Εργογραφία Κ. Καρθαίου (1878-1955). Με συμπλήρωμα έως το 2016 για τις αυτοτελείς εκδόσεις

Thumbnail Image
Date
Authors
Μπάκας, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στόχος της εργασίας είναι η συστηματική καταγραφή του ποικίλου, πρωτότυπου και μεταφρασμένου, έργου του Κ. Καρθαίου που συμπεριλήφθηκε σε αυτοτελείς εκδόσεις, καθώς και στον περιοδικό Τύπο. Πρόκειται για ένα πλούσιο έργο, μεγάλο μέρος του οποίου βρίσκεται διάσπαρτο στα περιοδικά, το οποίο δεν έχει καταλογογραφηθεί στο σύνολό του μέχρι σήμερα.
Description
Keywords
Μετάφραση, Γλωσσολογία, Εργογραφία, Λογοτεχνία
Citation