Η "Νημερτής" είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες που εκπονούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ταυτόχρονα συλλέγει κι άλλο υλικό, όπως είναι τεχνικές αναφορές, δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ και των ερευνητών του Πανεπιστημίου, κλπ.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Now showing 1 - 5 of 5

home.last.sumbissions

Now showing 1 - 5 of 22766
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οι ελληνικές δημοσιεύσεις στο SCOAP3 το 2021
  (Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2023-01-27) Φραντζή, Μαρία; Φραντζή, Μαρία; Frantzi, Maria; Salamoura, Athanasia
  Αναφορές - ΒΚΠ
  Το SCOAP3 είναι η κοινοπραξία που υποστηρίζει τη δημοσίευση άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά με το καθεστώς της Ανοικτής Πρόσβασης. Κάθε χώρα/μέλος συμμετέχει στον προϋπολογισμό του SCOAP3 με ένα ποσό που έχει προκύψει από κατάλληλο αλγόριθμο, ο οποίος είχε αναπτυχθεί στο ερευνητικό στάδιο του έργου και ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των ερευνητικών δημοσιεύσεων κάθε χώρας/μέλους στο πεδίο High-Energy Physics. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα τη διετία 2017-2018 αντιπροσώπευσε το 0.5% της εκδοτικής παραγωγής στο συγκεκριμένο πεδίο και βάσει αυτού του ποσοστού υπολογίζεται πλέον η συμμετοχή της χώρας για την επόμενη τριετία (2020-2022). Η χώρα μας συμμετέχει με τη συνδρομή του ΣΕΑΒ και η παρούσα αναφορά, η οποία έχει συνταχθεί στο πλαίσιο της δράσης παρακολούθησης της προόδου των προγραμμάτων Ανοικτής Πρόσβασης του ΣΕΑΒ, δίνει τα στοιχεία της συμμετοχής των Ελλήνων ερευνητών κατά το 2021.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Κακώσεις νωτιαίου μυελού : διάγνωση και αξιολόγηση με ηλεκτροφυσιολογικά μέσα
  (2023-01-12) Ντάτσικα, Γεωργία-Μαρία; Ντεβέ Ελισάβετ; Ntatsika, Georgia-Maria; Nteve, Elisavet
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διαπραγματεύεται τις κακώσεις που μπορεί να υποστεί ο νωτιαίος μυελός. Ειδικότερα, μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση παρουσιάζεται η ανατομία και φυσιολογία της σπονδυλικής στήλης, οι κακώσεις και οι παθήσεις αυτής. Εν συνεχεία, μετά την κατηγοριοποίηση των κακώσεων του νωτιαίου μυελού, παρουσιάζεται ο τρόπος και οι μέθοδοι αξιολόγησης και διάγνωσης των παθήσεων. Τέλος, μέσα από τη μελέτη των παλαιότερων και κυρίως των σύγχρονων τρόπων αποκατάστασης, και ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες και αρχές της Ηλεκτροφυσιολογίας των Σωματοαισθητικών Προκλητών Δυναμικών. Στο ειδικό μέρος της παρούσας εργασίας αποτυπώνονται τα πορίσματα των ερευνών που αφορούν την χρήση ηλεκτροφυσιολογικών μέσων, (Σωματοαισθητικών Προκλητών Δυναμικών) και τα αποτελέσματα αυτών, τα οποία θα οδηγήσουν στην σωστή διάγνωση και κυρίως την παρακολούθηση της αποκατάστασης που θα οδηγήσουν σε τροποποιήσεις στα πρωτόκολλα αποκατάστασης. Σκοπός : Σκοπός της παρούσας εργασίας μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης να κατανοηθεί και να αποτυπωθεί πλήρως η κρισιμότητα των Ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων παρακολούθησης και αξιολόγησης της αποκατάστασης των κακώσεων του νωτιαίου μυελού καθώς και ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή στην αποκατάσταση αυτών. Μεθοδολογία : Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση των βασικών εννοιών και ανάλυση αυτών. Επίσης, μέσα από άρθρα και επιστημονικά συγγράμματα παρουσιάζονται τα πορίσματα επιστημονικών μελετών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Επισκόπηση του ρόλου του εδάφους στη συγκράτηση του άνθρακα και του βιοεξανθρακώματος
  (2022-09-23) Σκέντζου, Γεωργία; Νικολακοπούλου, Παρασκεύη; Skentzou, Georgia; Nikolakopoulou, Paraskevi
  Τμήμα Γεωπονίας (ΔΕ)
