Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 24982
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Marine geoarchaeological survey in the Vathy bay of Astypalea island, south Aegean sea
  (2024) Νότη, Αλεξάνδρα; Noti, Alexandra
  Τμήμα Γεωλογίας (ΔΔ)
  Coastal restricted basins serve as invaluable repositories of information concerning global sea level changes and regional climate shifts, offering crucial insights into paleogeographic, paleoenvironmental and paleoclimatic conditions. This study employs a multi-faceted approach, integrating geophysical, visual, sedimentological, and geochemical data, to meticulously reconstruct the paleogeography, paleoenvironment, and paleoclimate of Vathy bay, in the South Aegean Sea. Examining a submerged archaeological site near cape Elliniko, the study utilizes dense radiocarbon analyses, providing accurate dating of ancient constructions and human activities. The research delineates three major environmental stages during the Holocene, identified as seismic facies (SF1-3) and lithological units (LU I-III). These stages highlight the basin's gradual transition from isolated to shallow marine conditions over the last 9.1 thousand years. Notably, the study pinpoints the onset of marine influence around 7.3 thousand years ago, coinciding with a global mean sea level of approximately -8 meters. Analysis further reveals arid periods between 7.3–6 and 4.1 thousand years ago, leading to Sr-rich carbonate precipitation in the basin and a general trend of aridification. Conversely, wetter conditions prevailed during the intervals of 9.1–7.3 and 6–5.4 thousand years ago. Additionally, geochemical proxies, particularly ASTC1 records, provide high-resolution climate reconstructions for the last 8.7 thousand years, aligning with aridity cycles identified in various Northern Hemisphere records. These findings demonstrate a correlation between mid-Holocene aridity events and the southern migration of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ), followed by a retreat of monsoonal rains by the end of the African Humid Period (AHP). Short-term fluctuations in Ti/Al and Zr/Si ratios indicate transient cycles of enhanced terrigenous supply, correlating with Holocene "Rapid Climate Change" events (RCCs). Importantly, the study's spectral analysis identifies cyclical patterns of dry/cold climatic conditions with periodicities at 2500, 1200, and 525 years, corresponding with Hallstatt and Bond cycles, reflecting drier conditions and heightened dust input. The marine geoarchaeological research unveils submerged ancient structures, including linear constructions, conical rubble structures, and submerged walls, indicating potential harbor installations and navigational landmarks. These findings underline the intricate relationship between sea level changes, climate variability, sedimentation, and human activities, emphasizing the interconnectedness of climate systems across different regions and time scales. This study not only sheds light on the complex Holocene climate dynamics in the Eastern Mediterranean but also elucidates early human interactions with the coastal environment, providing crucial historical context for the region.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διασύνδεση κινητού τηλεφώνου με FPGA για γρήγορη επεξεργασία εικόνας
  (2024-01-31) Προύσαλης, Αναστάσιος; Prousalis, Anastasios
  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΕ)
