ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 205
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η UNESCO και ο ρόλος της στην διατήρηση των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς. Έρευνα σχετικά με την τουριστική ή όχι εκμετάλλευσή τους και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν ή που θα προκύψουν από αυτή. Μελέτη περίπτωσης Ελλάδα.
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019) Γαλάνη, Μαρία; Δεληγιάννη, Αλεξάνδρα; Ζαφειροπούλου, Αναστασία
  Στην παρούσα εργασία αναλύεται το θέμα του ρόλου της UNESCO στην διατήρηση των μνημείων της παγκόσμιας κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό μέρος θα δούμε πως συμβάλλουν τα πολιτιστικά μνημεία στην οικονομική και τουριστική ανάπτυξη. Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στην έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στη συνέχεια, περιγράφονται ποιοι είναι υπεύθυνοι για την προστασία, τη διαχείριση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο. Ειδικότερα, παρουσιάζεται ο ρόλος και οι δράσεις της UNESCO. Έπειτα, γίνεται μια ανάλυση των επιπτώσεων από την ένταξη των Μνημείων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τέλος ορίζεται η έννοια του τουρισμού καθώς και τα αρνητικά και θετικά στοιχεία του. Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας, αρχικά, αναφέρονται τα 18 ελληνικά μνημεία που έχουν ενταχθεί στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και στη συνέχεια παρουσιάζονται σημαντικοί αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία (Ακρόπολη Αθηνών, Ακρόπολη Μυκηνών & Τίρυνθας, Αρχαία Ολυμπία, Παλαιά Πόλη Κέρκυρας και Το Ιστορικό κέντρο (Χώρα), η Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, το Σπήλαιο Αποκάλυψης στην Πάτμο). Συγκεκριμένα, αναλύονται τα κριτήρια αναγνώρισης τους από τη UNESCO, οι φορείς προστασίας τους, τα έργα και οι παρεμβάσεις που πιθανόν έχουν πραγματοποιηθεί και μέσω στατιστικών στοιχείων που αφορά τον αριθμό επισκεπτών και τουριστών διαπιστώνουμε την τουριστική εκμετάλλευση τους και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτει από αυτή για την τοπική κοινωνία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η ανάπτυξη του αγροτουρισμού στο Νομό Ηλείας.
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020) Λιαπαρίνος, Σπυρίδων; Σπυράτος, Αλέξανδρος
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως θέμα την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού στο Νομό Ηλείας. Σκοπός αυτής της πτυχιακής είναι μέσω του ερωτηματολογίου που δημιουργήθηκε να συλλεχθούν κάποια στοιχεία σχετικά με το βαθμό ανάπτυξης του αγροτουρισμού, ποια πλεονεκτήματα προσφέρει και τι είναι αυτό που έχει συμβάλει στο αργό ρυθμό του ώστε να αναπτυχθεί. Αρχικά η πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σε ιστορικά στοιχεία για το τουρισμό πως ξεκίνησε και πως έχει εξελιχθεί. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τον ορισμό του αγροτουρισμού, ιστορικά στοιχεία , τους στόχους του , τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του και τέλος αναφέρει τα θετικά και τα αρνητικά που προσφέρει. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αναπτυξιακά προγράμματα από τότε που ξεκίνησαν αλλά και αυτά που τρέχουν έως σήμερα. Συνεχίζοντας στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη προβολή των αγροτουριστικών προορισμών και στα αξιοθέατα που προσφέρει ο Νομός Ηλείας. Το πέμπτο κεφάλαιο εστίασε στη εύρεση αγροτουριστικών επιχειρήσεων όπου δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να συλλεχθούν στοιχεία σχετικά με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στο νομό να και να προκύψουν κάποια αποτελέσματα μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Στο τελευταίο κεφάλαιο η πτυχιακή εργασία παρουσιάζει τη μελέτη περίπτωσης μιας αγροτουριστικής επιχείρησης , όπου μέσω ενός ερωτηματολογίου συγκεντρώθηκαν κάποια πληροφορίες σχετικά με τη επιχείρηση, τις υπηρεσίες που προσφέρει και έτσι προέκυψαν κάποια αποτελέσματα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Το ελληνικό παιδικό μουσείο ως παράδειγμα ανθρωποκεντρικού μουσείου με αμιγώς εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019) Κοτσίρη, Παναγιώτα Κωνσταντίνα; Λειβαδίτη, Κωνσταντίνα; Βίγλη, Μαρία
  Η εργασία αυτή αναφέρεται στο Ελληνικό Παιδικό Μουσείο και το ρόλο του στην εκπαίδευση των παιδιών-επισκεπτών, καθώς και στον ανθρωποκεντρικό του χαρακτήρα. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσα από μια ανασκόπηση του ρόλου των παιδικών μουσείων ανά τον κόσμο και μια γνωριμία των Ελληνικών μουσείων και προγραμμάτων αφιερωμένων στους μικρούς επισκέπτες. Είναι μια παρουσίαση που ξεκινά αναδρομικά, από τα πρώτα παιδικά μουσεία στην Αμερική, τις πρώτες εγχώριες αναφορές και δραστηριοποιήσεις στην μουσειακή εκπαίδευση, τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα τους, τον ρόλο της μουσειοπαιδαγωγικής στην εξέλιξη τους, καταλήγοντας σε ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο και εφαρμοσμένο από τις εισηγήτριες, εμπνευσμένο από τα προγράμματα του Ελληνικού Παιδικού Μουσείου, με σκοπό να αναδείξουμε τον εκπαιδευτικό ρόλο των μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η διαχείριση των πολιτιστικών πόρων ως μοχλός ανάπτυξης. Μελέτη περίπτωσης.
