Παράγοντες νοσηρότητας σε καταυλισμό προσφύγων και δημόσια υγεία

Thumbnail Image
Date
Authors
Τσέκλημα, Μαρίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Οι μαζικές μετακινήσεις του πληθυσμού και η αδυναμία της πολιτείας να ανταποκριθεί στις τόσο αυξημένες ανάγκες, καθώς και οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των προσφύγων, δημιουργούν μια σειρά από γεγονότα και ελλείψεις, τα οποία ευνοούν την ανάπτυξη συνθηκών ικανών να απειλήσουν την υγεία των μεταναστών και τη δημόσια υγεία. Στην προσπάθεια εντοπισμού αυτών των ιδιαιτεροτήτων και των πιθανών παραγόντων νοσηρότητας, έγινε μια εκτενής έρευνα στη βιβλιογραφία στο θέμα της μετανάστευσης και των ψυχικών και σωματικών επιπτώσεών της. Επίσης, πραγματοποιήθηκε μια ποσοτική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, όπου αποτυπώθηκε η άποψη σε θέματα ψυχικής και σωματικής υγείας και τυχόν μεταβολών τους, μετά την άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα. Τέλος, αξιολογήθηκαν και συγκρίθηκαν στοιχεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών των δύο νοσοκομείων του Ν. Ιωαννίνων για την περίοδο 03/2016-09/2016, σχετικά με τον αριθμό και την αιτία των επισκέψεων των προσφύγων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν, συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία και φανερώνουν μια επιδείνωση της ψυχοσωματικής κατάστασης της υγείας των προσφύγων, η οποία απεικονίζεται στην ποιότητα του ύπνου, της ψυχικής διάθεσης, στην εκδήλωση οξέων συμβάντων και ψυχοσωματικών εκδηλώσεων. Συμπερασματικά, φαίνεται πως οι κακές συνθήκες διαβίωσης και το παρατεταμένο άγχος ευθύνονται για τα περισσότερα από τα προβλήματα υγείας με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι. Κλείνοντας, ένας ακόμα σημαντικός παράγοντας είναι η διατροφή, καθώς θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε ηλικιακής ομάδας ή προσαρμοσμένη σύμφωνα με τα προβλήματα υγείας των ατόμων, έτσι ώστε οι μεν να λαμβάνουν τα ωφέλημα θρεπτικά συστατικά και οι δε να στερούνται επιβλαβών ουσιών. Κάτι που είναι αμφίβολο για το εάν τηρείται.
Description
Keywords
Πρόσφυγες, Μετανάστες, Δημόσια υγεία, Παιδιά, Υποσιτισμός, Παράγοντες κινδύνου, Μετατραυματικό στρες, Νοσηρότητα
Citation