  Στην εποχή της τεχνολογικής εξέλιξης και της διαρκούς αναζήτησης νέων τρόπων επικοινωνίας και επεξεργασίας δεδομένων, το ασύρματο δίκτυο WiFi έχει αποκτήσει έναν ζωτικό ρόλο. Αυτή η τεχνολογία, λόγω της ευκολίας και της ευελιξίας στην ανταλλαγή δεδομένων, έχει εφαρμογές σε πολλούς τομείς, από την επικοινωνία και την ψυχαγωγία μέχρι τη βιομηχανία και την έρευνα. Με την ραγδαία εξέλιξη στον τομέα της τεχνολογίας και την φιλοσοφία του Internet of Things (IoT), η διασύνδεση συσκευών και η υλοποίηση ενσωματωμένων συστημάτων που την επιτρέπουν, είναι πιο απαραίτητη απο ποτέ. Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στη διασύνδεση μέσω WiFi ενός κινητού τηλεφώνου και ενός FPGA χαμηλού κόστους, επιτρέποντας την επεξεργασία και τη μεταφορά εικόνας μεταξύ τους. Ο χρήστης, μέσω Android εφαρμογής στέλνει μια εικόνα μέσω WiFi στην αναπτυξιακή πλακέτα, η εικόνα αποθηκεύεται σε μια block RAM στο FPGA, επεξεργάζεται και αποστέλλεται πίσω στην εφαρμογή Android. Πιο συγκεκριμένα, το FPGA που χρησιμοποιείται σε αυτήν την διπλωματική είναι το Xilinx XC7A35T-1CPG236C της οικογένειας Artix-7, ενώ η επικοινωνία με το ασύρματο δίκτυο εξασφαλίζεται μέσω του WiFi module Pmod ESP32 της Digilent. Η Android εφαρμογή υλοποιήθηκε με χρήση του React Native framework και η επεξεργασία της εικόνας γίνεται με υλοποίηση του αλγορίθμου Canny, για ανίχνευση ακμών. Η υλοποίηση του αλγορίθμου, καθώς και η διαδικασία της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ του Pmod ESP32 και του FPGA πραγματοποιήθηκε με χρήση της γλώσσας περιγραφής υλικού Verilog, χωρίς την χρήση έτοιμων IP cores.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Το νεοκλασικό ιδεώδες στην Τέχνη και την Εκπαίδευση με την ίδρυση του ελληνικού κράτους
  (2024-02-06) Χαρακτηνιώτη, Αδαμαντία; Charaktinioti, Adamantia
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)
  Ο Νεοκλασικισμός αναδείχθηκε ως καλλιτεχνικό κίνημα στην Ευρώπη κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Ανέδειξε την αναβίωση των κλασικών ιδεών της αρχαιότητας, επιδιώκοντας τη συμμετρία και την αρμονία στις καλές τέχνες. Σημαντικά κτίρια όπως ο Παρθενώνας αντιπροσωπεύουν την εμβληματική νεοκλασική αρχιτεκτονική, ενώ γλυπτικά έργα αντικατοπτρίζουν την επιθυμία για αρμονία και ιδανική φόρμα. Καλλιτέχνες όπως ο ζωγράφος Jacques-Louis David, και ο γλύπτης Antonio Canova διαμόρφωσαν το καλλιτεχνικό τοπίο με νεοκλασικά έργα που αντλούσαν έμπνευση από την αρχαιότητα. Στην Ελλάδα, η εμφάνιση του Νεοκλασικισμού ήταν στενά συνδεδεμένη με τη συγκρότηση του Νεοελληνικού Κράτους. Μετά την επανάσταση, η Ελλάδα επιδίωξε να ανακτήσει την αρχαιοελληνική κληρονομιά της μέσα από τον Νεοκλασικισμό, ακολουθώντας ένα πρόταγμα για πολιτιστική συνέχεια. Αρχιτεκτονικά κτίρια, μνημεία και δημόσιοι χώροι όπως το Ανάκτορο του Όθωνα, της Ακαδημίας Αθηνών κ.α., αντικατοπτρίζουν την συγκρότηση του καλλιτεχνικού τοπίου με νεοκλασικά χαρακτηριστικά. Στην τέχνη, το νεοκλασικό ρεύμα προώθησε την απλότητα, την ισορροπία, την λογική και την αρμονία, με στόχο την ανάδειξη της αρχαιότητας και της παράδοσης της κλασικής Ελλάδας, ενώ στον τομέα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης κυριάρχησε το κλασικό πνεύμα της αρχαιοελληνικής παράδοσης. Η γενική εκπαίδευση εστίασε στην προώθηση των κλασικών σπουδών, και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε όλες τις βαθμίδες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ανάλυση και σχεδιασμός ιεραρχικού ελέγχου σε DC μικροδίκτυα
  (2024-02-19) Κουλούρη, Ελισάβετ; Koulouri, Elisavet
  Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)
