Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 519
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων στην προστασία απειλούμενων ειδών. Περίπτωση εφαρμογής στην πίννα Pinna nobilis
  (2024-06-05) Νικολόπουλος, Ευάγγελος; Nikolopoulos, Euagelos
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την αποτύπωση, περιγραφή και ανάλυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών της πίννας για την παρακολούθηση-ανάκαμψη-υποβοήθηση αυτού του επαπειλούμενου είδους. Οι επαγγελματίες (οστρακοκαλλιεργητές/ιχθυοκαλλιεργητές, δύτες, ψαράδες, διαχειριστές, κ.λπ.) (n=151) αναφέρουν ότι υπήρξε μείωση (81,6%) των ατόμων Pinna nobilis ειδικά τα έτη 2010-2012 και 2017-2018. Η μείωση της αφθονίας των ειδών είναι σημαντική (ρ = 0,293, P < 0,05) τα τελευταία 5 χρόνια και συσχετίζεται με την παρατηρούμενη υποβάθμιση του φυσικού οικοσυστήματος. Κύρια αιτία ήταν τα παράσιτα μόνα τους (28,8%) ή σε συνδυασμό με (παράνομη) αλιεία (17,1%) ή η ρύπανση (14,4%). Συμφωνούν (88%) για την πλήρη απαγόρευση της εκμετάλλευσης μυδιών για την αναπλήρωση των αποθεμάτων, ενώ το 72,4% δήλωσε ότι δεν γίνεται ο σχετικός έλεγχος, δηλώνοντας ότι (> 59,4%) δεν γνωρίζουν αν γίνεται αυτός ο έλεγχος παρακολούθησης. από τις αρμόδιες αρχές. Οι θαλάσσιοι ενδιαφερόμενοι θεωρούν τη σημασία του είδους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας (56,1%), για την περιβαλλοντική εκπαίδευση (35,1%) και τα καταδυτικά πάρκα (29,7%). Δήλωσαν ότι είναι σημαντική η καταγραφή των περιοχών διατήρησης του P. nobilis (42,6%), η παρακολούθηση σε περιοχές ευθύνης (39,9%), η συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας - χρήση κοινωνικών δικτύων (38,5%) και η συμμετοχή σε ενημερωτικές συναντήσεις (37,9%).
 • ItemOpen Access
  Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα παραθαλάσσια οικοσυστήματα, δέλτα ποταμών και λιμνοθάλασσες
  (2024-02-09) Φουρμούζης, Χρήστος; Fourmouzis, Christos
  Η πτυχιακή εργασία με θέμα “Οι Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Θαλάσσια Οικοσυστήματα, Δέλτα Ποταμών και Λιμνοθάλασσες” αποσκοπεί στην εξερεύνηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα θαλάσσια οικοσυστήματα δέλτα ποταμών και λιμνοθαλασσών σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρόκειται για σημαντικά οικοσυστήματα που παρέχουν οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Μελετώντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε αυτά τα συστήματα, θα κατανοήσουμε καλύτερα τις προκλήσεις που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και θα αναζητήσουμε λύσεις για τη διατήρηση και προστασία τους. Η εργασία μας προτείνει μια ανάλυση του θέματος εις βάθος και την ανάδειξη σημαντικών πτυχών που αφορούν την αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • ItemOpen Access
  Προβλήματα που προκαλούνται στις μυδοκαλλιέργειες από βιολογικούς παράγοντες (βιορύπανση, ξενικά, εισβολικά και άλλα είδη)
  (2024-04-24) Αργυροπούλου, Ζωή; Χρονόπουλος, Ιάσων; Argyropoulou, Zoe; Chronopoulos, Jason
  Οι μειώσεις των πληθυσμών των μυδιών του γλυκού νερού (τάξη Unionida) παγκοσμίως αποδίδονται στην υποβάθμιση των οικοτόπων, τη ρύπανση και τα χωροκατακτητικά είδη, μεταξύ άλλων παραγόντων. Ωστόσο, αυτές οι υποτιθέμενες αιτίες δεν εξηγούν πλήρως την αινιγματική παρακμή και τη μεγάλης κλίμακας εξαφάνιση των μυδιών που έχουν συμβεί σε φαινομενικά υγιή ρεύματα σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή. Οι ρόλοι της μικροχλωρίδας και των παθογόνων στην υγεία των μυδιών δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς και, ως εκ τούτου, υπάρχουν λίγα δεδομένα για τη σύγκριση της μικροχλωρίδας των υγιών μυδιών με αυτή των μυδιών που έχουν στρες ή που πεθαίνουν. Τα προγράμματα πολλαπλασιασμού και εκτροφής σε αιχμαλωσία έχουν επεκταθεί σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς τυπικά διαγνωστικά πρωτόκολλα για την αξιολόγηση της υγείας ή πιθανών ασθενειών σε εκκολαπτήρια ή άγρια αποθέματα. Μη αυτόχθονα είδη, μολυσματικές ουσίες αναδυόμενης ανησυχίας και ανθρωπογενείς κλιματικές αλλαγές θα μπορούσαν να αλλάξουν δυσμενώς τις υποκείμενες διεργασίες που υποστηρίζουν την υγεία των μυδιών, όπως η διατροφική κατάσταση και η μικροβιακή σύνθεση, και αυτοί οι παράγοντες θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο για εστίες ευκαιριακής και αναδυόμενης νόσου των μυδιών. Προτείνουμε μια συντονισμένη, συνεργατική και πολυεπιστημονική προσπάθεια για την προώθηση μεθόδων για την αξιολόγηση της υγείας των μυδιών του γλυκού νερού. Εντοπίζουμε την έρευνα και τους πόρους που απαιτούνται για να απαντηθούν κεντρικά ερωτήματα σχετικά με την υγεία των μυδιών, συμπεριλαμβανομένου του εντοπισμού πιθανών παραγόντων ασθένειας, του καθορισμού κλινικών ενδείξεων φθίνουσας κατάστασης, της βελτίωσης των ειδικών για το στρες βιοδεικτών για την αξιολόγηση της υγείας και της ανάπτυξης πρωτοκόλλων ειδικά για τα μύδια.
 • ItemOpen Access
  Ανασκόπηση παρασιτικών και λοιμώδων νοσημάτων λαβρακιού και τσιπούρας σε μονάδα στον Κορινθιακό κόλπο
  (2024-04-05) Γιαγκιλίτση, Δήμητρα; Παπασταμούλου, Άννα Ελένη; Giagkilitsi, Dimitra; Papastamoulou, Anna Eleni
  Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στα παράσιτα και άλλες ασθένειες που μπορεί να επηρεάσουν τα εκτρεφόμενα ψάρια στην υδατοκαλλιέργεια. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των δύο ειδών που χρησιμοποιούνται συχνότερα στις ιχθυοκαλλιέργειες και τις υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα. Αυτά τα δύο μεσογειακά ψάρια, το λαβράκι (Dicentrarchus labrax) και η τσιπούρα (Sparus aurata) είναι ευρύαλα και ευρύθερμα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να επιβιώσουν από σημαντικές διακυμάνσεις στην αλατότητα και τη θερμοκρασία του νερού.
 • ItemOpen Access
  Ανάλυση της ροής αμμωνίας σε σύστημα ενυδρειοπονίας με αλατότητες 8ppt και 20ppt
  (2023-12-19) Τζανή, Χριστίνα; Tzani, Christina
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής πειραματικής μελέτης ήταν να αναλυθεί ο ρυθμός ροής της αμμωνίας σε δυο συστήματα ενυδρειοπονίας με διαφορετικές αλατότητες 8 και 20 ppt, αντίστοιχα. Για την υλοποίηση της χρησιμοποιήθηκαν 2 αυτόνομα συστήματα ενυδρειοπονίας με τη μέθοδο της επίπλευσης συνολικού όγκου 95,5 L. Κάθε ενυδρειοπονικό σύστημα αποτελούταν από ένα ενυδρείο (60,5 x 30,5 x 30 cm) ωφέλιμου όγκου 55 L για την εκτροφή των ψαριών και την καλλιέργεια των φυτών αντίστοιχα. Χρησιμοποιήθηκε ένα φίλτρο τύπου sump (34 x 26 x 35 cm) ωφέλιμου όγκου 30 L. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 156 τσιπούρες μέσου βάρους 2,55 ± 0,53 gr και µέσου µήκους 5,57 ± 0,33cm, τα οποία διαμοιράσθηκαν ανά 26 άτομα/δεξαμενή εκτροφής για διάστημα 68 ημέρες. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 36 άτομα κριτάμου 8,23 ± 0,34 cm (6 κρίταμα /σύστημα). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δείκτες AAR (ρυθμός οξείδωσης της αμμωνίας), STR (επιφανειακός ειδικός ρυθμός απομάκρυνσης της ολικής αμμωνίας), PRN (ρυθμός απομάκρυνσης της ολικής αμμωνίας), N (φορτίο ρύπανσης) και RTAN (ρυθμός απομάκρυνσης της αμμωνίας στο φίλτρο) δεν παρουσίασαν σημαντικά στατιστικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων (ANOVA, p>0,05). Αντιθέτως Οι δείκτες VTR (ογκομετρικός ρυθμός οξείδωσης της αμμωνίας), VNR (ογκομετρικό ποσοστό νιτροποίησης) και PTAN (ρυθμός παραγωγής της αμμωνίας) παρουσίασαν στατιστικά μεγαλύτερη τιμή στην μεταχείριση με την αλατότητα 8 ppt (ANOVA, p<0,05). Η παρούσα μελέτη δείχνει ότι η εύρυθμη λειτουργία ενός ενυδρειοπονικού συστήματος υφάλμυρου νερού, επηρεάζεται από την ανάλυση της ροής της αμμωνίας.
