τηλεργασίας ως η αποτελεσματικότερη επιλογή , τόσο για την ασφάλεια των εμπλεκόμενων, όσο και τη βιωσιμότητα και εύρυθμη λειτουργία κράτους και επιχειρήσεων. Όπως είναι αντιληπτό, ο τομέας της λογοθεραπείας δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από τη νέα πραγματικότητα. Η εν λόγω επαγγελματική ομάδα αντιμετώπισε από τις αρχές της πανδημίας αρκετές προκλήσεις, καθώς οι νέες συνθήκες απαιτούσαν κοινωνική απόσταση και αυστηρά μέτρα υγιεινής τα οποία, πολλές φορές, λειτουργούσαν ενάντια στις παραδοσιακές δια ζώσης μεθόδους θεραπείας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των αλλαγών που επέφερε η πανδημία στις λογοθεραπευτικές υπηρεσίες σε νοσοκομειακό πλαίσιο, πως δηλαδή επηρεάστηκε η παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας , προκλήσεις ή και ευκαιρίες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας, καθώς και πιθανές βελτιωτικές λύσεις ή προσαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν ως προς την παροχή υπηρεσιών. Η εκπόνηση της εργασίας έγινε με τη βοήθεια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και της ποιοτικής έρευνας μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. «Επηρέασε η πανδημία το νοσοκομειακό πλαίσιο;» «Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι λογοθεραπευτές;» «Ποια μέσα χρησιμοποίησαν για τις θεραπείες τους;» «Επιτεύχθηκαν οι θεραπευτικοί τους στόχοι;», είναι κάποια από τα ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν μέσω των συνεντεύξεων που μας παραχωρήθηκαν.
Show more...