  Λόγω της συνεχούς αυξανόμενης ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια, της περιβαλλοντικής κρίσης, της νέας διαμορφωμένης, ενιαίας και προ πάντων φιλικής προς το περιβάλλον Ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, η ανάπτυξη της διεσπαρμένης παραγωγής και των μικροδικτύων είναι ραγδαία. Σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό ενέργειας, (ΙΕΑ), η κατανεμημένη ή αλλιώς διεσπαρμένη παραγωγή, είναι μονάδες ενέργειας, που παράγουν ενέργεια σε τοπικά δίκτυα. Με άλλα λόγια, η παράκαμψη του κεντρικού δικτύου διανομής, συνεπάγεται την άμεση μείωση του κόστους παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας. Αν συνυπολογιστεί σε αυτά και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, είναι ευκόλως κατανοητή η «στροφή» στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και η προσέλκυση μεγάλου ενδιαφέροντος στα μικροδίκτυα. Τα μικροδίκτυα ορίζονται ως δίκτυα χαμηλής τάσης, τα οποία δύναται να συνδέονται με το δίκτυο διανομής, είτε να λειτουργούν και αυτόνομα, παρέχοντας αυτοδυναμία σε ολόκληρες περιοχές. Απαρτίζονται από ενεργειακούς πόρους, ήτοι διεσπαρμένες παραγωγές ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες κα), κατανεμημένα συστήματα αποθήκευσης, όπως μπαταρίες, fuel cells και ελεγχόμενα ή μη φορτία. Στην παρούσα εργασία, αναλυέται διεξοδικά το DC μικροδίκτυο, μικροδίκτυο το οποίο αποτελείται μόνο από συνεχούς ρεύματος μικροπηγές και φορτία και αντίστοιχα από μετατροπείς ανύψωσης συνεχούς τάσης (DC Boost Converter). Σκοπός της παρούσης, είναι η ανάλυση και μοντελοποίηση ενός DC μικροδικτύου και ο σχεδιασμός ιεραρχικού ελέγχου σε αυτό. Ο ιεραρχικός έλεγχος, διακρίνεται σε τρία επίπεδα, εκ των οποίων μόνο τα πρώτα δύο αναλύονται διεξοδικά. Επιγραμματικά, ο πρωτογενής έλεγχος, ρυθμίζει την τάση και το ρεύμα του εκάστοτε μετατροπέα, ενώ ο δευτερογενής είναι έλεγχος βασισμένος σε συμφωνία τόσο μεταξύ των μετατροπέων των μικροπηγών όσο και μεταξύ αυτών και του φορτίου. Ακόμη, στον πρωτογενή έλεγχο, χρησιμοποιούνται δύο ειδών ελεγκτές: γραμμικός ελεγκτής βασισμένος στην μέθοδο στατισμού (droop control) και μη γραμμικός ελεγκτής. Το υπό εξέταση, μικροδίκτυο, αποτελείται από ενεργειακούς πόρους, οι οποίοι συνδέονται παράλληλα με τον κοινό ζυγό του δικτύου (DC Bus), όπου είναι συνδεδεμένο και το φορτίο. Ο έλεγχος της τάσης και του ρεύματος πραγματοποιείται από την πλευρά του μετατροπέα κάθε μικροπηγής. Κεντρικός στόχος είναι, ανάλογα με την δυναμική της κάθε μικροπηγής, να ελεγχθεί η τάση του φορτίου στον ζυγό και να επιτευχθεί αναλογικός καταμερισμός ρευμάτων στις μικροπηγές, σε περιπτώσεις μεταβολής του φορτίου, έλλειψης «επικοινωνίας» μεταξύ των μικροπηγών, ή ακόμα και ολικής αποσύνδεσης μιας μικροπηγής. Τα φορτία που χρησιμοποιήθηκαν είναι: φορτίο σταθερής ισχύος (CPL), φορτίο σταθερής εμπέδησης και φορτίο σταθερού ρεύματος (CCL). Το υπό μελέτη κύκλωμα υλοποιήθηκε στο προγραμματιστικό περιβάλλον της Matlab, Simulink.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Digital marketing και η εξέλιξή του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
  (2024-01-31) Παλυβού, Άννα; Palyvou, Anna
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΔΕ)
