Ο ρόλος του φαρμακοποιού στη δημόσια υγεία πανευρωπαϊκά

Thumbnail Image
Date
Authors
Στάμος, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο ρόλος του φαρμακοποιού στο σύστημα υγείας είναι αναντικατάστατος. Τα τελευταία χρόνια πυκνώνει η συζήτηση γύρω από τα οφέλη που έχει η ενασχόληση του φαρμακοποιού με το ευρύτερο πεδίο της Δημόσιας Υγείας ανά τον κόσμο. Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, για έρευνες που εξετάζουν πρωτοβουλίες και πρακτικές που έλαβαν χώρα σε κράτη της Ευρώπης. Δεκαπέντε άρθρα συμπεριελήφθησαν στην ανασκόπηση που επικεντρώθηκε στο πεδίο της πρόληψης και των παρεμβάσεων από φαρμακοποιούς και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα. Συμπεραίνουμε πως οι δράσεις των φαρμακοποιών στην Ευρώπη είχαν κατά κύριο λόγο σημαντικά οφέλη για την κοινότητα, ωστόσο ακόμα συμβαίνουν σε περιορισμένη κλίμακα. Ο φαρμακοποιός δεν αξιοποιείται ακόμα στη δημόσια υγεία στο βαθμό που μπορεί και ωφελεί την κοινότητα. Προτείνεται επικοινωνία και συνεργασία των επιστημόνων δημόσιας υγείας με τους φαρμακοποιούς, ενίσχυση των γνώσεων του φαρμακοποιού περί δημόσιας υγείας τόσο στις φαρμακευτικές σχολές όσο και σε επαγγελματική κλίμακα, ενώ τέλος προτείνεται εκκίνηση πρωτοβουλιών όμοιων με επιτυχημένες του εξωτερικού.
Description
Keywords
Φαρμακοποιοί, Δημόσια υγεία, Ευρώπη, Πρόληψη, Πρωτοβάθμια φροντίδα
Citation