Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ενισχύει η προεγχειρητική τηλε-αποκατάσταση την επάνοδο μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος ή ισχίου;
  (2022-11-02) Δούβρης, Κωνσταντίνος; Douvris, Konstantinos
  Υπόβαθρο: Εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, οι χρόνοι αναμονής για προγραμματισμό ολικών αρθροπλαστικών αυξήθηκαν ραγδαία, χειροτερεύοντας την κατάσταση του ασθενούς και την έκβαση του χειρουργείου, με την προεγχειρητική αποκατάσταση να είναι ικανή να ανατρέψει αυτή την επιδείνωση. Με την πρόσβαση στη δια ζώσης προεγχειρητική αποκατάσταση να είναι περιορισμένη, η χρήση μέσων τηλεαποκατάστασης έγινε επιτακτική ανάγκη. Σκοπός: Η χαρτογράφηση της υπάρχουσας αρθρογραφίας γύρω από την προεγχειρητική τηλεαποκατάσταση στην ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος, με στόχο το καθορισμό του εύρους των υπαρχόντων ερευνών γύρω από αυτή, την εύρεση των κενών στην αρθρογραφία, αλλά και την ανάδειξη τόσο της επίδρασης της σε διάφορα μέτρα έκβασης όσο και του βέλτιστου τρόπου εφαρμογής της. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε οριοθετημένη ανασκόπηση άρθρων με αναζήτηση της αρθρογραφίας από το 2017 έως τις 15/7/2022 στις βάσεις δεδομένων Pubmed και Scopus, αναζητώντας κάθε είδους άρθρο γύρω από το αντικείμενο, με εξαίρεση τα πρωτόκολλα μελλοντικών μελετών. Αποτελέσματα: Η συστηματική αναζήτηση απέφερε 1816 μελέτες εκ των οποίων επιλέχθηκαν οι 17 που πληρούσαν τα κριτήρια. Προέκυψε ότι η προεγχειρητική τηλεαποκατάσταση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο (LOS), να ενισχύσει την πρώιμη μετεγχειρητική αποκατάσταση και να βελτιώσει διάφορα αντικειμενικά και υποκειμενικά μέτρα έκβασης σε ίδιο ή και καλύτερο βαθμό συγκριτικά με τη συμβατική προεγχειρητική αποκατάσταση. Ακόμα, μπορεί να αυξήσει την προσήλωση σε ένα τέτοιο πρόγραμμα προσφέροντας μεγάλη ικανοποίηση στους ασθενείς, εξασφαλίζοντας ευκολία και ασφάλεια. Φάνηκε πως μπορεί να εκτελεστεί με τρόπο σύγχρονο, ασύγχρονο ή συνδυασμό αυτών, με χρήση εφαρμογών, ιστοσελίδων, online πλατφορμών και αισθητήρων κίνησης. Συμπεράσματα: Η προεγχειρητική τηλεαποκατάσταση στις ολικές αρθροπλαστικές ισχίου ή γόνατος ενισχύει την επάνοδο και κρίνεται πλήρως εφικτή, αποτελεσματική και ασφαλής εναλλακτική της συμβατικής παρέμβασης, με πολλαπλά επιπρόσθετα οφέλη αλλά και περιορισμούς ως προς την τεχνολογική εξοικείωση ασθενών μεγαλύτερης ηλικίας. Απαιτούνται περεταίρω τυχαιοποιημένες μελέτες αξιολόγησης της επίδρασης της σε διάφορα μέτρα έκβασης, ώστε σύντομα να γίνει ουσιώδης η διεξαγωγή μιας συστηματικής ανασκόπησης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η επίδραση ενός προγράμματος ασκήσεων σταθεροποίησης κορμού στην βάδιση, την ισορροπία, την κόπωση και την ποιότητα ζωής σε ασθενή με ΣΚΠ : μελέτη περίπτωσης
  (2022-11-03) Γλαρού, Ευτυχία; Glarou, Eftychia
  Εισαγωγή: Τα κυριότερα συμπτώματα που συναντάμε στην Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) και επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών είναι οι διαταραχές στην βάδιση, και στην ισορροπία καθώς και η κόπωση. Βελτιώνοντας τα συμπτώματα αυτα, μπορεί να βελτιωθεί και η ποιότητα ζωής αυτών των ατόμων. Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση που έχει ένα πρόγραμμα 12 εβδομάδων το οποίο περιλαμβάνει ασκήσεις σταθεροποίησης του κορμού, σε ασθενή με ΣΚΠ, στην βάδιση, την ισορροπία, την κόπωση και την ποιότητα ζωής. Μεθοδολογία: Η συγκεκριμένη έρευνα είναι μια μελέτη περίπτωσης ασθενούς με ΣΚΠ. Το θεραπευτικό πρωτόκολλο περιλάμβανε πρόγραμμα ασκήσεων σταθεροποίησης του κορμου και είχε διάρκεια 12 εβδομάδες. Αποτελούνταν απο πρόγραμμα με την επίβλεψη φυσικοθεραπευτή και πρόγραμμα χωρίς επίβλεψη, και κάθε ένα πρόγραμμα περιλάμβανε 2 συνεδρίες ανά εβδομάδα. Αποτελέσματα: Η ασθενής ήταν γυναίκα 50 ετώνκαι η βαθμολογία της στην Expanded Disability Status Scale (EDSS) ήταν 5,5 με . διαταραχές στην ισορροπία, και στη βάδιση καθώς και κόπωση. Την 12η εβδομάδα παρουσίασε βελτίωση 8,69% στην βάδιση με βοήθημα και 13,20% χωρίς βοήθημα, 4,87% στην ισορροπία, 35,71% στην συνολική κόπωση και 6,89% στην σωματική ποιότητα ζωής και 2,27% στην ψυχική ποιότητα ζωής. Στην 16η εβδομάδα οι βελτιώσεις αυτές είχαν μειωθεί, αλλά και πάλι υπήρχε κάποια βελτίωση σε σχέση με τις αρχικές μετρήσεις. Συζήτηση: Η συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης παρουσίασε μικρή βελτίωση στη βάδιση, στην ισορροπία και στην ποιότητα ζωής και σημαντική βελτίωση στην κόπωση. Παρ’ολα αυτά απαιτείται περαιτέρω έρευνα με μεγαλύτερο δείγμα για να μελετηθεί αν το συγκεκριμένο πρόγραμμα άσησης μπορεί να έχει θετική επίδραση στα συμπτώματα των ασθενών με ΣΚΠ, ειδικά στην κόπωση και ποιότητα ζωής.