2. Ερευνητικές δημοσιεύσεις | Research publications

Permanent URI for this community

Η συλλογή αυτή συγκεντρώνει τις δημοσιεύσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, κλπ.).

Browse