Μηχανική μάθηση και εφαρμογή σε οικονομικά δεδομένα

Thumbnail Image
Date
Authors
Φαζάκης, Νικόλαος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία έχει ως στόχο αρχικά να εισάγει τον αναγνώστη στις βασικές έννοιες που συναντά κανείς στο πεδίο της Μηχανικής Μάθησης και στη συνέχεια να παρουσίαση μερικά από τα πιο διαδεδομένα μοντέλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οικονομικά προβλήματα. Επιπλέον, προχωρώντας στην ύλη παρουσιάζει βασικούς τεχνικούς δείκτες ανάλυσης μετοχών και αξιολόγησης μοντέλων πρόβλεψης. Μια μικρή παρουσίαση γίνεται επίσης και στο πεδίο ανάλυσης συναισθημάτων σε κείμενα. Κλείνοντας την εργασία αυτή, γίνεται μια πρωτότυπη εφαρμογή, όλων αυτών των μεθόδων που παρουσιάστηκαν, σε πραγματικά δεδομένα καθώς και πλήρης αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
Description
Keywords
Μηχανική μάθηση, Μετοχές, Μοντέλα πρόβλεψης
Citation