  Ο άνθρακας αποτελεί το θεμέλιο όλων των ειδών ζωής στη γη συμβάλλει στη ρύθμιση της θερμοκρασίας της γης, καθιστά δυνατή όλη τη ζωή, αποτελώντας ένα από τα σημαντικότερα δομικά υλικά της ζωής. Από την άλλη πλευρά, το βιοεξανθράκωμα αποτελεί ένα υλικό πλούσιο σε άνθρακα που μπορεί να παρασκευαστεί από διάφορες πρώτες ύλες οργανικών αποβλήτων, όπως είναι τα γεωργικά απόβλητα και τα αστικά λύματα. Η αξιοποίηση του είναι πολύ σημαντική και σε συνδυασμό με την συγκράτηση του άνθρακα στο έδαφος, αποτελεί βασικό λόγο μελέτης τους ως προς τις διαφορετικές συνιστώσες, όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η αειφόρος ανάπτυξη και η βιωσιμότητα. Η παρούσα μελέτη αναλύει συγκεκριμένες μελέτες που αφορούν το παραπάνω θέμα και παρουσιάζει τα αποτελέσματα τους μέσα από τη σκοπιά της συγκράτησης του άνθρακα και συγκεκριμένα δομημένων ερωτημάτων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μελέτη της φατνιακής και ουρανικής πραγμάτωσης του πλευρικού συμφώνου /l/ στη διάλεκτο της Πάτρας και της Μυτιλήνης
  (2023-01-12) Καρκούλια, Ανδριάνα; Karkoulia, Andriana
  Τμήμα Φιλολογίας (ΜΔΕ)
  Το πλευρικό σύμφωνο /l/ της ΝΕ παρουσιάζει ποικιλία ως προς τον τρόπο πραγμάτωσής του στις νεοελληνικές διαλέκτους. Εστιάζοντας σε δύο εκ των ελληνικών διαλέκτων (Πάτρα και Μυτιλήνη), στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσω να προσεγγίσω και να ερμηνεύσω αυτή την ποικιλότητα του πλευρικού ήχου. Συγκεκριμένα, βασιζόμενη στις τρεις πρώτες συχνότητες συντονισμού του /l/ θα επιχειρήσω να εξετάσω τον ρόλο του καθενός φωνήεντος ξεχωριστά αλλά και του τόνου που αυτό φέρει στη διαμόρφωση των συχνοτήτων συντονισμού της φωνολογικής μονάδας του /l/. Όπως αποδεικνύεται από τη στατιστική ανάλυση, η συχνότητα που φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το φωνηεντικό περιβάλλον που ακολουθεί το /l/ είναι η F2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στις δύο διαλέκτους να δημιουργούνται διαφορετικές πραγματώσεις του πλευρικού κάθε φορά που ακολουθεί διαφορετικό φωνήεν. Ταυτόχρονα, μέσα από τη σύγκριση των δύο διαλεκτικών περιοχών φαίνεται ότι η διάλεκτος της Πάτρας και της Μυτιλήνης πραγματώνουν το /l/ με παρόμοιο τρόπο, είτε ως προς την ουρανική του πραγμάτωση [ʎ] είτε ως προς τη φατνιακή [l] στα περισσότερα φωνηεντικά περιβάλλοντα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οργάνωση και διοίκηση ενός εστιατορίου. Δημιουργία business plan
  (2022-09-30) Νιαβή, Νικολέτα; Βλάσση, Ελένη; Χαλάτση, Βασιλική; Μπαστούνα, Κωνσταντίνα-Φωτεινή; Niavi, Nikoleta; Vlassi, Eleni; Chalatsi, Vasiliki; Bastouna, Konstantina-Foteini
  Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)
  Για τη δημιουργία μίας επιχείρησης και την έναρξη λειτουργίας της, το πρωταρχικό βήμα, βασίζεται στην κατάρτιση, το σχεδιασμό και τη συγγραφή ενός επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan), το οποίο θα φέρει μέσα όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη δημιουργία μίας επιχείρησης. Στην παρούσα εργασία, μελετάται η περίπτωση της έναρξης λειτουργίας ενός καταστήματος εστίασης, με όνομα «Food House», το οποίο στόχο έχει να προσφέρει υψηλής ποιότητας ελληνικά παραδοσιακά φαγητά και fast food στους πελάτες της, ενώ η έδρα της θα είναι το Χαλάνδρι Αττικής. Μέσα από τη δομή και την κατασκευή ενός επιχειρηματικού σχεδίου, θα μελετηθούν όλοι οι παράγοντες που θα επηρεάσουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ ακόμη θα προμελετηθούν και οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει η επιχείρηση.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Solar radiation transfer in the atmosphere : the effect of aerosols and clouds on solar resource and nowcasting
  (2022-12-12) Λογοθέτης, Σταύρος-Ανδρέας; Logothetis, Stavros-Andreas
  Τμήμα Φυσικής (ΔΔ)
  The aim of this Ph.D. dissertation is to investigate the effects of aerosols and clouds on solar resource and nowcasting in the atmosphere. Aerosols and clouds are the substances with the highest uncertainty in the estimations of the energy budget of the Earth’s−Atmosphere system that configures the Earth’s climate. In Chapter 1, a brief introduction of solar radiation transfer in the atmosphere is given, focusing on the role of aerosols and clouds in the Earth’s climate and solar resource studies. Fundamental concepts and definitions of solar radiation are presented, like Planck’s and Stefan-Boltzmann laws, spectral irradiance, and actinic flux. The role of the absorption and scattering