 • ItemOpen Access
  Επιλεκτικότητα παγίδων από πλεξιγκλάς στην αλιεία του πράσινου μεσογειακού καβουριού Carcinus aestuarii (Nardo, 1847)
  (2024-03-19) Λιώλης, Χρήστος; Liolis, Chris
  Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η διερεύνηση της λειτουργικότητας παγίδων από πλεξιγκλάς ως αναφορά την αιχμαλωσία του μεσογειακού καβουριού Carcinus aestuarii (Nardo, 1947). Το πείραμα έλαβε χώρα στην λιμνοθάλασσα Δυτικής Κλείσοβας Μεσολογγίου στο διάστημα 29/5/2021 έως 6/6/2021. Τοποθετήθηκαν παγίδες με διαφορετικά ανοίγματα 8, 18, 35, και 56 mm, με τις οποίες αλιεύτηκαν συνολικά 344 άτομα σε διάστημα 48 ωρών. Μετρήθηκε το νωπό βάρος (W) των καβουριών, το πλάτος και το μήκος κελύφους, καθώς και το ύψος σώματος τους. Από τα αποτελέσματα δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στους αιχμαλωτισμένους πληθυσμούς μεταξύ των παγίδων σε καμία από τις σωματομετρικές διαστάσεις των καβουριών.
 • ItemOpen Access
  Pinna nobilis (Linnaeus, 1758) : Οι απειλές που οδήγησαν στην μείωση του είδους και η αντιμετώπισή τους
  (2024-03-19) Μανιάτη, Μαρία; Μανιάτη, Ιωάννα; Maniati, Maria; Maniati, Ioanna
  Το Pinna nobilis (Πίννα) είναι το μεγαλύτερο δίθυρο που συναντάται στην Μεσόγειο θάλασσα. Είναι εντυπωσιακό στην όψη λόγω του μεγέθους του καθώς μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 120 cm. Εξ αρχαιοτάτων χρόνων ήταν γνωστό στον άνθρωπο για τη χρήση της βύσσου του, η οποία μετά από επεξεργασία της γινόταν το θαλάσσιο μετάξι, μία φυσικά χρυσή κλωστή που χρησιμοποιούνταν στην υφαντουργεία για την ύφανση πολυτελών ενδυμάτων. Το P. nobilis ήταν επίσης γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες, ενώ επιπλέον το όστρακό του μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για διακοσμητικούς σκοπούς. Παρά το γεγονός ότι η ανθρώπινη απειλή ήταν πάντα ένας υπολογίσιμος κίνδυνος για το P. nobilis, τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε μία ξαφνική μείωση σε πολλούς πληθυσμούς στην Μεσόγειο. Αυτό το γεγονός προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, τόσο στον επιστημονικό κλάδο όσο και στις περιβαλλοντικές οργανώσεις που παρακολουθούσαν τους πληθυσμούς του είδους. Η μείωση αυτή φαίνεται να οφείλεται κατά βάση στο παράσιτο Haplosporidium pinnae, το οποίο εξαπλώθηκε στην Μεσόγειο θάλασσα προκαλώντας θνησιμότητα έως και 100% σε ορισμένους πληθυσμούς της Πίννας, ωστόσο, οι υπάρχουσες πληροφορίες αναφορικά με το τι οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα είναι ελάχιστες. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση των παραγόντων που συνέβαλαν στην μείωση των πληθυσμών του είδους. Ακόμα θα εξεταστούν τα βιολογικά χαρακτηριστικά της πίννας, οι απαιτήσεις των ενδιαιτημάτων της και οι επιπτώσεις των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων όπως η υπεραλίευση και η κλιματική αλλαγή στον πληθυσμό της. Θα διερευνηθούν επίσης οι τρέχουσες προσπάθειες διατήρησης των πληθυσμών του είδους και οι στρατηγικές για την ανάκτηση αυτών. Τέλος, θα καταγράψουμε την ισχύουσα νομοθεσία που περιλαμβάνει το Pinna nobilis σε Ελλάδα, Μεσόγειο και Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου αντιμετώπισης του λαγοκέφαλου στην Κύπρο
  (2024-03-05) Σάββα, Ανδρέας; Savva, Andreas
