Τμήμα Γεωπονίας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 242
 • ItemOpen Access
  Πιλοτική μελέτη της επίδρασης συγκεντρωτή ηλιακής ακτινοβολίας (luminescent solar concentrator) στη βλαστικότητα των σπόρων αρωματικών φυτών
  (2024-06-12) Σωτηρόπουλος, Αντρέας; Γιαννίκα, Εύα; Sotiropoulos, Andreas; Yannika, Eva
  Ανάμεσα στους κύριους περιβαλλοντικούς παράγοντες, η ηλιακή ακτινοβολία είναι ίσως η πιο σημαντική για την αύξηση και την ανάπτυξη των φυτών. Το ηλιακό φως δεν είναι μόνο η πηγή ενέργειας, μέσω της φωτοσύνθεσης, για τα φυτά αλλά λειτουργεί και ως σήμα που ρυθμίζει διάφορες αναπτυξιακές τους διαδικασίες, από τη βλάστηση των σπερμάτων μέχρι και την ανάπτυξη των καρπών και τη γήρανση. Για την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας χρησιμοποιήσαμε δυο γυάλινους κύβους διαστάσεων 20x20x20 cm ο καθένας, όπου ο ένας ήταν κατασκευασμένος από απλό γυαλί ενώ ο άλλος είχε ειδική επίστρωση συγκεντρωτή ηλιακής ακτινοβολίας (Luminescent Solar Concentrator, LSC) ο οποίος έχει την ιδιότητα να απορροφά το υπεριώδες φως και να εκπέμπει στο ερυθρό. Σκοπός της εργασίας ήταν να αξιολογήσουμε την επίδραση της συγκεκριμένης επίστρωσης LSC στη βλαστικότητα και την ανάπτυξη σπόρων φασκόμηλου και ρίγανης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πειράματος, υπό την επίδραση του LSC δεν φαίνεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα η βλαστικότητα των σπόρων, με μια μικρή βελτίωση μόνο στην περίπτωση της ρίγανης. Επίσης, επηρεάζεται το μήκος των ριζιδίων της ρίγανης (αύξηση περίπου 60% σε σχέση με το control) αλλά όχι του φασκόμηλου. Όμως, το υπέργειο τμήμα του φυτού φαίνεται να αυξάνει και στα δύο είδη, περίπου 18% στο φασκόμηλο και 46% στη ρίγανη.
 • ItemOpen Access
  Μελέτη επι της επίδρασης του αιθερίου ελαίου του ευκαλύπτου σε προσβολή τομάτας από τον φυτοπαρασιτικό νηματώδη Meloidogyne javanica
  (2024-02-17) Αποστολόπουλος, Ιωάννης; Apostolopoulos, Ioannis
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε µε σκοπό να δοκιµασθεί το αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου σε διαφορετικές δόσεις από, ως προς την πιθανή αποτελεσµατικότητά τους εναντίον του κομβονηματώδη Melodoigyne javanica σε προσβεβλημένα σπορόφυτα τομάτας ποικιλίας Belladona. Οι νηματώδεις είναι μικροσκοπικοί, ενεργοί οργανισμοί που μοιάζουν με σκώληκες και ζουν οπουδήποτε υπάρχει οργανική ύλη: στο έδαφος, στο νερό, που ζουν ελεύθερα ή ως παράσιτα ζώων ή φυτών που προκαλούν σοβαρές ασθένειες. Η ζημιά που προκαλείται από τα φυτοπαρασιτικά είδη στα φυτά μπορεί να περιορίζεται σε ένα μέρος μιας καλλιέργειας, αλλά μπορεί να προκαλέσει πλήρη καταστροφή, ειδικά όταν είναι παρόντες και άλλοι φυτοπαθογόνοι οργανισμοί. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκαλούνται από νηματώδεις, βασική προϋπόθεση είναι να ταυτοποιηθεί το συγκεκριμένο είδος, καθώς οι νηματώδεις έχουν διαφορετικά μοντέλα ζωής και διαφορετικές συνήθειες και ιδιότητες ανάλογα με το είδος στο οποίο ανήκουν. Με το πέρας της εργαστηριακής και βιβλιογραφικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε φάνηκε πως το αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου είναι πιθανόν να είναι αποτελεσματικό εναντίον του συγκεκριμένου είδους και ενδεχομένως και εναντίον άλλων ειδών κοµβονηµατωδών. Παρόλα αυτά, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα με σαφή συμπεράσματα, απαιτείται περαιτέρω πειραματισμός με περισσότερες δοκιμές και πιθανόν σε διαφορετικές ποικιλίες τομάτας
 • ItemOpen Access
  Διαχείριση εδαφικών ιδιοτήτων με χρήση γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος ανοιχτής πρόσβασης
  (2024-02-09) Παναγιωτάτος, Γεράσιμος; Μαραζιώτης, Παναγιώτης; Panagiotatos, Gerasimos; Maraziotis, Panagiotis
  Στόχος της ερευνητικής μας εργασίας είναι να ερευνήσουμε την διαχείριση των εδαφικών ιδιοτήτων μέσω του Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) ανοιχτής πρόσβασης. Πιο αναλυτικά, θα δούμε τι ακριβώς είναι το GIS, πως βοηθάει γενικά στη γεωργία, τα χαρακτηριστικά του, από τι αποτελείται κλπ. Ακόμη, θα δούμε και άλλα λογισμικά GIS ανοιχτής πρόσβασης που βοηθούν πλήρως στην διαχείριση των εδαφικών ιδιοτήτων.
