Γνώσεις και πεποιθήσεις φοιτητών και αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων δημόσιας υγείας στην Ελλάδα για το κάπνισμα, τη νικοτίνη και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Thumbnail Image
Date
Authors
Φαρσαλινός, Κωνσταντίνος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το κάπνισμα είναι μια εξαιρετικά εθιστική συνήθεια, με σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα αποτελούν ένα νέο σχετικά προϊόν, με το οποίο οι καπνιστές μπορούν να λάβουν νικοτίνη αποφεύγοντας τα προϊόντα καύσης και τον καπνό του τσιγάρου. Στόχος της χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου θα πρέπει να είναι η ελάττωση ή η διακοπή του καπνίσματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διαπιστώσουμε τις γνώσεις και πεποιθήσεις των φοιτητών και αποφοίτων μεταπτυχιακών προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα (Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και Πανεπιστήμιο Πατρών) για το κάπνισμα, τη νικοτίνη και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με χρήση διαδικτυακού ερωτηματολογίου. Συνολικά αναλύθηκαν οι απαντήσεις από 166 άτομα, 132 από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και 34 από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το 58,4% των συμμετεχόντων δήλωσαν νυν ή πρώην καπνιστές. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως οι φοιτητές και απόφοιτοι των μεταπτυχιακών προγραμμάτων Δημόσιας Υγείας υπερεκτιμούν την συμβολή της νικοτίνης στα νοσήματα που προκαλεί το κάπνισμα, έχουν σημαντικό έλλειμμα πληροφόρησης για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, και εμφανίζονται διστακτικοί να χορηγήσουν μακροχρόνια καθαρότερες των τσιγάρων μορφές νικοτίνης (όπως φαρμακευτικά σκευάσματα νικοτίνης) ως υποκατάστατα του καπνίσματος. Μοιρασμένες ήταν οι απόψεις σχετικά με την αποδοχή ή όχι της στρατηγικής ελάττωσης της βλάβης με χρήση προϊόντων όπως το ηλεκτρονικό τσιγάρο στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του καπνίσματος. Είναι αναγκαίο οι επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση για την νικοτίνη και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, μιας και είναι αυξημένες πλέον οι προκλήσεις τόσο στην αντιμετώπιση των καπνιστών σε ατομικό επίπεδο όσο και στην δημιουργία και εφαρμογή αντικαπνιστικών πολιτικών σε πληθυσμιακό επίπεδο.
Description
Keywords
Κάπνισμα, Νικοτίνη, Ηλεκτρονικά τσιγάρα, Δημόσια υγεία
Citation