effects in the total extinction within the atmosphere by various substances is also examined, expressing the Rayleigh and Mie scattering theories as well as the initial form and the parts of the radiative transfer equation. Finally, the effect of the most influential atmospheric constituents on the energy budget of the Earth−Atmosphere system is discussed, quantitating their impact along with their uncertainties on Earth’s climate change. In Chapter 2, the various datasets that were used for this Ph.D. are described briefly. The datasets are divided into two primary sources based on the measurement’s origin. The first category of the datasets is derived from ground-based measurements and satellite instruments, and the second category is derived from models. The aerosol information is derived from AERONET, MODIS, MERRA-2, CAMS, and MIDAS datasets, whereas information about solar radiation is derived either directly from BSRN and McClear clear-sky model or indirectly from all-sky imager-based systems. Aerosol studies often require accurate information about aerosol type due to different aerosol origins leading to different aerosol sizes, which have different chemical compositions, optical properties, and removal processes. These differences should be considered by climate models in order to assess accurately the direct aerosol effect on the climate. In Chapter 3, the aerosol optical properties from AERONET Version 3 are used to classify the aerosol types in Europe, Middle East North Africa (MENA), and the Arabian Peninsula, during 2008–2017. Quality-assured data of SSA, FMF, and AE from 39 stations is used to classify the aerosol types based on the threshold limits of these optical properties. The aerosol type depends on the location and the sources of each region of study; for example, in the Atlantic, Arabian Peninsula, and MENA, the dominant aerosol type is coarse absorbing due to dust from the Sahara and Arabian deserts. However, in the Arabian Peninsula, fine particles are also observed in autumn and winter. In addition, the lower percentages of coarse absorbing particles across MENA are observed in the East because of increased fine particle emissions from human activities. In southern Europe, the stations of Group A (southern stations), a bimodal size distribution is revealed, and the dominant aerosol types are fine slightly absorbing and non-absorbing, followed by coarse absorbing due to Sahara dust outbreaks. In the stations of Group B in South Europe (northern stations), fine slightly absorbing and non-absorbing particles are primarily observed since the stations are located in urban/industrial regions. In Central and East Europe, the prevailing aerosol type is fine-non-absorbing, which is followed by the fine, slightly absorbing aerosols from urban/industrial sites. In Chapter 4, the results from the aerosol classification scheme in Chapter 3 are used to quantify the influence of aerosol type on the radiative balance of the Earth’s climate within the same study period. The impacts of SZA, SA, AOD and single SSA on DARF and DARFeff at the BOA and TOA are investigated. Fine slightly absorbing particles show the highest positive gradient of DARFeffBOA with SA and the highest negative gradient of DARFeffTOA with SZA. The mixed absorbing particles provide the highest alteration for DARF at the BOA with the increase of AOD. The analysis of aerosol absorptivity is performed by dividing SSA into six-subgroups. Coarse absorbing particles provide the highest (in magnitude) DARFeff values at the TOA under absorbing aerosol conditions (SSA < 0.89), whereas similar behavior is revealed by the fine absorbing particles for DARFeff values at the BOA. Furthermore, the long-term averages of radiative forcing metrics are analyzed for all aerosol types among the regions of study. At the TOA, fine non-absorbing particles show the highest absolute values for DARFeff (from −75 W m−2 to −79 W m−2) and DARF (from −38 W m−2 to −48 W m−2). At the BOA, coarse and mixed absorbing clusters indicate the highest absolute values for DARF (from −66 W