 • ItemOpen Access
  Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού και η εφαρμογή της στο νησί της Πάρου
  (2024-02-13) Κονδύλης, Θοδωρής; Γκιάτα, Αργύρης; Kondilis, Thodoris; Gkiata, Argiris
  Η βιολογική γεωργία είναι σύστημα που αποφεύγει κάθε είδους χημικών επιπρόσθετων υλικών και χρησιμοποιεί φυτικά υπολείμματα με στόχο την αναβάθμιση του εδάφους και την καλλιέργεια ποιοτικών προϊόντων πλήρη σε θρεπτικά συστατικά, σημαντικά για την υγεία του ανθρώπου. Η βιολογική γεωργία επεκτείνεται καθώς όλο και περισσότεροι παραγωγοί την προτιμούν από τη χρήση συμβατικών τρόπων καλλιέργειας μειώνοντας έτσι τα χημικά υπολείμματα στα παραγόμενα προϊόντα τους. Η εργασία μας έχει ως σκοπό την εκμάθηση αλλά και την προώθηση της βιολογικής γεωργίας μέσω της παρακολούθησης ενός αμπελώνα ο οποίος καλλιεργείται με βιολογική μέθοδο. Ο παραγωγός, του εν λόγω αγρού, επέλεξε να χρησιμοποιήσει αυτή τη καλλιεργητική μέθοδο διότι το κλίμα του νησιού αλλά και η περιοχή, ευνοούν τη βιολογική μέθοδο. Στα πλαίσια της παρακολούθησης του αγρού εφαρμόστηκαν διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές όπως κλάδεμα, άρδευση, λίπανσης και τρύγος. Επιπροσθέτως ερευνήθηκαν οι εχθροί, ασθένειες και ιοί που απειλούν την άμπελο και μελετήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης τους με βιολογικές μεθόδους. Στόχος της εργασίας μας είναι να εμπνεύσουμε κάποιον νέο παραγωγό με όνειρα και στόχους να επενδύσει στο βιολογικό τρόπο καλλιέργειας και να βοηθήσει και αυτός με τη σειρά του το περιβάλλον, τον ίδιο αλλά και τους συνανθρώπους του.
 • ItemOpen Access
  Σύστημα ταχείας εκτίμησης του οργανικού άνθρακα στον αγρό
  (2024-02-21) Μπατσάι, Μερλίντα; Batsai, Merlinda
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την ταχεία εκτίμηση του οργανικού άνθρακα στον αγρό υποστηριζόμενη στις ακόλουθες μεθόδους που πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την μέτρηση της οργανικής ουσίας επί τις % των εδαφικών δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν όπου αναλύεται εκτενώς η μεθοδολογία μέτρησής τους και η δεύτερη την εκχύλιση των δειγμάτων με βασικό εκχυλιστικό διάλυμα το EDTA, όπου διερευνήθηκε με την μέθοδο του Bowman η μέτρηση της οργανικής ουσίας σε 14 διαφορετικά μήκη κύματος. Τα δείγματα που ερευνήθηκαν προέρχονται από τους νομούς Αχαΐας , Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας ενώ μερικά από αυτά είναι τυχαιοποιημένα. Συγκρίνοντας λοιπόν τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνεται ότι το προτεινόμενο μήκος κύματος είναι τα 420 nm και προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση.
