2. Δημοσιεύσεις Πανεπιστημίου Πατρών

Η συλλογή αυτή συγκεντρώνει τις δημοσιεύσεις του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Πατρών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες, κλπ.).

Browse