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις παράκτιες περιοχές της Κύπρου, καθώς και τις συνέπειες της παρουσίας του στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις καταστροφές που επιφέρει τόσο στην αλιεία όσο και στην οικονομία των επαγγελματιών αλιέων. Το ερωτηματολόγιο για την τρέχουσα έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από ατομικές συνεντεύξεις με επαγγελματίες αλιείς στην Κύπρο. Το ερωτηματολόγιο κάλυπτε τέσσερα κύρια θέματα: τη συμμετοχή στο πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου, τη συχνότητα αλίευσης του λαγοκέφαλου, τις επιπτώσεις που αντιμετωπίζουν λόγω αυτού, και τις απόψεις τους για προτεινόμενα μέτρα για τη μείωση του πληθυσμού του λαγοκέφαλου. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν σε αλιευτικά λιμάνια και οι απαντήσεις αναλύθηκαν ποσοτικά για να εκτιμηθούν τάσεις και απόψεις. Η ανάλυση δεδομένων παρέχει σημαντικές πληροφορίες για τη διαχείριση του λαγοκέφαλου και την αλιευτική δραστηριότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρουσία του λαγοκέφαλου, αλλά και οι απώλειες σε αλιευτικά εργαλεία και αλιεύματα εμφανίζονταν σε συντριπτικά ποσοστά. Παρά τα υπαρκτά προβλήματα από την αλληλεπίδραση της αλιείας με το λαγοκέφαλο, εντούτοις, οι μισοί από τους αλιείς δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι το μέτρο προσφέρει στη μείωση της αφθονίας του λαγοκέφαλου, στην προστασία του στο θαλάσσιο περιβάλλον και στην αύξηση του τζίρου τους και συνεπώς στη βιωσιμότητά τους. Αντίθετα, περισσότεροι από τους μισούς αλιείς της έρευνας συμφωνούν με τη συνέχιση της υλοποίησης του μέτρου χωρίς χρηματοδότηση αλλά με την παροχή αντισταθμιστικών μέτρων ή και με αποζημίωση καταστροφής των αλιευτικών εργαλείων από το λαγοκέφαλο. Αντίθετα, το σύνολο των αλιέων διαφωνούν με τη συνέχιση της υλοποίησης του μέτρου με διατήρηση του ποσού χρηματοδότησης για 2 μήνες το καλοκαίρι.
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση αποδοχής της κατανάλωσης ξενικών ειδών στο Ηράκλειο
  (2023-04-07) Κλάδος, Γεώργιος; Klados, Georgios
  Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια κατανόησης της στάσης των καταναλωτών του Νομού Ηρακλείου σε ενδεχόμενη προτίμησή τους στην κατανάλωση ξενικών θαλάσσιων ειδών και ειδικότερα του λεονταρόψαρου. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τι είναι τα ξενικά είδη, όπως υπάρχει, επίσης, άγνοια για την παρουσία του λεονταρόψαρου στις ελληνικές θάλασσες. Ωστόσο, μεγαλύτερο ποσοστό αγνοεί αν έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και το θαλάσσιο περιβάλλον. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με σύγχρονη έρευνα σε πανελλήνια διάσταση, όπου οι περισσότεροι καταναλωτές ήταν ενημερωμένοι για την ύπαρξή των ξενικών ειδών αλλά και για τις αρνητικές επιδράσεις που επιφέρουν στο θαλάσσιο περιβάλλον. Από την έρευνα αποτυπώνεται η θετική στάση των στην κατανάλωση του λεονταρόψαρου μόνο υπό προϋποθέσεις όπως είναι οι περιπτώσεις κατανάλωσης λεονταρόψαρου σε άλλες χώρες, έπειτα από πρόταση του ιχθυοπώλη που τα εμπορεύεται, μέσα από πρόταση μαγειρικών εκπομπών στην τηλεόραση ή το διαδίκτυο. Τη θετική αυτή στάση την αποτυπώνουν σε μεγαλύτερο βαθμό οι νεαρότερες ηλικίες, γεγονός που υπογραμμίζει τη στόχευση της ενημέρωσης των καταναλωτών σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες. Τα σημαντικότερα κριτήρια για τον καταναλωτή στην ενδεχόμενη αγορά λεονταρόψαρου ήταν η φρεσκότητα, οι συνθήκες υγιεινής του ιχθυοπωλείου, και το εάν το είδος αυτό είναι δηλητηριώδες. Η έλλειψη πληροφόρησης σε θέματα που αφορούν τη γνώση επί των ξενικών ειδών, για τυχόν δηλητηριώδης ή τοξικές επιδράσεις στην ανθρώπινη υγεία, δημιουργούν συναισθήματα φόβου, καχυποψίας, και επιφυλακτικότητας στον Έλληνα καταναλωτή. Παρόλα αυτά η οικονομική κρίση της τελευταίας δεκαετίας σε συνδυασμό με την πολιτική χαμηλών τιμών μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τάση των καταναλωτών στην πλειοψηφία τους.