 • ItemOpen Access
  Καλές πρακτικές για την βιολογική παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας καλαμών στην περιφεριακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
  (2024-02-12) Παπαβασιλείου, Δημήτρης; Papavasileiou, Dimitris
  Η παρούσα πτυχιακή μελέτη ασχολείται με τις καλές πρακτικές για την βιολογική παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας «Καλαμών» στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Στις πρώτες ενότητες, γίνεται αναφορά στη γεωγραφική θέση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, καθώς επίσης και στην κατανομή της έκτασής της με βάση τις κύριες κατηγορίες χρήσης/κάλυψης. Έπειτα, μελετώνται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τα βοτανικά χαρακτηριστικά, τις κλιματικές απαιτήσεις και τις γενικότερες ανάγκες για την καλλιέργεια της ελιάς «Καλαμών». Το κυριότερο μέρος που δίνεται έμφαση στην παρούσα μελέτη είναι η βιολογική διαχείριση των ελαιώνων επιτραπέζιας ελιάς, αναλύοντας παράλληλα τις καλές πρακτικές για την διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • ItemOpen Access
  Δίκτυα των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων της Κορινθίας : υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές
  (2024-02-09) Μπρίνια, Κωνσταντίνα; Brinia, Konstantina
  Κάθε επιστημονική και ερευνητική εργασία έχει ως κύριο σκοπό και στόχο την μελέτη, την ερμηνεία όπως και την κατανόηση ευρύτερων ζητημάτων της ζωής καθώς και την βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος. Με την πάροδο των χρόνων ο τομέας των αρδεύσεων έχει παραχωρήσει ένα σημαντικό ποσοστό αρδευτικών έργων και συστημάτων για την καλύτερη ποιοτική και οικονομική απόδοση των καλλιεργειών, διευκολύνοντας έτσι και την εργασία του κάθε παραγωγού. Σημαντικό παράδειγμα αποτελούν τα αρδευτικά δίκτυα τα οποία είναι σχεδιασμένα ανάλογα με τις ανάγκες και την γενική υδρολογική μελέτη (κλίμα, εδαφολογικά χαρακτηριστικά) κάθε περιοχής με κύριο στόχο τη μεταφορά ρυθμισμένης ροής του νερού έτσι ώστε να καταλήγει στην περιοχή που θέλουμε να αρδευτεί ακριβώς στον αντίστοιχο υπολογίσιμο χρόνο. Γι’ αυτό το λόγο η εκάστοτε περιοχή χωρίζεται σε δίκτυα τα οποία εφαρμόζουν διαφορετικά αρδευτικά συστήματα ανάλογα με τις υπάρχουσες καταστάσεις και τις μελλοντικές προοπτικές των καλλιεργειών και της ευρύτερης περιοχής. Τα δίκτυα αυτά ανήκουν σε τοπικούς οργανισμούς που ονομάζονται Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων οι οποίοι κατέχουν ένα μεγάλο ποσοστό των αρδευόμενων περιοχών καθώς ελέγχουν την ποιότητα και την εξέλιξη αρδευτικών έργων της περιοχής, έχοντας όμως μεγάλο μέρος της ευθηνής για τις όποιες γραφειοκρατικές εκκρεμότητες προκύψουν (π.χ. άδειες ηλεκτρικού ρεύματος, καταμέτρηση ετήσιας δαπάνης νερού κτλ.). Στην εργασία που ακολουθεί έχει συγκεντρωθεί εύρος πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων του νομού Κορινθίας για την συνολική κατανόηση της επικρατέστερης κατάστασης του νομού αλλά και για τις μελλοντικές προοπτικές των αρδευτικών έργων της περιοχής.
 • ItemOpen Access
  Μελέτη του μικροκλίματος και της υδατικής κατάστασης φυτών φράουλας σε καλλιέργεια εντός θερμοκηπίου
  (2024-02-05) Αρχοντή, Γεωργία; Archonti, Georgia
  Βασικό στοιχείο του κύκλου της ζωής είναι το νερό. Σε όσες καλλιέργειες υπάρχει ανάπτυξη, έχει παρατηρηθεί ότι ο όγκος του νερού είναι 4-8 φορές παραπάνω του βάρους των στερεών συστατικών των φυτών. Η φράουλα είναι ένα φυτό που χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες, με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά εξαρτάται από τη ποικιλία του φυτού και τη φυσιολογική κατάσταση. Διαθέτει πολύ μεγάλη γενετική ποικιλομορφία, γεγονός που της επιτρέπει να καλλιεργείται και να ευδοκιμεί σε ποικίλα περιβάλλοντα. Καλλιεργείται σε μια μεγάλη γκάμα εδαφών, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όμως δεν αναπτύσσεται σε εδάφη με υψηλούς δείκτες υγρασίας καθώς αποφεύγεται η καλλιέργεια της σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Για τη καταμέτρηση της εδαφικής υγρασίας ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι δείγματα εδάφους σε εργαστήριο. Ο προσδιορισμός της υγρασίας μπορεί να γίνει έμμεσα με τη μέτρηση της τάσεως, δηλαδή γίνεται χρήση τενσιόμετρου ηλεκτρικής αντιστάσεως. Ένας παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη και τη παραγωγή του φυτού της φράουλας είναι το νερό. Αυτό συμβαίνει είτε μέσω της ατμοσφαιρικής υγρασίας, είτε μέσω της απαιτούμενης ποσότητας του για την ανάπτυξη. Η ατμοσφαιρική υγρασία, αποτελεί δευτερεύων ρόλο στο σχηματισμό οφθαλμών ανθοφορίας, ο οποίος σχετίζεται με τη ποικιλία του φυτού και την εποχή. Η εξάτμιση και η διαπνοή είναι οι διαδικασίες που χάνεται το νερό από τις καλλιέργειες. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως η διαθεσιμότητα ενέργειας, τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα. Η κατάσταση αυτή δημιουργείται κυρίως από τη σχετική υγρασία, τη θερμοκρασία και τη ταχύτητα ανέμου. Για τη ποσοτική εκτίμηση της εξάτμισης της διαπνοής και των αλλαγών που φέρουν στο χρόνο, απαιτείται πολύ καλή γνώση των παραγόντων αυτών. Για να προγραμματίσουμε τον αριθμό των αρδεύσεων, τη ποσότητα νερού αυτών και τη διάρκεια τους πρέπει να ξέρουμε το πόσο ωφέλιμο νερό μπορεί να αποθηκευτεί στο έδαφος και το ρυθμό διαπνοής και εξάτμισης. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η μελέτη του μικροκλίματος και της υδατικής κατάστασης φυτών φράουλας σε καλλιέργεια θερμοκηπίου με τη χρήση αισθητήρων εδαφικής υγρασίας EC-5 και συστήματος αισθητήρων για τη καταγραφή των μικροκλιματικών παραγόντων και επεξεργασία των χρονοσειρών που προέκυψαν με το λογισμικό Hydrognomon. Τοποθετήθηκαν τρείς αισθητήρες EC-5 αντίστοιχα σε τρείς γλάστρες διαφορετικών χειρισμών αλατότητας High, Low και μάρτυρας. Ήταν συνδεδεμένοι με τον Datalogger (καταγραφικό) και εκείνος με τη σειρά του «προωθούσε» τα αποτελέσματα στο excel απευθείας όπως και του πυρανόμετρου για τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας και του ΑΤΜΟS14 για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, βαρομετρικής πίεσης, πίεσης των ατμών κα σχετικής υγρασίας. Η συλλογή μετρήσεων που έχουν καταγραφεί από τον Datalogger γινόταν κάθε εβδομάδα και η διάρκεια του πειράματος ήταν από της 20/11/2018 έως της 17/4/19. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε ότι έχουμε 100% σχετική υγρασία τους χειμερινούς μήνες αλλά και τους μήνες της άνοιξης που χρειάζεται παραπάνω άρδευση. Σχετικά με τη θερμοκρασία η υψηλότερη τιμή είναι πάνω από 30°C τη 18η εβδομάδα και η υψηλότερη ατμοσφαιρική πίεση στις 1.02 atm τη 5η εβδομάδα. Τέλος, όσον αφορά την ηλιακή ακτινοβολία δεν έχουμε ελάχιστη τιμή λόγο της περιόδου της νύχτας και βλέπουμε την υψηλότερη τιμή περίπου ίση με 900 W/m2 την 21η εβδομάδα.
 • ItemOpen Access
  Νέες τεχνολογίες στην καλλιέργεια της ελιάς
  (2024-02-09) Πασχαλίδης, Σάββας; Paschalidis, Savvas
  Η παρούσα πτυχιακή διερευνά τις τεχνολογίες που με την ανάπτυξη της επιστήμης αναδύονται στην ελαιοκαλλιέργεια με σκοπό την βελτίωση των γεωργικών πρακτικών. Η εργασία ξεκινάει με την αναφορά σε γενικά στοιχεία στην καλλιέργεια της ελιάς εστιάζοντας στις συνθήκες ανάπτυξης της. Έπειτα γίνεται έρευνα νέες τεχνολογίες στην γεωργία και καινοτόμα εργαλεία για την διαχείριση της καλλιέργειας όπως η ευφυής γεωργία, η γεωργία ακριβείας, αισθητήρες και ανάλυση δεδομένων. Με τη βοήθεια αυτών των εργαλείων οι αγρότες μπορούν να αξιολογούν την υγεία των καλλιεργειών, να εντοπίζουν ασθένειες και να βελτιστοποιήσουν τις αρδεύσεις, βελτιώνοντας έτσι τη συνολική απόδοση και την αποδοτικότητα των πόρων. Επιπλέον ανάλυση γίνεται και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της ευφυής γεωργία όπως στο IoT, Machine learning και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες. Η πτυχιακή αναλύει το remote sensing ή τηλεπισκόπηση καθώς και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται όπως δορυφόρους και UAVS με σκοπό να καταλήξει στις εφαρμογές των νέων αυτόν τεχνολογιών και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στον αγρό. Τελικά η πτυχιακή καταλήγει στην υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών στις καλλιέργειες της ελιάς και σε προγράμματα που ήδη εκσυγχρονίζουν την καλλιέργεια εξασφαλίζοντας την μακροζωία της στο γεωργικό τοπίο.