m−2 to −79 W m−2) and DARFeff (from −135 W m−2 to −149 W m−2), respectively. Aeolian dust aerosols affect the Earth’s energy budget through interactions with solar radiation, atmospheric chemistry, and clouds. Erroneous estimations about the historical, present, and future dust aerosol burden in the atmosphere reflect to wrongly estimated aerosol radiative forcing and projection of future climate change. In Chapter 5, the global, regional and seasonal temporal dust changes as well as the effect of dust particles on total aerosol loading using the MIDAS fine-resolution dataset are investigated. MIDAS delivers DOD at fine spatial resolution (0.1° x 0.1°) spanning from 2003 to 2017. Within this study period, the dust burden increased across the central Sahara (up to 0.023 yr−1) and Arabian Peninsula (up to 0.024 yr−1). Both regions observed their highest seasonal trends in summer (up to 0.031 yr−1). On the other hand, declining DOD trends are encountered in the western (down to −0.015 yr−1) and eastern (down to − 0.023 yr−1) Sahara, the Bodélé Depression (down to −0.021 yr−1), the Thar (down to −0.017 yr−1) and Gobi (down to −0.011 yr−1) deserts, and the Mediterranean Basin (down to −0.009 yr−1). In spring, the most negative seasonal trends are recorded in the Bodélé Depression (down to −0.038 yr−1) and Gobi Desert (down to −0.023 yr−1), whereas they are in the western (down to −0.028 yr−1) and the eastern Sahara (down to −0.020 yr−1) and the Thar Desert (down to −0.047 yr−1) in summer. Over the western and eastern sector of the Mediterranean Basin, the most negative seasonal trends are computed at summer (down to −0.010 yr−1) and spring (down to −0.006 yr−1), respectively. The effect of DOD on the AOD change is determined by calculating the DOD-to-AOD trend ratio. Over the Sahara the median ratio values range from 0.83 to 0.95, whereas in other dust-affected areas (Arabian Peninsula, southern Mediterranean, Thar and Gobi deserts) the ratio value is approximately 0.6. In addition, a comprehensive analysis of the factors affecting the sign, the magnitude and the statistical significance of the calculated trends is conducted. Firstly, the implications of the implementation of the geometric mean instead of the arithmetic mean for trend calculations are discussed, revealing that the arithmetic-based trends are overestimated when compared to the geometric-based trends over both land and ocean. Secondly, an analysis interpreting the differences in trend calculations under different spatial resolutions (fine and coarse) and time intervals is conducted. AOD constitutes a key parameter of aerosols, providing vital information for quantifying the aerosol burden and air quality at global and regional levels. In Chapter 6, a machine learning strategy for retrieving AOD under cloud-free conditions, based on the synergy of machine learning algorithms (MLAs) and solar irradiance data is presented. The retrieval methodology is applied twice, using a) ground-based solar irradiances and b) clear-sky model simulations. The performance of MLAs is investigated by applying different components of solar radiation. The use of direct instead of global irradiance as a model feature led to better performance. Regardless of the underlying climate and aerosol environments, the MLA-based AODs encompassed RMSE between 0.01 and 0.15. Among the MLAs, artificial neural networks outperformed the other algorithms in terms of RMSE at 54% of the measurement sites. Compared to MERRA-2 and CAMS, the ML-AOD retrievals revealed the highest accuracy. The performance of MLAs was also assessed by replacing the ground-based solar irradiance measurements with estimations from McClear model. The MLA performance depends on the underlying climate and aerosol environments with higher deviations in equatorial and arid climate areas as well as in regions dominated by biomass burning and mineral dust particles. Fluctuations of the incoming solar irradiance impact the power generation from photovoltaic and concentrating solar thermal power plants. Accurate solar nowcasting becomes