Τμήμα Γεωπονίας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 239
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Βιολογική καλλιέργεια αμπελιού και η εφαρμογή της στο νησί της Πάρου
  (2024-02-13) Κονδύλης, Θοδωρής; Γκιάτα, Αργύρης; Kondilis, Thodoris; Gkiata, Argiris
  Η βιολογική γεωργία είναι σύστημα που αποφεύγει κάθε είδους χημικών επιπρόσθετων υλικών και χρησιμοποιεί φυτικά υπολείμματα με στόχο την αναβάθμιση του εδάφους και την καλλιέργεια ποιοτικών προϊόντων πλήρη σε θρεπτικά συστατικά, σημαντικά για την υγεία του ανθρώπου. Η βιολογική γεωργία επεκτείνεται καθώς όλο και περισσότεροι παραγωγοί την προτιμούν από τη χρήση συμβατικών τρόπων καλλιέργειας μειώνοντας έτσι τα χημικά υπολείμματα στα παραγόμενα προϊόντα τους. Η εργασία μας έχει ως σκοπό την εκμάθηση αλλά και την προώθηση της βιολογικής γεωργίας μέσω της παρακολούθησης ενός αμπελώνα ο οποίος καλλιεργείται με βιολογική μέθοδο. Ο παραγωγός, του εν λόγω αγρού, επέλεξε να χρησιμοποιήσει αυτή τη καλλιεργητική μέθοδο διότι το κλίμα του νησιού αλλά και η περιοχή, ευνοούν τη βιολογική μέθοδο. Στα πλαίσια της παρακολούθησης του αγρού εφαρμόστηκαν διάφορες καλλιεργητικές τεχνικές όπως κλάδεμα, άρδευση, λίπανσης και τρύγος. Επιπροσθέτως ερευνήθηκαν οι εχθροί, ασθένειες και ιοί που απειλούν την άμπελο και μελετήθηκαν οι τρόποι αντιμετώπισης τους με βιολογικές μεθόδους. Στόχος της εργασίας μας είναι να εμπνεύσουμε κάποιον νέο παραγωγό με όνειρα και στόχους να επενδύσει στο βιολογικό τρόπο καλλιέργειας και να βοηθήσει και αυτός με τη σειρά του το περιβάλλον, τον ίδιο αλλά και τους συνανθρώπους του.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σύστημα ταχείας εκτίμησης του οργανικού άνθρακα στον αγρό
  (2024-02-21) Μπατσάι, Μερλίντα; Batsai, Merlinda
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά την ταχεία εκτίμηση του οργανικού άνθρακα στον αγρό υποστηριζόμενη στις ακόλουθες μεθόδους που πραγματοποιήθηκαν σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά την μέτρηση της οργανικής ουσίας επί τις % των εδαφικών δειγμάτων που χρησιμοποιήθηκαν όπου αναλύεται εκτενώς η μεθοδολογία μέτρησής τους και η δεύτερη την εκχύλιση των δειγμάτων με βασικό εκχυλιστικό διάλυμα το EDTA, όπου διερευνήθηκε με την μέθοδο του Bowman η μέτρηση της οργανικής ουσίας σε 14 διαφορετικά μήκη κύματος. Τα δείγματα που ερευνήθηκαν προέρχονται από τους νομούς Αχαΐας , Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας ενώ μερικά από αυτά είναι τυχαιοποιημένα. Συγκρίνοντας λοιπόν τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνεται ότι το προτεινόμενο μήκος κύματος είναι τα 420 nm και προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Καλές πρακτικές για την βιολογική παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας καλαμών στην περιφεριακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
  (2024-02-12) Παπαβασιλείου, Δημήτρης; Papavasileiou, Dimitris