 • ItemOpen Access
  Μελέτη της επίδρασης διαφορετικών συνθηκών φωτός και ανέμου στην ανάπτυξη του βασιλικού (Ocimum basilicum L.)
  (2024-02-02) Σπαλιάρα, Χαρίκλεια Νικολίτσα; Νέλι, Αλέξανδρος; Neli, Alexandros; Spaliara, Charikleia Nikolitsa
  Οι ανθοκυανίνες είναι φαινολικές ενώσεις με αντιοξειδωτική δράση. Οι ιδιότητες του φωτός όπως η ένταση, η ποιότητα και η φωτοπερίοδος είναι γνωστό ότι επηρεάζουν σημαντικά τη φαινολική βιοσύνθεση σε φυτά, συμπεριλαμβανομένων των αρωματικών φυτών και των λαχανικών (Bantis & Radoglou 2019). Στην περίπτωσή μας, η περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνη έδειξε παρόμοια τάση με τις μετρήσεις SPAD. Συγκεκριμένα, παρόμοιες τιμές καταγράφηκαν για όλες τις μεταχειρίσεις μέχρι περίπου την ημέρα 15, ενώ σημαντική μείωση παρατηρήθηκε στη συνέχεια και για τις δύο μεταχειρίσεις στο φως σε σύγκριση με αυτές στη σκιά, ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι του ανέμου. Στο τέλος του πειράματος τα φυτά σκιάς εμφάνισαν 41 – 52% υψηλότερη περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνη από τα φωτισμένα. Οι δείκτες μέτρησης που αφορούν την ανταλλαγή αερίων (φωτοσύνθεση, διαπνοή, στοματική αγωγιμότητα) έδειξαν αυξημένες τιμές στο πλήρες φως σε σχέση με τα φυτά της σκιάς κάτι που είναι γνωστό σε πολλές περιπτώσεις (Zervoudakis et al. 2012). Γενικά, οι μεταχειρίσεις παρουσία ανέμου σε όλους τους δείκτες οι οποίοι μετρήθηκαν δεν έδειξαν ιδιαίτερες μεταβολές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μεταχειρίσεις απουσία ανέμου. Συμπερασματικά, ενώ οι διαφορετικές συνθήκες φωτός επηρέασαν σημαντικά τη συσσώρευση χρωστικών (χλωροφύλλες, καροτενοειδή και ανθοκυανίνες) και την ανταλλαγή αερίων, από την άλλη πλευρά, ο ήπιος άνεμος που εφαρμόστηκε δεν φάνηκε να επιδρά σημαντικά στη φυσιολογία των φυτών του πειράματός μας.
 • ItemOpen Access
  Αξιολόγηση της δράσης εντομοπαθογόνων νηματωδών ως παράγοντες [sic] βιολογικού ελέγχου της πυτιοκάμπης των πεύκων σε συνδυασμό με βοηθητικούς παράγοντες
  (2023-06-30) Σιαφλάς, Μιχαήλ; Siaflas, Michail
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η επίδραση εντομοπαθογόνων νηματωδών σε προνύμφες του εντόμου Thaumetopoea pityocampa (πιτυοκάμπη των πεύκων). Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται σημαντικά στοιχεία για το έντομο, τα οποία δείχνουν γιατί καθίσταται υψηλού ενδιαφέροντος, αφού εκτός από τη ζημιά που προκαλεί στα πεύκα, η παρουσία του μέσα στις πόλεις δημιουργεί μεγάλα προβλήματα υγείας στους κατοίκους. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται στοιχεία για τους εντομοπαθογόνους νηματώδεις που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο διαφόρων ειδών επιβλαβών εντόμων. Επιπλέον γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σε διάφορες σχετικές μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά και αφορούν στην εφαρμογή επίδραση εντομοπαθογόνων νηματωδών για τον έλεγχο των πληθυσμών της πιτυοκάμπης.
