Το "θέμα ταυτότητας" των παιδιών προσχολικής ηλικίας και η ανταπόκρισή τους στην αφήγηση λαϊκών παραμυθιών μέσα από την "Ψυχαναλυτική Θεωρία" του Norman Holland

Thumbnail Image
Date
Authors
Παλαιολόγου, Ευθυμία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην αφήγηση λαϊκών παραμυθιών στο Νηπιαγωγείο μέσα από το πρίσμα της Θεωρίας του Norman Holland. Η Θεωρία αυτή εντάσσεται στην Υποκειμενική Ψυχαναλυτική εκδοχή των Θεωριών για τον Αναγνώστη και τονίζει το σημαίνοντα ρόλο του και την υποκειμενική του ματιά στο λογοτεχνικό κείμενο. Προκειμένου να κατανοήσουμε τον τρόπο της ανάγνωσης-αφήγησης, θα πρέπει να γνωρίζουμε τις βασικές αρχές της συγκεκριμένης Θεωρίας αλλά και τις βασικές συνιστώσες της Ψυχαναλυτικής Θεωρίας του Sigmund Freud, πάνω στην οποία στηρίζεται το θεωρητικό μοντέλο του N. Holland. Στο εισαγωγικό μέρος της εργασίας μας παραθέτουμε τους λόγους για τους οποίους επιλέξαμε το συγκεκριμένο θέμα, αναφερόμαστε στη σημασία του παραμυθιού και στη δύναμη που ασκεί στα παιδιά, αναλύουμε τους λόγους για τους οποίους επιλέξαμε τη συγκεκριμένη Θεωρία, τη σχέση του παραμυθιού με την Ψυχαναλυτική Θεωρία, την υπόθεση της έρευνάς μας και τους στόχους μας, ενώ εκθέτουμε το δείγμα με το οποίο δουλέψαμε, τους περιορισμούς της έρευνάς μας και τα στάδια της μεθόδου που ακολουθήσαμε. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο Λαϊκό παραμύθι, στην καταγωγή και στο σκοπό του, καθώς και στα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από άλλα λογοτεχνικά είδη. Στο τρίτο κεφάλαιο που αποτελεί το Θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας μας, αναφερόμαστε στην Ψυχαναλυτική Θεωρία του S. Freud, στη σχέση φαντασίωσης και Λογοτεχνίας, στο όνειρο και στις εργασίες του και στη σχέση του λογοτέχνη αλλά και του αναγνώστη με την Ψυχανάλυση. Περιγράφουμε τις βασικές συνιστώσες της Ψυχαναλυτικής Θεωρίας του N. Holland, το ρόλο και τη σημασία του θεμελιώδους όρου «Ταυτότητα», τον τρόπο με τον οποίο βρίσκει εφαρμογή στις “αναγνώσεις” των παιδιών προσχολικής ηλικίας, στις φαντασιώσεις, στις προσδοκίες, στην προσωπικότητά τους και στις αρχές που καθορίζουν τη σχέση τους με το βιβλίο. Τέλος, περιγράφουμε το πείραμα των πέντε αναγνωστών, τη σημασία του Συναισθήματος (Affect) και την επιρροή του στην αναγνωστική ανταπόκριση. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζουμε το σχέδιο με το οποίο επιχειρήσαμε να εφαρμόσουμε τη Θεωρία αυτή στο Νηπιαγωγείο, αναλύουμε τον τρόπο που ακολουθήσαμε στην προσπάθειά μας και παραθέτουμε τα συμπεράσματά μας και τη σχετική με το θέμα μας βιβλιογραφία.
Description
Keywords
Ψυχανάλυση, Θεωρία αναγνωστικής ανταπόκρισης, Ταυτότητα αναγνώστη
Citation