Η προσέγγιση του νόμου του Hooke από μαθητές/τριες Β΄ Γυμνασίου : από τις πολλαπλές αναπαραστάσεις στο μαθηματικό μοντέλο

Thumbnail Image
Date
Authors
Φαρμάκη, Βαΐα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της έρευνας μας ήταν η μελέτη της πορείας και των δυσκολιών που συναντούν οι μαθητές στη Β γυμνασίου όταν επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις μαθηματικές γνώσεις τους για να οικοδομήσουν το νόμο του Hooke στη Φυσική και πιο συγκεκριμένα, δυσκολίες στην: 1) οικοδόμηση του μαθηματικού μοντέλου του νόμου του Hooke μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων των ανάλογων ποσών, 2) συσχέτιση της κλίσης της ευθείας στη γραφική παράσταση των πειραματικών δεδομένων με τη σκληρότητα του ελατηρίου. 3) αξιοποίηση του νόμου του Hooke στην κατασκευή ενός δυναμόμετρου. Οργανώσαμε μια διδακτική παρέμβαση στην οποία οι μαθητές κλήθηκαν να πραγματοποιήσουν τους ανωτέρω στόχους. Για τη διερεύνηση του συλλογισμού των μαθητών πραγματοποιήθηκαν τυποποιημένες ανοικτού τύπου ατομικές συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαθητές: 1) μπορούν να οικοδομήσουν το μαθηματικό μοντέλο του νόμου του Hooke εάν διαθέτουν ευχέρεια στη «μετάφραση» μεταξύ των αναπαραστάσεων των ανάλογων ποσών, 2) επιτυγχάνουν καλύτερη συσχέτιση της γεωμετρικής κλίσης της ευθείας με τη σκληρότητα του ελατηρίου σε σχέση με την αλγεβρική έκφρασή της, 3) μπορούν να εφαρμόσουν το νόμο του Hooke στη βαθμονόμηση του δυναμόμετρου εάν ξεπεράσουν το αρχικό στάδιο κατασκευής του.
Description
Keywords
Εκπαίδευση, Φυσική, Μαθηματικά, Πολλαπλές αναπαραστάσεις, Δυναμόμετρα, Νόμος Hooke, Μαθηματικά μοντέλα, Ανάλογα ποσά
Citation