 • ItemOpen Access
  Μελέτη επί της επίδρασης κομβονηματωδών στο υδατικό ισοζύγιο του υπέργειου τμήματος προσβεβλημένων φυτών τομάτας ποικιλίας Belladona
  (2023-11-14) Κούσμανης, Ελευθέριος; Kousmanis, Eleutherios
  Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση των κομβονηματωδών στο υδατικό ισοζύγιο του υπέργειου μέρους προσβεβλημένων φυτών τομάτας της ποικιλίας Belladona, σε διαφορετικές πειραματικές ομάδες, υπολογίζοντας τα ποσοστά περιεχόμενου νερού στους ιστούς του υπέργειου τμήματος των προσβεβλημένων φυτών σε σύγκριση με υγιή φυτά
 • ItemOpen Access
  Εργαστηριακή μελέτη επί της επίδρασης τυποποιημένου εκχυλίσματος κομποστοποίησης σε φυτά τομάτας ποικιλίας Belladonna προσβεβλημένων με κομβονηματώδεις (περίπτωση 2)
  (2023-09-22) Γεωργόπουλος, Νικόλαος; Georgopoulos, Nikolaos
  Η πτυχιακή που ακολουθεί μελέτησε την επίδραση του ενισχυτικού ανάπτυξης Bioremiq σε φυτά τομάτας ποικιλίας Belladonna, τα οποία προσβλήθηκαν με τεχνητό τρόπο με κομβονηματώδεις. Στην συνέχεια έγιναν εφαρμογές με διαφορετικές δόσεις του υπό μελέτη σκευάσματος και εξετάσθηκε ο βαθμός που επηρεάστηκαν οι πληθυσμοί των νηματωδών ή και τα φυτά που έλαβαν τις μεταχειρίσεις σε σχέση με κατάλληλους μάρτυρες.
 • ItemOpen Access
  Επιδράσεις του ανέμου στην ανάπτυξη των φυτών
  (2023-09-18) Δουκέρη, Ισιδώρα; Χατζηστάμου, Δημήτριος; Doukeri, Isidora; Chatzistamou, Dimitrios
  Τα χερσαία φυτά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους αντιμετωπίζουν διάφορες κυμαινόμενες συνθήκες όπως τη θερμοκρασία, το φως, το νερό, και τον άνεμο, οι οποίες επηρεάζουν την μορφολογία και την ανάπτυξή τους. Για να επιβιώσουν κάτω από αντίξοες συνθήκες, τα φυτά υιοθετούν αλλαγές στη χημική σύνθεση, τη δομή και τη μορφολογία τους σε όλες τις κλίμακες, από το κύτταρο έως ολόκληρο το φυτό. Ο ισχυρός άνεμος προκαλεί μηχανικές καταπονήσεις και βλάβες σε όλα τα είδη των φυτών, στην αλπική χλωρίδα, τα αστικά και δασικά δέντρα, καθώς και στις καλλιέργειες κάθε είδους. Οι βλάβες από τον άνεμο εκτείνονται από την απώλεια φύλλων, ανθών, καρπών, μέχρι και την θραύση κλαδιών ή την εκρίζωση των δέντρων και την καταστροφή των καλλιεργειών. Οι ζημιές από τον άνεμο έχουν συχνά αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, πλήττουν διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και είναι πιθανόν να προκαλέσουν επίσης ζημιές σε υποδομές (πτώση αστικών δέντρων). Συχνά τα φυτά και τα δέντρα ανακάμπτουν μετά τις καταστροφές λόγω ισχυρού ανέμου, εάν το έδαφος διαθέτει την απαιτούμενη ποσότητα νερού και θρεπτικών συστατικών. Οι ζημιές από τον άνεμο μπορεί να μειωθούν, κυριώς για τις καλλιέργειες με την επιλογή κατάλληλης τοποθεσίας, φυτών ανθεκτικών στους υψηλούς ανέμους, καθώς και την χρήση φυσικών ή τεχνητών ανεμοφρακτών. Απαραίτητη είναι επίσης η σωστή περιποίηση των δέντρων, ώστε να έχουν καλή φυσική και θρεπτική κατάσταση και να είναι απαλλαγμένα από ασθένειες και έντομα. Ο άνεμος έχει επίσης θετικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των φυτών, όπως είναι η συμβολή του στην επικονίαση των ανεμόφιλων φυτών, η ανανέωση και ο εμπλουτισμός του αέρα, η μεταφορά σπόρων και θρεπτικών συστατικών, η επιτάχυνση της διήθησης του νερού, η απομάκρυνση βλαβερών εντόμων κ.α.
