Γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών υγείας, για την πρόληψη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV-Human Papillomavirus)

Thumbnail Image
Date
Authors
Ξενάκη, Δήμητρα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα πιο κοινά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα τόσο σε άνδρες και γυναίκες. Το 80% των ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει τη σεξουαλική τους ζωή, θα μολυνθούν σε κάποια στιγμή της ζωής τους από τον HPV. Παγκοσμίως περίπού το 10% των γυναικών όλων των ηλικιών με φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου είναι φορείς του HPV, 8-10% στην Βόρεια Ευρώπη, 6-8% στην Νότια Ευρώπη και περίπου 6% στην Ελλάδα. Ο σκοπός της παρούσας συγχρονικής μελέτης ήταν η διευρεύνηση των γνώσεων, των στάσεων και της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών και των επαγγελματιών υγείας, σχετικά με την πρόληψη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων. Επιμέρους σκοπός ήταν να διαφανεί κατά πόσον οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι επαγγελματίες υγείας τηρούν τα μέτρα πρόληψης έναντι του ιού HPV. Εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν οι γνώσεις τους σχετικά με την παθογένεια του ιού και την συσχέτισή του με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας αλλά και των άλλων καρκίνων που μπορεί να προκαλέσει. Ακόμα, μελετήθηκε η συμπεριφορά και η στάση τους απέναντι στα εμβόλια που κυκλοφορούν έναντι του ιού HPV, η επιθυμία τους για ενημέρωση και η άποψη τους για τον ιδανικό φορέα ενημέρωσης των παιδιών τους (όσοι είχαν). Το υλικό για τη διεξαγωγή της μελέτης συλλέχθηκε από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, ενώ για την πραγματοποίηση της έρευνας συντάχθηκε ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε άνδρες και γυναίκες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας ηλικίας 20 και άνω. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από 31 ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια αναρτήθηκε σε μορφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας, διαδικτιακά σε γνωστό μέσο κοινωνικής δικτύωσης (Facebook). Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν 781 άτομα. Από τα 781 απαντημένα ερωτηματολόγια 750 ήταν ολοκληρωμένα και έγκυρα για αξιολόγηση. Η συλλογή δεδομένων έγινε με δείγμα ευκολίας. Αφού συλλέχθηκε ο απαραίτητος αριθμός ερωτηματολογίων, δημιουργήθηκε ένα σύστημα μέτρησης γνώσεων, για να αξιολογηθεί επακριβώς το ποσοστό γνώσης των συμμετεχόντων, ακολούθησε η καταχώρηση και η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη βοήθεια του προγράμματος λογιστικών φύλλων Microsoft Excel και προγράμματος IBM SPSS 23 Statistics. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τα γενικότερα ευρήματα της μελέτης φαίνεται ότι οι γνώσεις και οι στάσεις που ακολουθούν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες υγείας σχετικά με την πρόληψη του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων, είναι σε καλό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, διότι ιδίως οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να κατέχουν άριστο επίπεδό γνώσεων και στάσεων στα θέματα υγείας και όχι απλά καλό. Επιπροσθέτως, από την μελέτη διαφάνηκε η ανάγκη των πολιτών για συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση σε θέματα υγείας όπως αυτό. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες, απήντησαν πως θα επιθυμούσαν περισσότερη ενημέρωση σχετικά με το εμβόλιο HPV σε ποσοστό 90.4%, γεγονός που καθιστά την άγνοια υπεύθυνη για την απροθυμία και την προκατάληψη που υπάρχει, σχετικά με τον εμβολιασμό έναντι του HPV.
Description
Keywords
Ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων, Δημόσια υγεία
Citation