 • ItemOpen Access
  Διαχείριση γεννητόρων τιλάπια
  (2024-01-29) Μούντο, Έλενα-Μαριάνα; Μπαρδάκη, Χρυσάνθη; Mounto, Elena-Mariana; Mpardaki, Chrysanthi
  Η τιλάπια είναι ένα τροπικό ψάρι του γλυκού νερού που μεγαλώνει εύκολα σε υδροστάσια και κλειστά κυκλώματα. Η γενετική του ωρίμανση ήδη από σχετικά μικρά μεγέθη και η αποτελεσματική γονική φροντίδα που επιδεικνύει, οδηγούν γρήγορα σε υπερπληθυσμό των δεξαμενών εκτροφής με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της ατομικής αύξησης των ψαριών λόγω ανεπάρκειας χώρου και τροφής. Έτσι οι τεχνικές που εφαρμόζονται αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα με προγραμματισμένη παραγωγή γόνου σε εκκολαπτήρια και στη συνέχεια εκτροφή μονοφυλετικών πληθυσμών. Τις διαδικασίες αυτές περιγράφουμε αφού αναφερθούμε στα κύρια βιολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την εκτροφή αυτού του είδους. Σε αυτό το πλαίσιο, στον εργαστηριακό χώρο Βιολογίας και Καλλιέργειας Ιχθύων του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών, επιχειρήσαμε επίσης να πειραματιστούμε πάνω σε γεννήτορες που προήλθαν από γόνο ίδιας ηλικίας που είχε παραχθεί στο εργαστήριο κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-21. Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε την γονιμοποίηση θηλυκών ατόμων με κατάλληλα ζευγαρώματα, ώστε να συλλέξουμε τα αυγά τους και να τα επωάσουμε σε επωαστήρες χωρίς τη μητρική φροντίδα. Δυστυχώς, τα πειράματά μας δε στέφθηκαν με επιτυχία καθώς η ταυτοποίηση του φύλου στα μικρά μας ψάρια δεν ήταν εύκολη υπόθεση και επίσης τα αυγά που συλλέξαμε δεν είχαν γονιμοποιηθεί.
 • ItemOpen Access
  Επικοινωνία και εκλαΐκευση της επιστήμης με μελέτη περίπτωσης τα Ασκίδια (Αscidae)
  (2023-12-06) Σόλας, Βασίλειος; Solas, Vasileios
  Όπως προκείπτει και απο τον τίτλο της συγκεκριμένης εργασίας, η εκλαϊκευση και η απλούστευση της κατανόησης της περίπτωσης των ασκιδίων στις καλλιέργειες, απο ανθρώπους μη καταρτησμένους επιστημονικά αλλά και αυτούς που κατανοούν επιστημονικά το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για την επίλυσή του. Η δημιουργία ενός βίντεο, στα γενικότερα πλαίσια της ψηφιοποίησης και της καθημερινής χρήσης ψηφιακών μέσων απο σχεδόν ολόκληρο τον ανθρώπινο πληθυσμό, υπήρξε η βασική ιδέα της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας, όπου και χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσημοι πόροι σε μια ακτίνα 400 χιλιομέτρων, για την εκτέλεση και την δημιουργία του. Τα αποτέσματα της μελέτης, ήταν προϊόν συνεργασίας με εξωτερικό συνεργάτη, τεχνικά καταρτησμένο, που με την πολύτιμη βοήθειά του, καθώς και απο την συνεργασία μας, αποτέλεσε βασικό συντελεστή στις ορθές πρακτικές της επίλυσης του προβλήματος της εισβολικής εξάπλωσης των ασκιδίων στις μυδοκαλλιέργειες.
 • ItemOpen Access
  Ηλικία και αύξηση του Helicolenus dactylopterus (Delaroche, 1809)
  (2023-12-18) Δημητριάδης, Γεράσιμος; Dimitriadis, Gerasimos
  Ο κύριος σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι ο προσδιορισμός της ηλικίας και του ρυθμού αύξησης του βαθύβιου είδους Helicolenus dactylopterus στην περιοχή του Ανατολικού Ιονίου, μέσω της παρατήρησης και ανάλυσης ωτολίθων με τη βοήθεια μικροσκόπιου. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται το είδος, στο δεύτερο αναλύονται οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν, στο τρίτο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλους ερευνητές.