 • ItemOpen Access
  Συγκριτική μελέτη διαφορετικών τρόπων εφαρμογής του αιθέριου ελαίου του ευκαλύπτου στον φυτοπαρασιτικό νηματώδη Meloidogyne javanica
  (2023-10-05) Ταραλίδου, Αργυρώ; Taralidou, Argyro
  Οι φυτοπαρασιτικοί νηματώδεις ανήκουν στο Φύλο Nematoda στο βασίλειο των ζώων και λόγω του μεγέθους τους δύσκολα παρατηρούνται δια γυμνού οφθαλμού. Η κύρια διατροφή τους είναι μέσω των φυτικών ιστών. Προκαλούν ζημιές στα φυτά με διάνοιξη των κυτταρικών τοιχωμάτων με τη χρήση ενός στιλέτου, με αποτέλεσμα τελικά να προσροφούν τους κυτταρικούς χυμούς. Προσβάλλουν κυρίως τις ρίζες και σε κάποιες περιπτώσεις άλλα μέρη των φυτών. Συχνά μεταφέρουν φυτικούς ιούς με συνέπεια να προκαλούνται δευτερογενείς προσβολές στα προσβεβλημένα φυτά (Dorris et al., 1999). Το αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου (Eucalyptus globulus L.) , το οποίο παράγεται από το δέντρο του ευκαλύπτου και είναι ένα φυσικό προϊόν, έχει τη δυνατότητα να δρα εν δυνάμει σαν βιολογικό προϊόν ενάντια σε εχθρούς των καλλιεργούμενων φυτών όπως έντομα, νηματώδεις, ακάρεα, και ζιζάνια. Οι Gupta et al. (2011) έκαναν μία μελέτη με θέμα την αποτελεσματικότητα κάποιων αιθέριων ελαίων από έξι διαφορετικά φυτικά είδη (Mentha arvensis, Carum capticum, Cymbopogon citrates, Eugenia caryophyllata, Cedrus deodara και E. globulus), ενάντια σε νηματώδεις του είδους M. incognita. Στα αποτελέσματα φάνηκε ότι το αιθέριο έλαιο του E. globulus είχε αρκετά μεγάλη φυτοπροσταυτετική και απωθητική δράση κυρίως στις προνύμφες του 2ου σταδίου του παραπάνω είδους. Η συγκριτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε αυτή την εργασία και μέσω των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν, έδειξε ότι το αιθέριο έλαιο του E. globulus μπορεί να επιδράσει στους νηματώδεις και ειδικότερα στο αναπαραγωγικό δυναμικό του είδους Meloidogyne javanica, καθώς παρατηρείται γενικότερα μείωση των αριθμού ωόσακων ανά ρίζα, ωών ανά ωόσακο, συνολικού πληθυσμού ανά ρίζα αλλά και του αριθμού ωών ανά ρίζα σε σύγκριση με τους μάρτυρες του πειράματος. Παρόλα τα αποτελέσματα, δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών δόσεων αιθέριου ελαίου που δοκιμάστηκαν. Επιπροσθέτως, στην παρούσα μελέτη δοκιμάστηκαν δύο διαφορετικοί τρόποι εφαρμογής του ελαίου (με ή χωρίς κάλυψη τουυποστρώματος ανάπτυξης των φυτών, δηλαδή του χώρου δράσης των νηματωδών), από τους οποίους προέκυψαν διαφορετικά αποτελέσματα όσον αφορά στην παραγωγικότητα και τον συνολικό αριθμό των νηματωδών ανά μεταχείριση. Καταλήγοντας, η παρούσα μελέτη δείχνει ότι το αιθέριο έλαιο του ευκάλυπτου θα μπορούσε μελλοντικά να ενταχθεί στα ολοκληρωμένα προγράμματα αντιμετώπισης των νηματωδών, ωστόσο είναι απαραίτητη μία πιο εμπεριστατωμένη μελέτη, σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερο αριθμό φυτών στις ίδιες ή και σε διαφορετικές δοσολογίες.
 • ItemOpen Access
  Αξιολόγηση της επίδρασης εντομοπαθογόνων νηματωδών σε διαφορετικά στελέχη του εντόμου Ceratitis capitata Wiedemann
  (2023-09-22) Μερλήγκα, Δέσποινα; Merligka, Despina
  Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση εντομοπαθογόνων νηματώδων σε διαφορετικά στελέχη του εντόμου Ceratitis capitata, και το πως οι νηματώδεις επηρέασαν διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του εντόμου. Πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικά πειραματικά σχέδια υπό συνθήκες προσομοίωσης του εδάφους. Μελετήθηκε το αν τα συγκεκριμένα σκευάσματα νηματωδών που δοκιμάσαμε μπορούν να προσβάλουν την μύγα της Μεσογείου και πιο συγκεκριμένα εάν μπορούν να παρεμποδίσουν την εξέλιξη της νύμφης της μύγας σε ενήλικο. Από τη μελέτη προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με το ποιο είδος νηματώδη είναι πιο αποτελεσματικό αλλά και ποιο στάδιο/ηλικία της μύγας της Μεσογείου είναι πιο ευάλωτο.
 • ItemOpen Access
  Αποτύπωση ελαιώνα με χρήση εφαρμογής συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών στο πεδίο
  (2023-09-21) Καρπενήση, Γεωργία; Σουβαλιώτη, Ευθυμία; Πουλίδα, Μαρία; Karpenisi, Georgia; Souvalioti, Efthymia; Poulida, Maria
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει πώς τα σύγχρονα GIS, όπως το ArcGIS Field Maps, μπορούν να βελτιώσουν την αποτύπωση και τη διαχείριση των ελαιώνων στην Ελλάδα. Θα εξεταστεί πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές, όπως η άρδευση, η λίπανση, οι ασθένειες και οι εχθροί των ελιών.
