Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 511
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διερεύνηση αποδοχής της κατανάλωσης ξενικών ειδών στο Ηράκλειο
  (2023-04-07) Κλάδος, Γεώργιος; Klados, Georgios
  Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια κατανόησης της στάσης των καταναλωτών του Νομού Ηρακλείου σε ενδεχόμενη προτίμησή τους στην κατανάλωση ξενικών θαλάσσιων ειδών και ειδικότερα του λεονταρόψαρου. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι είναι τα ξενικά είδη, όπως υπάρχει, επίσης, άγνοια για την παρουσία του λεονταρόψαρου στις ελληνικές θάλασσες. Ωστόσο, μεγαλύτερο ποσοστό αγνοεί αν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με σύγχρονη έρευνα σε πανελλήνια διάσταση, όπου οι περισσότεροι καταναλωτές ήταν ενημερωμένοι για την ύπαρξή των ξενικών ειδών αλλά και για τις αρνητικές επιδράσεις που επιφέρουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Από την έρευνα αποτυπώνεται η θετική στάση των στην κατανάλωση του λεονταρόψαρου μόνο υπό προϋποθέσεις όπως είναι οι περιπτώσεις κατανάλωσης λεονταρόψαρου σε άλλες χώρες, έπειτα από πρόταση του ιχθυοπώλη που τα εμπορεύεται, μέσα από πρόταση μαγειρικών εκπομπών στην τηλεόραση ή το διαδίκτυο. Τη θετική αυτή στάση την αποτυπώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι νεαρότερες ηλικίες, γεγονός που υπογραμμίζει τη στόχευση της ενημέρωσης των καταναλωτών σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Τα σημαντικότερα κριτήρια για τον καταναλωτή στην ενδεχόμενη αγορά λεονταρόψαρου ήταν η φρεσκότητα, οι συνθήκες υγιεινής του ιχθυοπωλείου, και το εάν το είδος αυτό είναι δηλητηριώδες. Η έλλειψη πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν τη γνώση επί των ξενικών ειδών, για τυχόν δηλητηριώδης ή τοξικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, δημιουργούν συναισθήματα φόβου, καχυποψίας, και επιφυλακτικότητας στον Έλληνα καταναλωτή. Παρόλα αυτά η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας σε συνδυασμό με την πολιτική χαμηλών τιμών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τάση των καταναλωτών στην πλειοψηφία τους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διαχείριση γεννητόρων τιλάπια
  (2024-01-29) Μούντο, Έλενα-Μαριάνα; Μπαρδάκη, Χρυσάνθη; Mounto, Elena-Mariana; Mpardaki, Chrysanthi
  Η τιλάπια είναι ένα τροπικό ψάρι του γλυκού νερού που μεγαλώνει εύκολα σε υδροστάσια και κλειστά κυκλώματα. Η γενετική του ωρίμανση ήδη από σχετικά μικρά μεγέθη και η αποτελεσματική γονική φροντίδα που επιδεικνύει, οδηγούν γρήγορα σε υπερπληθυσμό των δεξαμενών εκτροφής με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ατομικής αύξησης των ψαριών λόγω ανεπάρκειας χώρου και τροφής. Έτσι οι τεχνικές που εφαρμόζονται αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα με προγραμματισμένη παραγωγή γόνου σε εκκολαπτήρια και στη συνέχεια εκτροφή μονοφυλετικών πληθυσμών. Τις διαδικασίες αυτές περιγράφουμε αφού αναφερθούμε στα κύρια βιολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την εκτροφή αυτού του είδους. Σε αυτό το πλαίσιο, στον εργαστηριακό χώρο Βιολογίας και Καλλιέργειας Ιχθύων του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, επιχειρήσαμε επίσης να πειραματιστούμε πάνω σε γεννήτορες που προήλθαν από γόνο ίδιας ηλικίας που είχε παραχθεί στο εργαστήριο κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την γονιμοποίηση θηλυκών ατόμων με κατάλληλα ζευγαρώματα, ώστε να συλλέξουμε τα αυγά τους και να τα επωάσουμε σε επωαστήρες χωρίς τη μητρική φροντίδα. Δυστυχώς, τα πειράματά μας δε στέφθηκαν με επιτυχία καθώς η ταυτοποίηση του φύλου στα μικρά μας ψάρια δεν ήταν εύκολη υπόθεση και επίσης τα αυγά που συλλέξαμε δεν είχαν γονιμοποιηθεί.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Επικοινωνία και εκλαΐκευση της επιστήμης με μελέτη περίπτωσης τα Ασκίδια (Αscidae)
  (2023-12-06) Σόλας, Βασίλειος; Solas, Vasileios
  Όπως προκείπτει και απο τον τίτλο της συγκεκριμένης εργασίας, η εκλαϊκευση και η απλούστευση της κατανόησης της περίπτωσης των ασκιδίων στις καλλιέργειες, απο ανθρώπους μη καταρτησμένους επιστημονικά αλλά και αυτούς που κατανοούν επιστημονικά το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την επίλυσή του. Η δημιουργία ενός βίντεο, στα γενικότερα πλαίσια της ψηφιοποίησης και της καθημερινής χρήσης ψηφιακών μέσων απο σχεδόν ολόκληρο τον ανθρώπινο πληθυσμό, υπήρξε η βασική ιδέα της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, όπου και χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσημοι πόροι σε μια ακτίνα 400 χιλιομέτρων, για την εκτέλεση και την δημιουργία του. Τα αποτέσματα της μελέτης, ήταν προϊόν συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη, τεχνικά καταρτησμένο, που με την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς και απο την συνεργασία μας, αποτέλεσε βασικό συντελεστή στις ορθές πρακτικές της επίλυσης του προβλήματος της εισβολικής εξάπλωσης των ασκιδίων στις μυδοκαλλιέργειες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ηλικία και αύξηση του Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
  (2023-12-18) Δημητριάδης, Γεράσιμος; Dimitriadis, Gerasimos
  Ο κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της ηλικίας και του ρυθμού αύξησης του βαθύβιου είδους Helicolenus dactylopterus στην περιοχή του Ανατολικού Ιονίου, μέσω της παρατήρησης και ανάλυσης ωτολίθων με τη βοήθεια μικροσκόπιου. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το είδος, στο δεύτερο αναλύονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, στο τρίτο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλους ερευνητές.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Κοράλλια : οικοφυσιολογία και ανάπτυξη σε συνθήκες αιχμαλωσίας στο ενυδρείο
  (2023-11-16) Λύκου, Κωνσταντίνα; Lykou, Konstantina
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά την οικοφυσιολογία και την ανάπτυξη των κοραλλιών σε συνθήκες αιχμαλωσίας σε ενυδρεία, εστιάζοντας στην περίπλοκη σχέση μεταξύ περιβαλλοντικών παραγόντων, υγείας των κοραλλιών και βιώσιμων προσπαθειών διατήρησης. Διερευνώνται διάφορες πτυχές όπως οι παράμετροι ποιότητας του νερού, ο φωτισμός, η διατροφή και οι ειδικές απαιτήσεις για κάθε είδος . Η εργασία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της κατανόησης της βιολογίας των κοραλλιών σε συνθήκες αιχμαλωσίας και στην παροχή πληροφοριών σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές για την προώθηση της ανάπτυξης των κοραλλιών και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας στις ρυθμίσεις του ενυδρείου.