  Η παρούσα πτυχιακή μελέτη ασχολείται με τις καλές πρακτικές για την βιολογική παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς ποικιλίας «Καλαμών» στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Στις πρώτες ενότητες, γίνεται αναφορά στη γεωγραφική θέση της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, καθώς επίσης και στην κατανομή της έκτασής της με βάση τις κύριες κατηγορίες χρήσης/κάλυψης. Έπειτα, μελετώνται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τα βοτανικά χαρακτηριστικά, τις κλιματικές απαιτήσεις και τις γενικότερες ανάγκες για την καλλιέργεια της ελιάς «Καλαμών». Το κυριότερο μέρος που δίνεται έμφαση στην παρούσα μελέτη είναι η βιολογική διαχείριση των ελαιώνων επιτραπέζιας ελιάς, αναλύοντας παράλληλα τις καλές πρακτικές για την διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Δίκτυα των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων της Κορινθίας : υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές
  (2024-02-09) Μπρίνια, Κωνσταντίνα; Brinia, Konstantina
  Κάθε επιστημονική και ερευνητική εργασία έχει ως κύριο σκοπό και στόχο την μελέτη, την ερμηνεία όπως και την κατανόηση ευρύτερων ζητημάτων της ζωής καθώς και την βελτιστοποίηση του περιβάλλοντος. Με την πάροδο των χρόνων ο τομέας των αρδεύσεων έχει παραχωρήσει ένα σημαντικό ποσοστό αρδευτικών έργων και συστημάτων για την καλύτερη ποιοτική και οικονομική απόδοση των καλλιεργειών, διευκολύνοντας έτσι και την εργασία του κάθε παραγωγού. Σημαντικό παράδειγμα αποτελούν τα αρδευτικά δίκτυα τα οποία είναι σχεδιασμένα ανάλογα με τις ανάγκες και την γενική υδρολογική μελέτη (κλίμα, εδαφολογικά χαρακτηριστικά) κάθε περιοχής με κύριο στόχο τη μεταφορά ρυθμισμένης ροής του νερού έτσι ώστε να καταλήγει στην περιοχή που θέλουμε να αρδευτεί ακριβώς στον αντίστοιχο υπολογίσιμο χρόνο. Γι’ αυτό το λόγο η εκάστοτε περιοχή χωρίζεται σε δίκτυα τα οποία εφαρμόζουν διαφορετικά αρδευτικά συστήματα ανάλογα με τις υπάρχουσες καταστάσεις και τις μελλοντικές προοπτικές των καλλιεργειών και της ευρύτερης περιοχής. Τα δίκτυα αυτά ανήκουν σε τοπικούς οργανισμούς που ονομάζονται Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων οι οποίοι κατέχουν ένα μεγάλο ποσοστό των αρδευόμενων περιοχών καθώς ελέγχουν την ποιότητα και την εξέλιξη αρδευτικών έργων της περιοχής, έχοντας όμως μεγάλο μέρος της ευθηνής για τις όποιες γραφειοκρατικές εκκρεμότητες προκύψουν (π.χ. άδειες ηλεκτρικού ρεύματος, καταμέτρηση ετήσιας δαπάνης νερού κτλ.). Στην εργασία που ακολουθεί έχει συγκεντρωθεί εύρος πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν τα δίκτυα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων του νομού Κορινθίας για την συνολική κατανόηση της επικρατέστερης κατάστασης του νομού αλλά και για τις μελλοντικές προοπτικές των αρδευτικών έργων της περιοχής.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μελέτη του μικροκλίματος και της υδατικής κατάστασης φυτών φράουλας σε καλλιέργεια εντός θερμοκηπίου
  (2024-02-05) Αρχοντή, Γεωργία; Archonti, Georgia
