Σύστημα υπολογιστικής όρασης για την αναγνώριση της οδικής σήμανσης

Thumbnail Image
Date
Authors
Καραγεωργίου, Αντώνιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Πολλά αυτοκινητιστικά ατυχήματα οφείλονται στην έλλειψη προσοχής και την κούραση του οδηγού. Σε αρκετές περιπτώσεις ο οδηγός είναι αφηρημένος ή η προσοχή του αποσπάται και μπορεί να μην δει κάποια πινακίδα οδικής κυκλοφορίας ή να βγει από τη λωρίδα του χωρίς να το αντιληφθεί. Για αυτό το λόγο σε αυτή την εργασία προτείνεται ένα σύστημα εντοπισμού των λωρίδων και των πινακίδων οδικής κυκλοφορίας με στόχο την έγκαιρη προειδοποίηση του οδηγού. Το σύστημα χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη OpenCV και μπορεί να εγκατασταθεί πολύ εύκολα σε κάποιον μικροεπεξεργαστή για να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές πραγματικού χρόνου. Επιπλέον, μπορεί να πληροφορεί τον οδηγό για δεδομένα όπως η ταχύτητά του οχήματος, οι στροφές του κινητήρα κ.α.
Description
Keywords
Υπολογιστική όραση, Μηχανική μάθηση, Αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας, Αναγνώριση λωρίδων κυκλοφορίας
Citation