Μικροβιολογικός έλεγχος προϊόντων πάγου και εκτίμηση κινδύνου για τη δημόσια υγεία

Thumbnail Image
Date
Authors
Τσατσάρη, Μαργαρίτα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο πάγος, αν και θεωρείται ένα αθώο προϊόν καθημερινής χρήσης, ενδέχεται να εγκυμονεί πολλούς κινδύνους για την Δημόσια Υγεία. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν πως η κατανάλωση πάγου με μικροβιακό φορτίο, φαίνεται να συσχετίζεται με αρκετές λοιμώξεις . Η μικροβιολογική ποιότητα του πάγου εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες συμπεριλαμβανομένης της μικροβιολογικής ποιότητας του νερού από το οποίο παράγεται, καθώς και της σωστής διαχείρισης, από υγειονομικής άποψης, που εφαρμόζεται κατά την διάρκεια της παραγωγής του, της αποθήκευσης και της τελικής διάθεσής του στην κατανάλωση. Σε αυτή τη μελέτη διερευνάται η μικροβιολογική ποιότητα του πάγου ξεκινώντας από την παραγωγική διαδικασία, στα παγοποιεία, μέχρι και την τελική διάθεσή του από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στους καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό ελήφθησαν 60 δείγματα πάγου από παγοποιεία αλλά και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και παράλληλα με τη δειγματοληψία συμπληρώθηκαν και ερωτηματολόγια που αφορούσαν την παραγωγική διαδικασία του πάγου καθώς και την τελική του διάθεση στην κατανάλωση. Τα δείγματα εξετάσθηκαν για τους παρακάτω μικροοργανισμούς:1) Pseudomonas aeruginosa 2) Staphylococcus aureus 3) Esherichia coli 4) Enterococcus spp 5) Ολική Μεσόφιλη Χλωρίδα (ΟΜΧ) στους 37ο C και στους 22ο C 6) Total coliforms. Η ανάλυση των δειγμάτων έδειξε σε ποσοστό 56.67% (34/60) παρουσία Ολικών Κολοβακτηριοειδών (Total coliforms), 23.33% (14/60) παρουσία E.coli, 38.33% (23/60) παρουσία Enterococcus spp, 30% (18/60) παρουσία P. aeruginosa, 60% (36/60) παρουσία S. aureus και 90% (54/60) παρουσία ΟΜΧ στους 37ο C και 90% (54/60) αντίστοιχα στους 22ο C. Ο μικροοργανισμός που ανευρέθηκε στο μεγαλύτερο ποσοστό των δειγμάτων πάγου ήταν ο S.aureus σε ποσοστό 60% και συγκεκριμένα βρέθηκε στα 2 από τα 13 παγοποιεία τα οποία εξετάσθηκαν και στα 34 από τα 47 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ουσιαστικά η ανάλυση των δειγμάτων έδειξε την παρουσία όλων των μικροοργανισμών για τους οποίους εξετάσθηκαν τα δείγματα. Παρατηρήθηκε ότι σε όλα τα παγοποιεία είχαμε χαμηλό μικροβιακό φορτίο, σε αντίθεση με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρατηρήθηκε αυξημένο μικροβιακό φορτίο. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μερικά in vitro πειράματα στο εργαστήριο προκειμένου να διερευνηθούν οι πιθανές αιτίες μόλυνσης του πάγου με παθογόνους μικροοργανισμούς και η αντοχή αυτών των μικροοργανισμών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είτε παράγουν πάγο είτε τον διαχειρίζονται, συστήνεται να προβούν στην εφαρμογή των αρχών HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Points) προκειμένου να διασφαλίζεται το τελικό προϊόν και συνεπακόλουθα η Δημόσια Υγεία. Με τις αρχές αυτές μπορεί να εκτιμηθεί ο κίνδυνος ενός προϊόντος που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση, κατά την πορεία του στην παραγωγική διαδικασία, στην αποθήκευση, στην διανομή και στην τελική διαχείρισή του, φτάνοντας στον καταναλωτή.
Description
Keywords
Μικροβιολογική ανάλυση, Παγάκια, Βακτήρια, Εκτίμηση κινδύνου, Δημόσια υγεία
Citation