Τμήμα Γεωπονίας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 227
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αξιολόγηση της επίδρασης εντομοπαθογόνων νηματωδών σε διαφορετικά στελέχη του εντόμου Ceratitis capitata Wiedemann
  (2023-09-22) Μερλήγκα, Δέσποινα; Merligka, Despina
  Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση εντομοπαθογόνων νηματώδων σε διαφορετικά στελέχη του εντόμου Ceratitis capitata, και το πως οι νηματώδεις επηρέασαν διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του εντόμου. Πραγματοποιήθηκαν δύο διαφορετικά πειραματικά σχέδια υπό συνθήκες προσομοίωσης του εδάφους. Μελετήθηκε το αν τα συγκεκριμένα σκευάσματα νηματωδών που δοκιμάσαμε μπορούν να προσβάλουν την μύγα της Μεσογείου και πιο συγκεκριμένα εάν μπορούν να παρεμποδίσουν την εξέλιξη της νύμφης της μύγας σε ενήλικο. Από τη μελέτη προέκυψαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με το ποιο είδος νηματώδη είναι πιο αποτελεσματικό αλλά και ποιο στάδιο/ηλικία της μύγας της Μεσογείου είναι πιο ευάλωτο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αποτύπωση ελαιώνα με χρήση εφαρμογής συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών στο πεδίο
  (2023-09-21) Καρπενήση, Γεωργία; Σουβαλιώτη, Ευθυμία; Πουλίδα, Μαρία; Karpenisi, Georgia; Souvalioti, Efthymia; Poulida, Maria
  Ο σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει πώς τα σύγχρονα GIS, όπως το ArcGIS Field Maps, μπορούν να βελτιώσουν την αποτύπωση και τη διαχείριση των ελαιώνων στην Ελλάδα. Θα εξεταστεί πώς αυτά τα εργαλεία μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση και αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές, όπως η άρδευση, η λίπανση, οι ασθένειες και οι εχθροί των ελιών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η βελτίωση της καλλιέργειας της πατάτας
  (2023-09-07) Σαββανίδης, Γεώργιος; Γιάννη, Ανδρέας Θωμάς; Savvanidis, Georgios; Gianni, Andreas Thomas
  Η πατάτα συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων καλλιεργειών σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω των πολλαπλών χρήσεών της και των ιδιαίτερα θετικών επιδράσεων που έχει για την υγεία του ανθρώπου. Για την καλλιέργεια της πατάτας υπάρχουν απαιτήσεις ως προς τις εδαφικές και κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και ως προς την προετοιμασία της καλλιέργειας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η μελέτη των τεχνικών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη βελτίωση της καλλιέργειας της πατάτας. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε άρθρα επιστημονικών περιοδικών, βιβλίων και ηλεκτρονικών πηγών, στην ελληνική και αγγλική βιβλιογραφία. Διαπιστώθηκε ότι, η καλλιέργεια των φυτών αποτελεί έναν τομέα που έχει εξελιχθεί σημαντικά χάρη στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας. Στην περίπτωση της πατάτας, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές πού περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μεθόδων γενετικής βελτίωσης των φυτών για την επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας, την καλύτερη προετοιμασία του εδάφους, τη βελτίωση της διαδικασίας της φύτευσης, την αποτελεσματικότερη συγκομιδή και αποθήκευση της πατάτας, καθώς και την προστασία της από εχθρούς και ασθένειες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Προβλήματα φυτοπροστασίας στο αστικό πράσινο του Δήμου Κηφισιάς
  (2023-09-19) Τριαντάφυλλος, Νικόλαος; Triantafyllos, Nikolaos
  Η πτυχιακή αυτή εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στο Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κηφισιάς και έχει αφορά στα προβλήματα φυτοπροστασίας στο αστικό πράσινο. Είναι δηλαδή μία καταγραφή των εχθρών και των ασθενειών, όπως έντομα και μύκητες, των φυτικών ειδών που υπάρχουν στον Δήμο Κηφισιάς: υψηλή βλάστηση, θαμνώδης βλάστηση και ανθόφυτα, και τις επιδράσεις αυτών στα φυτά, την αξιολόγηση της κατάστασης του αστικού πρασίνου και τους τρόπους αντιμετώπισής τους με βιολογικά, χημικά και μηχανικά μέσα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Καλλιεργούμενα υβρίδια πεπονιού & καρπουζιού στο Ν. Ηλείας
  (2023-09-26) Τζουανοπούλου, Μαρία; Tzouanopoulou, Maria
  Η καλλιέργεια πεπονιού και καρπουζιού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα με την περιοχή του νομού Ηλείας να είναι το επίκεντρο της παραγωγής αποτελώντας τον κύριο παραγωγικό πυλώνα της χώρας. Το πεπόνι καλλιεργείται για τους καρπούς του που καταναλώνονται ευρέως τους καλοκαιρινούς μήνες και διοχετεύονται στις εγχώριες αγορές αλλά και τις αγορές του εξωτερικού. Ομοίως, το καρπούζι αποτελεί ένα επίσης σημαντικό καλλιεργούμενο είδος όπου μαζί με το πεπόνι αποτελούν τα βασικά καταναλισκόμενα φρούτα τους καλοκαιρινούς μήνες. Γενικότερα, εντοπίζεται ένας μεγάλος αριθμός ποικιλιών πεπονιού και καρπουζιού και αρκετά είναι τα υβρίδια που έχουν δημιουργηθεί και καλλιεργούνται ευρέως σε διαφορετικές εδαφοκλιματικές συνθήκες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Η Ελλάδα είναι μία χώρα όπου η καλλιέργεια του πεπονιού και του καρπουζιού είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη. Η καλλιέργεια συγκεντρώνεται κυρίως στις νότιες θερμές περιοχές της χώρας με τον νομό Ηλείας να αποτελεί έναν από τους κύριους νομούς καλλιέργειας υπαίθριας αλλά και θερμοκηπιακής. Στον νομό Ηλείας καλλιεργείται μία μεγάλη γκάμα υβριδίων και ποικιλιών πεπονιού και καρπουζιού που καλύπτουν όλες τις ανάγκες τις αγοράς και των καταναλωτών. Κοινό χαρακτηριστικό των υβριδίων είναι η μεγάλη μετασυλλεκτική ανθεκτικότητα όπως και η ανθεκτικότητα στις ασθένειες, με τα διάφορα υβρίδια να είναι ιδανικά για καλλιέργεια στον νομό για κάλυψη της ζήτησης της αγοράς.