5. Δημοσιεύσεις Μονάδων Ιδρύματος | Publications of Administration Units

Permanent URI for this community

Η συλλογή αυτή συγκεντρώνει τις τεχνικές αναφορές, τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και σε συνέδρια, και τις ετήσιες αναφορές διαφόρων Μονάδων, μεταξύ των οποίων η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης.

Browse