Υλοποίηση JPEG αλγορίθμου στο Zynq board με συσχεδιασμό υλικού λογισμικού

Thumbnail Image
Date
Authors
Μερτζεμεκιανός, Μάρκος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος που επιτυγχάνει την επιτάχυνση του αλγορίθμου jpeg. Πιο συγκεκριμένα, για την επιτάχυνση του αλγορίθμου jpeg χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα ανάπτυξης Zynq, στην οποία αναπτύχθηκε κατάλληλο υλικό λογισμικό. Οι προσπάθειες για την επιτάχυνση επικεντρώθηκαν κυρίως στον διακριτό μετασχηματισμό συνημιτόνων ο οποίος περιέχεται στον αλγόριθμο συμπίεσης jpeg. Χρησιμοποιήθηκε, επιπλέον, παραλληλία ανάμεσα στο λογισμικό και υλικό με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα σε σύγκριση με τον να χρησιμοποιούνταν μόνο ο επεξεργαστής. Σε αυτό το κείμενο υπάρχουν, επίσης, οδηγοί για το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία.
Description
Keywords
Αλγόριθμος jpeg
Citation