 • ItemOpen Access
  Κοράλλια : οικοφυσιολογία και ανάπτυξη σε συνθήκες αιχμαλωσίας στο ενυδρείο
  (2023-11-16) Λύκου, Κωνσταντίνα; Lykou, Konstantina
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά την οικοφυσιολογία και την ανάπτυξη των κοραλλιών σε συνθήκες αιχμαλωσίας σε ενυδρεία, εστιάζοντας στην περίπλοκη σχέση μεταξύ περιβαλλοντικών παραγόντων, υγείας των κοραλλιών και βιώσιμων προσπαθειών διατήρησης. Διερευνώνται διάφορες πτυχές όπως οι παράμετροι ποιότητας του νερού, ο φωτισμός, η διατροφή και οι ειδικές απαιτήσεις για κάθε είδος . Η εργασία αυτή στοχεύει στην ενίσχυση της κατανόησης της βιολογίας των κοραλλιών σε συνθήκες αιχμαλωσίας και στην παροχή πληροφοριών σχετικά με αποτελεσματικές στρατηγικές για την προώθηση της ανάπτυξης των κοραλλιών και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας στις ρυθμίσεις του ενυδρείου.
 • ItemOpen Access
  Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη θαλάσσια μικροβιακή χλωρίδα
  (2023-09-11) Τζώγα, Άννα; Tzoga, Anna
  Από την περίοδο της βιομηχανικής επανάστασης έως σήμερα έχουν παρατηρηθεί τεράστιες αλλαγές στο κλίμα. Ανάμεσα σε αυτές είναι οι υψηλότερες θερμοκρασίες συγκριτικά με το παρελθόν, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι έντονες ξηρασιες, κύματα καύσωνα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν πως η κλιματική αλλαγή συμβαίνει και εξαιτίας της έχουν προκληθεί σοβαρά προβλήματα στα θαλάσσια οικοσυστηματα. Για την αντιμετώπιση των αλλαγών αυτών χρειάζεται να υλοποιηθούν δράσεις τόσο σε παγκόσμιο όσο και σε εθνικό επίπεδο.
 • ItemOpen Access
  Επίδραση της έντασης του φωτισμού στην ανάπτυξη και τις αποδόσεις εκτροφής της Τιλάπια
  (2023-11-16) Παπαδόπουλος, Μαρίνος; Μαυροειδής, Αδάμ; Papadopoulos, Marinos; Mauroeidis, Adam
  Το αντικείμενο της εργασία μας ήταν ο προσδιορισμός των δεικτών ανάπτυξης του τροπικού ψαριού του γλυκού νερού Τιλάπια σε τρείς διαφορετικούς τύπους φωτισμού, δηλαδή άμεσος τεχνητός φωτισμός έντασης 3700 lx , έμμεσος φωτισμός του χώρου έντασης 300 lx και παντελής σχεδόν έλλειψη φωτισμού σε δεξαμενές σκεπασμένες με αδιαφανές καπάκι έντασης 2.5 lx. Οι εκτροφές έγιναν σε κλειστό σύστημα του εργαστηριακού χώρου Βιολογίας & Καλλιέργειας Ιχθύων του Τμήματος Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρων στο Μεσολόγγι, κάτω από μεταβαλλόμενες λόγω εποχής συνθήκες θερμοκρασίας. Τα περάματα έγιναν σε τρείς επαναλήψεις στην πρώτη φάση τους και σε έξι μετα την αραίωση των ψαριών σε διπλάσιο αριθμό δεξαμενών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στο διάστημα των 69 ημερών εκτροφής τα ψάρια στις σκεπασμένες δεξαμενές υστέρησαν κατά 18% περίπου στην ανάπτυξη που είχαν τα ψάρια που δέχονταν την επίδραση του φωτισμού. Αν και το τελικό μέγεθος ήταν το ίδιο στις καλλιέργειες στα 2.5 Lux, και στα 373 Lux, οι ενδιάμεσες δειγματοληψίες δείχνουν μία προτίμηση των ψαριών στο χαμηλότερο επίπεδο φωτισμού. Το επίπεδο φωτισμού δεν επηρέασε την θνησιμότητα των πληθυσμών που κινήθηκε σε πολύ χαμηλά επίπεδα της τάξης του 2%. Με μικρές διαφορές, τις καλύτερες επιδόσεις μετατρεψιμότητας της τροφής τις εμφάνισαν οι εκτροφές σε μέσο επίπεδο φωτισμού, ενώ τις χειρότερες στο σκοτάδι Αντίστροφα με ακόμα λιγότερες διαφορές ήταν τα αποτελέσματα των ρυθμών αύξησης και κατανάλωσης της τροφής.