necessary to detect these sudden changes of generated power and to provide the desired information for optimal exploitation of solar systems. In Chapter 7, a benchmarking exercise has been conducted relying on a bouquet of solar nowcasting methodologies by all-sky imagers (ASI). The work of Chapter 7 is conducted in the framework of the International Energy Agency’s Photovoltaic Power Systems Program Task 16, where four ASI systems nowcast the GHI with a time forecast ranging from 1 to 20 minutes during 28 days with variable cloud conditions spanning from September to November 2019 in southern Spain. All ASIs demonstrated their ability to accurately nowcast GHI, with RMSE ranging from 6.9% to 18.1%. Under cloudy conditions, all ASI nowcasts outperform the persistence models. Under clear skies, three ASIs are better than persistence. Discrepancies in the observed nowcasting performance become larger at increasing forecast horizons. The findings of Chapter 7 highlighted the feasibility of ASIs to reliably nowcast GHI at different sky conditions, time intervals, and horizons. Such nowcasts can be used either to estimate solar power at distant times or to detect sudden GHI fluctuations. In Chapter 8, the results from Chapter 7 are used to detect sudden GHI fluctuations based on ASIs' GHI nowcasts. ASIs 1–2 and ASIs 3–5 can capture the true ramp events by 26.0–51.0% and 49.0–92.0% of the cases, respectively. ASIs 1–2 provided the lowest (< 10.0%) falsely documented ramp events while ASIs 3–5 recorded false ramp events up to 85.0%. On the other hand, ASIs 3–5 revealed the lowest falsely documented no ramp events (8.0–51.0%). ASIs 1–2 are developed to provide spatial solar irradiance forecasts and have been delimited only to a small area for the purposes of this benchmark, which penalizes these approaches. These findings show that ASI-based nowcasts could be considered as a valuable tool for predicting solar irradiance ramp events for a variety of solar energy technologies. The combination of physical and deep learning-based methods is identified as a potential approach to further improve the ramp event forecasts.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Κατασκευή ορθωτικού με 3D εκτυπωτή
  (2023-01-25) Αντωνόπουλος, Σπύρος; Φλωρή, Ευγενία; Andonopoulos, Spiros; Flori, Evgenia
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Σήμερα, οι νάρθηκες καρπού ή αλλιώς ορθώσεις των άνω άκρων χρησιμοποιούνται συχνά σε ποικίλες κλινικές καταστάσεις με σκοπό τη θεραπεία διαφόρων ασθενειών και τραυματισμών. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη χειροκίνητη, παραδοσιακή παραγωγή εξατομικευμένων ορθώσεων καρπού, η οποία βασίζεται κυρίως στην τεχνογνωσία του εκάστοτε ειδικού ή θεραπευτή. Ως αποτέλεσμα, αυτοί οι νάρθηκες συχνά δεν εγγυώνται ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, οδηγώντας σε σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργικότητα, την απόδοση και την αισθητική τους, καθώς και την υγιεινή και την άνεση του ασθενούς. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θεωρείται σημαντική η δημιουργία εξατομικευμένων ναρθήκων καρπού που αντιμετωπίζουν τα προαναφερθέντα προβλήματα χρησιμοποιώντας τεχνικές σχεδιασμού και παραγωγής αιχμής. Λόγω των τεράστιων εξελίξεων που έχει επιδείξει η προσθετική κατασκευή, συχνά γνωστή ως τρισδιάστατη εκτύπωση, σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ορθοπεδικής ιατρικής, πολυάριθμες έρευνες έχουν επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην παραγωγή εξατομικευμένων ορθωτήρων καρπού. Η μελέτη που έχει γίνει μέχρι στιγμής σε αυτόν τον τομέα προτείνει μια ποικιλία σχεδίων αρθρώσεων καρπού, τα περισσότερα από τα οποία παράγονται από την εμπειρία και τη γνώμη του σχεδιαστή και του ερευνητή. Ωστόσο, είναι αδύνατο να εξασφαλιστεί ένα βέλτιστο αποτέλεσμα σχεδιασμού, ιδίως σε πολύπλοκες καταστάσεις όπως η ανάπτυξη εξατομικευμένων ορθώσεων, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριμένους στόχους, τηρώντας παράλληλα ποικίλους περιορισμούς. Αυτές οι εκτιμήσεις είναι ζωτικής σημασίας στη φάση του σχεδιασμού.
Show more...