  Η παρoύσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τo «digital marketing» και την εξέλιξη τoυ από τα μέσα κoινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κoινωνικής δικτύωσης έχoυν αλλάξει τα δεδoμένα στoν τoμέα τoυ ψηφιακoύ μάρκετινγκ, μεταμoρφώνoντας τoν τρόπo με τoν oπoίo oι επιχειρήσεις επικoινωνoύν με τo κoινό-στόχo τoυς. Αυτός o επαναστατικός αντίκτυπoς είναι εμφανής μέσω της επέκτασης της εμβέλειας, της ενισχυμένης πρoβoλής τoυ brand, της βελτιωμένης δέσμευσης των πελατών και της διευκόλυνσης εξατoμικευμένων εμπειριών. Η επιρρoή των μέσων κoινωνικής δικτύωσης στo ψηφιακό μάρκετινγκ είναι βαθιά, επηρεάζoντας πoλλαπλές πτυχές της ανάπτυξης και εκτέλεσης στρατηγικής. Αξιoπoιώντας τη δύναμη των πλατφoρμών των μέσων κoινωνικής δικτύωσης, oι επιχειρήσεις μπoρoύν να συνδεθoύν απoτελεσματικά με τo κoινό-στόχo τoυς, να καλλιεργήσoυν την αφoσίωση τoυ brand και να πρoωθήσoυν την εκθετική επιχειρηματική ανάπτυξη.O πoλλαπλασιασμός των πλατφoρμών κoινωνικής δικτύωσης, όπως τo Facebook, τo Instagram, τo Twitter και τo LinkedIn, έχει ανoίξει νέoυς δρόμoυς για να πρoσεγγίσoυν oι επιχειρήσεις ένα πoικίλo και παγκόσμιo κoινό. Αξιoπoιώντας αυτές τις πλατφόρμες, oι επιχειρήσεις μπoρoύν να μoιράζoνται τo περιεχόμενo και τα μηνύματά τoυς με εκατoμμύρια χρήστες παγκoσμίως, καταρρίπτoντας γεωγραφικά εμπόδια και επεκτείνoντας την παρoυσία τoυς στην αγoρά. Αυτή η απαράμιλλη εμβέλεια δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αξιoπoιήσoυν εξειδικευμένες αγoρές, να συνδεθoύν με δυνητικoύς πελάτες και να διερευνήσoυν ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες ανάπτυξης. Επιπλέoν, τα μέσα κoινωνικής δικτύωσης έχoυν φέρει επανάσταση στην πρoβoλή των εμπoρικών σημάτων, επιτρέπoντας στις επιχειρήσεις να oικoδoμήσoυν μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη διαδικτυακή ταυτότητα. Με τη συνεχή κoινoπoίηση πoλύτιμoυ περιεχoμένoυ, την αλληλεπίδραση με τoυς oπαδoύς και την αξιoπoίηση χαρακτηριστικών όπως τα hashtags και oι influencers, oι επιχειρήσεις μπoρoύν να ενισχύσoυν τη διαδικτυακή παρoυσία τoυ brand τoυς. Μέσω των αυθεντικών αλληλεπιδράσεων και τoυ περιεχoμένoυ πoυ δημιoυργείται από τoυς χρήστες, τα μέσα κoινωνικής δικτύωσης διευκoλύνoυν τη δημιoυργία εμπιστoσύνης και αξιoπιστίας, επηρεάζoντας τις αγoραστικές απoφάσεις και ενισχύoντας την αφoσίωση τoυ brand στoυς καταναλωτές. Επίσης, τα μέσα κoινωνικής δικτύωσης έχoυν επιφέρει αλλαγές όσoν αφoρά τη δέσμευση των πελατών, παρέχoντας στις επιχειρήσεις κανάλια άμεσης επικoινωνίας για την αλληλεπίδραση με τo κoινό τoυς. Μέσω των σχoλίων, των άμεσων μηνυμάτων και της κoινωνικής ακρόασης, oι επιχειρήσεις μπoρoύν να απoκτήσoυν πoλύτιμες γνώσεις, να αντιμετωπίζoυν άμεσα τα ερωτήματα των πελατών και να πρoσφέρoυν εξατoμικευμένη υπoστήριξη. Αυτή η αμφίδρoμη επικoινωνία καλλιεργεί γνήσιες σχέσεις, επιτρέπoντας στις επιχειρήσεις να κατανooύν καλύτερα τoυς πελάτες τoυς, να πρoσαρμόζoυν τις πρoσφoρές τoυς και να παρέχoυν εμπλoυτισμένες εμπειρίες. Καθώς oι επιχειρήσεις εκμεταλλεύoνται τη δύναμη των πλατφoρμών κoινωνικών μέσων, τoπoθετoύνται για διαρκή ανάπτυξη και επιτυχία στo ψηφιακό τoπίo. Στα πλαίσια της παρoύσης εργασίας δημιoυργήθηκε ερωτηματoλόγιo με ερωτήσεις πoυ αφoρoύν πραγματεύεται τo «digital marketing» και την εξέλιξη τoυ από τα μέσα κoινωνικής δικτύωσης. Η χρήση ενός ερωτηματoλoγίoυ είναι μια διαδεδoμένη πρoσέγγιση συλλoγής δεδoμένων πoυ χρησιμoπoιείται στην έρευνα για τη συλλoγή πληρoφoριών από στoχευμένες oμάδες ή πληθυσμoύς δείγματoς. Η μέθoδoς αυτή επιτρέπει στoυς ερευνητές να συγκεντρώσoυν ένα συνδυασμό πoσoτικών και πoιoτικών δεδoμένων, τα oπoία μπoρoύν να αναλυθoύν περαιτέρω για την εξαγωγή τεκμηριωμένων συμπερασμάτων ή την εξαγωγή συμπερασμάτων πoυ σχετίζoνται με τo θέμα της έρευνας. Τα ερωτηματoλόγια χρησιμεύoυν ως πoλύτιμo εργαλείo στην ερευνητική διαδικασία, διευκoλύνoντας τη συλλoγή πoικίλων πληρoφoριών πoυ βoηθoύν στην κατανόηση και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ερευνητικών στόχων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο ψηφιακός καταναλωτής και η ενιαία ψηφιακή αγορά : μελέτη της ελληνικής και ευρωπαϊκής αγοράς