 • ItemOpen Access
  Βιολογία και φυσιολογία της αναπαραγωγής του kribensis, Pelvicachromis pulcher (Pisces: Cichlidae) σε ενυδρεία
  (2023-07-18) Μιχαήλ, Βασίλειος; Michael, Vasileios
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν να μελετήσει την βιολογία και φυσιολογία αναπαραγωγής του Pelvicachromis pulcher. Για τις ανάγκες του πειράματος, χρησιμοποιήθηκαν 4 ενυδρεία όγκου 200 L και 58 L για την προσαρμογή των ιχθύων, εκ των οποίων τα δυο ενυδρεία χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του γόνου και είχαν όγκο 58 L. Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν επτά γεννήτορες του είδους Pelvicachromis pulcher, τα οποία διαμοιράστηκαν σε 2 ενυδρεία. Επιλέχθηκε 1 ζευγάρι και τα υπόλοιπα 5 τοποθετήθηκαν σε ενυδρείο 200 L προκειμένου η προσέλκυση του αντίθετου φύλλου να γίνει με φυσική επιλογή. Η διάρκεια της διαδικασίας αναπαραγωγής διήρκησε περίπου 4 μήνες. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής διαδικασίας μετρήθηκαν η ολική αμμωνία, τα νιτρώδη και νιτρικά ιόντα, τα οποία διακυμάνθηκαν σε χαμηλά επίπεδα, η ολική αμμωνία από 0 μέχρι 0.11 mg/L, τα νιτρώδη διατηρήθηκαν σε μηδενικά επίπεδα, 0 mg/L και τα νιτρικά ιόντα διακυμάνθηκαν από 1 μέχρι 50 mg/L. Το pH των ενυδρείων διατηρήθηκε σε αλκαλικά επίπεδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο γόνος αναπτύχθηκε ικανοποιητικά όταν σιτίζονταν 3 φορές ημερησίως. Συμπερασματικά, η αναπαραγωγική διαδικασία του P.pulcher σε ελεγχόμενες συνθήκες αποτελεί μια πρακτική τεχνική η οποία συμβάλλει στη διατήρηση των αγρίων πληθυσμών του είδους και εν γένει στην αύξηση των εξαγωγών του μιας και κατέχει μια σημαντική θέση στο εμπόριο των διακοσμητικών ψαριών.
 • ItemOpen Access
  Οι στόχοι και οι δράσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που σχετίζονται με την προστασία των ελληνικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων
  (2023-08-28) Πιτυλάκη, Νικολέτα; Στεφανιδάκη, Παναγιούλα; Pitylaki, Nikoleta; Stefanidaki, Panagioula
  Το παρόν έργο πραγματεύεται τους στόχους και τις δράσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σχετικά με την προστασία των ελληνικών θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Παρουσιάζονται ορισμένες από τις σοβαρότερες απειλές που πλήττουν το θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και τα θαλάσσια ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο. Περιγράφεται συνοπτικά η οικολογία των θαλάσσιων κητωδών, της μεσογειακής φώκιας, καρχαριών, σαλαχιών και των θαλάσσιων χελωνών που συναντώνται στα ελληνικά ύδατα και αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν. Έπειτα, παρατίθενται οι δράσεις για την προστασία της θαλάσσιας πανίδας, οι οποίες εστιάζουν στην παρακολούθηση και καταγραφή πληθυσμών, στην διάσωση και περίθαλψη τραυματισμένων ζώων και στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και τοπικών αλιέων. Στη συνέχεια, γίνεται λόγος για τα λιβάδια Ποσειδωνίας που πλήττονται σοβαρά κυρίως από την υπεραλίευση και την αγκυροβόληση σκαφών σε αυτά, με τις δράσεις προστασίας να περιορίζονται στη χαρτογράφηση και αξιολόγηση της υγείας των λιβαδιών. Ύστερα, αναφέρονται τα συνηθέστερα προστατευόμενα θαλάσσια είδη (πίννα, πετροσωλήνας, μπουρού) που πωλούνται παράνομα και σερβίρονται σε εστιατόρια ως εκλεκτά εδέσματα. Στην επόμενη ενότητα δίνεται ο ορισμός των ξενικών χωροκατακτητικών ειδών και παρουσιάζονται τα κυριότερα απαντώμενα στις ελληνικές θάλασσες, καθώς και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον, την οικονομία και την ανθρώπινη υγεία. Αναλύεται επίσης, πως η εμπορική αξιοποίηση των πλούσιων σε διατροφική αξία εισβολικών ειδών και η γνωριμία τους με τον καταναλωτή αποτελεί δράση αντιμετώπισής τους και μείωσης του πληθυσμού τους. Τέλος, παρουσιάζονται τα προβλήματα της πλαστικής ρύπανσης των θαλασσών και της μη βιώσιμης διαχείρισης της αλιείας.