 • ItemOpen Access
  Η βελτίωση της καλλιέργειας της πατάτας
  (2023-09-07) Σαββανίδης, Γεώργιος; Γιάννη, Ανδρέας Θωμάς; Savvanidis, Georgios; Gianni, Andreas Thomas
  Η πατάτα συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων καλλιεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των πολλαπλών χρήσεών της και των ιδιαίτερα θετικών επιδράσεων που έχει για την υγεία του ανθρώπου. Για την καλλιέργεια της πατάτας υπάρχουν απαιτήσεις ως προς τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και ως προς την προετοιμασία της καλλιέργειας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η μελέτη των τεχνικών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της καλλιέργειας της πατάτας. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων και ηλεκτρονικών πηγών, στην ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία. Διαπιστώθηκε ότι, η καλλιέργεια των φυτών αποτελεί έναν τομέα που έχει εξελιχθεί σημαντικά χάρη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Στην περίπτωση της πατάτας, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές πού περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μεθόδων γενετικής βελτίωσης των φυτών για την επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας, την καλύτερη προετοιμασία του εδάφους, τη βελτίωση της διαδικασίας της φύτευσης, την αποτελεσματικότερη συγκομιδή και αποθήκευση της πατάτας, καθώς και την προστασία της από εχθρούς και ασθένειες.
 • ItemOpen Access
  Προβλήματα φυτοπροστασίας στο αστικό πράσινο του Δήμου Κηφισιάς
  (2023-09-19) Τριαντάφυλλος, Νικόλαος; Triantafyllos, Nikolaos
  Η πτυχιακή αυτή εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στο Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κηφισιάς και έχει αφορά στα προβλήματα φυτοπροστασίας στο αστικό πράσινο. Είναι δηλαδή μία καταγραφή των εχθρών και των ασθενειών, όπως έντομα και μύκητες, των φυτικών ειδών που υπάρχουν στον Δήμο Κηφισιάς: υψηλή βλάστηση, θαμνώδης βλάστηση και ανθόφυτα, και τις επιδράσεις αυτών στα φυτά, την αξιολόγηση της κατάστασης του αστικού πρασίνου και τους τρόπους αντιμετώπισής τους με βιολογικά, χημικά και μηχανικά μέσα.
 • ItemOpen Access
  Καλλιεργούμενα υβρίδια πεπονιού & καρπουζιού στο Ν. Ηλείας
  (2023-09-26) Τζουανοπούλου, Μαρία; Tzouanopoulou, Maria
  Η καλλιέργεια πεπονιού και καρπουζιού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα με την περιοχή του νομού Ηλείας να είναι το επίκεντρο της παραγωγής αποτελώντας τον κύριο παραγωγικό πυλώνα της χώρας. Το πεπόνι καλλιεργείται για τους καρπούς του που καταναλώνονται ευρέως τους καλοκαιρινούς μήνες και διοχετεύονται στις εγχώριες αγορές αλλά και τις αγορές του εξωτερικού. Ομοίως, το καρπούζι αποτελεί ένα επίσης σημαντικό καλλιεργούμενο είδος όπου μαζί με το πεπόνι αποτελούν τα βασικά καταναλισκόμενα φρούτα τους καλοκαιρινούς μήνες. Γενικότερα, εντοπίζεται ένας μεγάλος αριθμός ποικιλιών πεπονιού και καρπουζιού και αρκετά είναι τα υβρίδια που έχουν δημιουργηθεί και καλλιεργούνται ευρέως σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Η Ελλάδα είναι μία χώρα όπου η καλλιέργεια του πεπονιού και του καρπουζιού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Η καλλιέργεια συγκεντρώνεται κυρίως στις νότιες θερμές περιοχές της χώρας με τον νομό Ηλείας να αποτελεί έναν από τους κύριους νομούς καλλιέργειας υπαίθριας αλλά και θερμοκηπιακής. Στον νομό Ηλείας καλλιεργείται μία μεγάλη γκάμα υβριδίων και ποικιλιών πεπονιού και καρπουζιού που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τις αγοράς και των καταναλωτών. Κοινό χαρακτηριστικό των υβριδίων είναι η μεγάλη μετασυλλεκτική ανθεκτικότητα όπως και η ανθεκτικότητα στις ασθένειες, με τα διάφορα υβρίδια να είναι ιδανικά για καλλιέργεια στον νομό για κάλυψη της ζήτησης της αγοράς.