  (0024-02-10) Βυθούλκα, Αικατερίνη; Vythoulka, Aikaterini
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΔΕ)
  Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, τα όρια μεταξύ του φυσικού και του διαδικτυακού κόσμου γίνονται όλο και πιο θολά. Η ψηφιακή οικονομία έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και στον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν με τις επωνυμίες. Με την έλευση του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι εταιρείες σε διάφορους κλάδους έχουν ψηφιοποιήσει τις δραστηριότητές τους για να παραμείνουν σχετικές και ανταγωνιστικές. Ως αποτέλεσμα, η ψηφιακή οικονομία γίνεται γρήγορα η ίδια η οικονομία, φέρνοντας στο προσκήνιο νέες προσδοκίες, ευκαιρίες και προκλήσεις τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Προκειμένου να μελετηθεί η ελληνική και η ευρωπαϊκή αγορά και ο ρόλος του καταναλωτή σε αυτήν αρχικά θα μελετηθεί τόσο η έννοια της ψηφιακής αγοράς όσο και η έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού. Συγκεκριμένα θα διερευνηθούν στοιχεία για την εκπαίδευση και την κουλτούρα των καταναλωτών καθώς και την εκπαίδευση και του ψηφιακού γραμματισμού των καταναλωτών αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν διαμορφώσει την συμπεριφορά του ψηφιακού καταναλωτή. Ο ψηφιακός καταναλωτής ο οποίος χρησιμοποιεί την νέα τεχνολογία, αποτελεί συνέχεια του κλασικού καταναλωτή. Έτσι, στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά του κλασικού και του ψηφιακού καταναλωτή. Επιπλέον θα μελετηθούν οι διαφορές του κλασικού και του ψηφιακού μάρκετινγκ. Τα στάδια της ψηφιακής αγοράς διαδραματίζουν ένα νέο ταξίδι του καταναλωτή σήμερα. Έτσι αυτά θα μελετηθούν με λεπτομέρεια στο τέταρτο κεφάλαιο προκειμένου να σκιαγραφηθεί με λεπτομέρεια το ταξίδι του ψηφιακού καταναλωτή. Στην συνέχεια θα διατυπωθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της και τον τρόπο απάντησης τους, δηλαδή την μέθοδο της μελέτης περίπτωσης.Στο έκτο κεφάλαιο της εργασίας θα εξεταστούν οι παράγοντες της ψηφιακής αγοράς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έτσι θα μελετηθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας, την δομή του ελληνικού και του ευρωπαϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος, το νομικό πλαίσιο της προστασίας των ψηφιακών καταναλωτών και το ελληνικό νομικό πλαίσιο. Επιπλέον θα διερευνηθεί η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την ταυτότητα του πωλητή στην νέα ψηφιακή εποχή. Επιπλέον θα διερευνηθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών και την ψηφιακή οικονομία στην Ελλάδα και του νέου ψηφιακού περιβάλλον του ψηφιακού καταναλωτή.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η εφαρμογή της μεθόδου των εμπράγματων δικαιωμάτων στη διαχείριση έργων : ανάπτυξη μεθοδολογίας που βασίζεται στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων
  (2024-02-15) Κατσάρας, Θεόφιλος; Katsaras, Theofilos
  Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΔΕ)
  Στόχος της Διπλωματικής εργασίας είναι να κατανοήσουμε τι είναι τα εμπράγματα δικαιώματα ή δικαιώματα προαίρεσης (real options). Να δούμε πως συνδέονται με τα τεχνικά έργα, και πως η εφαρμογή τους μας επηρεάζει κατά την διαχείρισή τους. Για την επίτευξη του στόχου εξετάσαμε το «έργο» της εγκατάστασης ενός συστήματος διαμανδάλωσης, σε ένα πρατήριο καυσίμων. Στη συνέχεια με το λογισμικό Extend, το προσομοιώσαμε. Εντοπίσαμε, τη δυνατότητα δημιουργίας της επιλογής προαίρεσης στο έργο αυτό με την εγκατάσταση εφεδρικών σωληνογραμμών κατά την εκτέλεσή του. Αλλάξαμε το σενάριο προσομοίωσης.
Show more...