  Βασικό στοιχείο του κύκλου της ζωής είναι το νερό. Σε όσες καλλιέργειες υπάρχει ανάπτυξη, έχει παρατηρηθεί ότι ο όγκος του νερού είναι 4-8 φορές παραπάνω του βάρους των στερεών συστατικών των φυτών. Η φράουλα είναι ένα φυτό που χαρακτηρίζεται από υψηλή αντοχή σε διάφορες κλιματολογικές συνθήκες, με αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες αλλά εξαρτάται από τη ποικιλία του φυτού και τη φυσιολογική κατάσταση. Διαθέτει πολύ μεγάλη γενετική ποικιλομορφία, γεγονός που της επιτρέπει να καλλιεργείται και να ευδοκιμεί σε ποικίλα περιβάλλοντα. Καλλιεργείται σε μια μεγάλη γκάμα εδαφών, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα όμως δεν αναπτύσσεται σε εδάφη με υψηλούς δείκτες υγρασίας καθώς αποφεύγεται η καλλιέργεια της σε βαριά αργιλώδη εδάφη. Για τη καταμέτρηση της εδαφικής υγρασίας ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι δείγματα εδάφους σε εργαστήριο. Ο προσδιορισμός της υγρασίας μπορεί να γίνει έμμεσα με τη μέτρηση της τάσεως, δηλαδή γίνεται χρήση τενσιόμετρου ηλεκτρικής αντιστάσεως. Ένας παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη και τη παραγωγή του φυτού της φράουλας είναι το νερό. Αυτό συμβαίνει είτε μέσω της ατμοσφαιρικής υγρασίας, είτε μέσω της απαιτούμενης ποσότητας του για την ανάπτυξη. Η ατμοσφαιρική υγρασία, αποτελεί δευτερεύων ρόλο στο σχηματισμό οφθαλμών ανθοφορίας, ο οποίος σχετίζεται με τη ποικιλία του φυτού και την εποχή. Η εξάτμιση και η διαπνοή είναι οι διαδικασίες που χάνεται το νερό από τις καλλιέργειες. Αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, όπως η διαθεσιμότητα ενέργειας, τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών καθώς και η κατάσταση που επικρατεί στην ατμόσφαιρα. Η κατάσταση αυτή δημιουργείται κυρίως από τη σχετική υγρασία, τη θερμοκρασία και τη ταχύτητα ανέμου. Για τη ποσοτική εκτίμηση της εξάτμισης της διαπνοής και των αλλαγών που φέρουν στο χρόνο, απαιτείται πολύ καλή γνώση των παραγόντων αυτών. Για να προγραμματίσουμε τον αριθμό των αρδεύσεων, τη ποσότητα νερού αυτών και τη διάρκεια τους πρέπει να ξέρουμε το πόσο ωφέλιμο νερό μπορεί να αποθηκευτεί στο έδαφος και το ρυθμό διαπνοής και εξάτμισης. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας ήταν η μελέτη του μικροκλίματος και της υδατικής κατάστασης φυτών φράουλας σε καλλιέργεια θερμοκηπίου με τη χρήση αισθητήρων εδαφικής υγρασίας EC-5 και συστήματος αισθητήρων για τη καταγραφή των μικροκλιματικών παραγόντων και επεξεργασία των χρονοσειρών που προέκυψαν με το λογισμικό Hydrognomon. Τοποθετήθηκαν τρείς αισθητήρες EC-5 αντίστοιχα σε τρείς γλάστρες διαφορετικών χειρισμών αλατότητας High, Low και μάρτυρας. Ήταν συνδεδεμένοι με τον Datalogger (καταγραφικό) και εκείνος με τη σειρά του «προωθούσε» τα αποτελέσματα στο excel απευθείας όπως και του πυρανόμετρου για τη μέτρηση της ηλιακής ακτινοβολίας και του ΑΤΜΟS14 για τη μέτρηση της θερμοκρασίας, βαρομετρικής πίεσης, πίεσης των ατμών κα σχετικής υγρασίας. Η συλλογή μετρήσεων που έχουν καταγραφεί από τον Datalogger γινόταν κάθε εβδομάδα και η διάρκεια του πειράματος ήταν από της 20/11/2018 έως της 17/4/19. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε ότι έχουμε 100% σχετική υγρασία τους χειμερινούς μήνες αλλά και τους μήνες της άνοιξης που χρειάζεται παραπάνω άρδευση. Σχετικά με τη θερμοκρασία η υψηλότερη τιμή είναι πάνω από 30°C τη 18η εβδομάδα και η υψηλότερη ατμοσφαιρική πίεση στις 1.02 atm τη 5η εβδομάδα. Τέλος, όσον αφορά την ηλιακή ακτινοβολία δεν έχουμε ελάχιστη τιμή λόγο της περιόδου της νύχτας και βλέπουμε την υψηλότερη τιμή περίπου ίση με 900 W/m2 την 21η εβδομάδα.