 • ItemOpen Access
  Εξαλίευση, προετοιμασία και συσκευασία νωπών ιχθύων
  (2023-09-01) Φιλίππου, Αλίκη; Philippou, Alice
  Ο κύριος σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να περιγράψει όλη την διαδικασία από την εισαγωγή γόνου στην μονάδα εκτροφής έως και την φόρτωση του τελικού προϊόντος για διανομή και κατανάλωση, σύμφωνα με τα υγειονομικά κριτήρια και τις κείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Μετά από μία γενική εισαγωγή στο θέμα, ακολουθεί το κεφάλαιο που αναλύει τα στάδια της εξαλίευσης μέχρι την μεταφορά των ψαριών στο συσκευαστήριο. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία συσκευασίας των ψαριών μέχρι και την απολύμανση του χώρου. Ακολούθως γίνεται αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό και τις προϋποθέσεις υγιεινής, που πρέπει να τηρούνται. Στην συνέχεια γίνεται αναφορά στο HACCP και περιγράφονται οι χώροι του συσκευαστηρίου. Η εργασία τελειώνει με σχετικά διαγράμματα, που αφορούν την μονάδα και τον τρόπο λειτουργίας της.
 • ItemOpen Access
  Τρόποι διαχείρισης παραγωγής οστρακοκαλλιεργιών στην Ελλάδα με επεξεργασία και τυποποίηση των προϊόντων τους
  (2023-07-26) Δριτσέλης, Σπυρίδων; Dritselis, Spyridon
  Αυτή η εργασία διερευνά διάφορους τρόπους διαχείρισης της παραγωγής οστρακου στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην επεξεργασία και τυποποίηση των προϊόντων τους. Παρέχει πληροφορίες για τις πρακτικές καλλιέργειας, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στην παραγωγή όστρακο καλλιεργειών. Η εργασία υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της επεξεργασίας και της τυποποίησης, συζητώντας κοινές τεχνικές, πρότυπα ποιότητας και πιστοποιήσεις. Εξετάζει την αλυσίδα αξίας των όστρακο καλλιεργειών, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ενδιαφερομένων και την ενοποίηση της επεξεργασίας και της τυποποίησης. Παρουσιάζονται επίσης οι βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση των όστρακο καλλιεργειών, τα ρυθμιστικά πλαίσια, η ανάλυση αγοράς και οι μελέτες περιπτώσεων. Η εργασία ολοκληρώνεται με συστάσεις για την ενίσχυση της παραγωγής και της επεξεργασίας των όστρακο καλλιεργειών στην Ελλάδα.
 • ItemOpen Access
  Δυνατότητες καλλιέργειας μαργαριτοφόρων στρειδιών στην Ελλάδα
  (2023-07-25) Κουτσοδήμας, Νικόλαος; Koutsodimas, Nikolaos
  Το θέμα διερευνά τις δυνατότητες καλλιέργειας μαργαριτοφόρων στρειδιών στην Ελλάδα. Η έρευνα διερευνά την τρέχουσα κατάσταση της καλλιέργειας μαργαριτοφόρων στρειδιών στην Ελλάδα, τις γεωγραφικές και περιβαλλοντικές εκτιμήσεις για τις τοποθεσίες καλλιέργειας, τα κατάλληλα είδη μαργαριτοφόρων στρειδιών, στρατηγικές αποθήκευσης, υποδομές και εξοπλισμό που απαιτείται, διαχείριση διατροφής, έλεγχος ασθενειών και μέτρα βιοασφάλειας, ανάπτυξη και ωρίμανση διαδικασίες, τεχνικές συγκομιδής, παραγωγή μαργαριταριών, οικονομική βιωσιμότητα, βιωσιμότητα και το πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η μελέτη στοχεύει να αξιολογήσει τις δυνατότητες καλλιέργειας μαργαριτοφόρων στρειδιών στην Ελλάδα και να παράσχει πληροφορίες για τις ευκαιρίες, τις προκλήσεις και τις δυνατότητες της αγοράς αυτής της βιομηχανίας στη χώρα.