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020) Καλτσούνης, Ευάγγελος; Μιχαλοπούλου, Παναγιώτα
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία περιγράφει την συμβολή της διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων στην γενικότερη ανάπτυξη μιας περιοχής. Ως μελέτη περίπτωσης έχει επιλεχθεί ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, ένας Δήμος με σημαντικότατο κατά γενική ομολογία πολιτιστικό υπόβαθρο. Σε μια πρώτη, εισαγωγική φάση γίνεται μια προσπάθεια ερμηνείας κάποιων όρων σχετικών με τον πολιτισμό, για να γίνουν πιο κατανοητά όσα στοιχεία θα ακολουθήσουν στη συνέχεια. Στη συνέχεια διενεργείται μια παρουσίαση του προφίλ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας και δημογραφικών, μορφολογικών, πολιτιστικών και άλλων χαρακτηριστικών του. Σημαντική για την δομή της εν λόγω πτυχιακής είναι και η καταγραφή και περιγραφή των βασικών πολιτιστικών πόρων της περιοχής, ο αριθμός των οποιών θα έλεγε κανείς πως είναι ικανοποιητικός.Έπειτα, ακολουθεί το κομμάτι της έρευνας, όπου παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποιοτικής (με συνεντεύξεις) και της ποσοτικής (με ερωτηματολόγια) έρευνας και αναλύονται. Μετά και την έρευνα, ακολουθεί υποστηρικτική θεωρία σχετική με τα επιμέρους θέματα αυτής της εργασίας: την ανάπτυξη, τον τουρισμό και το πως αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Στο κεφάλαιο αυτό θίγεται και η σημασία του πολιτισμού και της ορθής διαχείρισής του από τις δημοτικές αρχές για την ευημερία και ανάπτυξη μιας περιοχής.Τέλος, σχολιάζονται τα εξαχθέντα συμπεράσματα από ολόκληρη την εργασία συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας και πραγματοποιείται μια προσπάθεια πρότασης ιδεών για την γενικότερη ευημερία και εξέλιξη του Δήμου.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η επίδραση των social media στον τομέα του τουρισμού.Εμπειρική έρευνα
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019) Γεωργοπούλου, Ελένη-Άννα; Αρβανίτη, Κωνσταντίνα; Κεφαλλωνίτης, Χρήστος; Ανδριακόπουλος, Παναγιώτης
  Σκοπός: σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον τουρισμό από τη σκοπιά του καταναλωτή. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε δημιουργία ενός ερωτηματολόγιο βασιζόμενο σε τροποποίηση παρόμοιων ερωτηματολογίων ελληνικών και ξένων ερευνών. Οι συμμετέχοντες ήταν όλοι οι καταναλωτές. Στην έρευνα συμμετείχαν 125 άτομα και τα δεδομένα αναλύθηκαν με το SPSS και την 22η του έκδοση. Συμπεράσματα: μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης οι καταναλωτές επιλέγουν τον τουριστικό προορισμό τους. Την ίδια στιγμή το 68,8% των ερωτηθέντων χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για κρατήσεις καταλυμάτων ενώ η χρήση του διαδικτύου στον τουριστικό τομέα προσφέρει οικονομικό όφελος. Επίσης τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διευκολύνουν τον προγραμματισμό τους ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών σχετικά με την επιλογή του ξενοδοχείου. Τέλος δεν υπήρξε ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά το εάν οι ερωτηθέντες επηρεάζονται από τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.