Τμήμα Φιλολογίας (Τεχνικές Αναφορές)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Τεχνική αναφορά προγράμματος "Μορφολογία και γλωσσική επαφή : Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική" - Aristeia Ι/643
  Ράλλη, Αγγελική; Ralli, Aggeliki
  To παρόν κείμενο αποτελεί την τελική αναφορά υλοποίησης του προγράμματος «Μορφολογία και γλωσσική επαφή: Ελληνικές διάλεκτοι σε επαφή με την Τουρκική και την Ιταλική (ΜΟRILΑΝ) » (Αριστεία Ι/643) για τις εργασίες που έχουν εκτελεστεί έως τον Οκτώβριο του 2015. Στην παρούσα αναφορά, περιγράφονται αναλυτικά όλες οι Ενότητες Εργασίας, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στην αρχική πρόταση υποβολής και ενημερώθηκε από το τεχνικό δελτίο, και αναλύονται οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί για την υλοποίηση του προγράμματος και την ολοκλήρωση των παραδοτέων. Η περιγραφή των δραστηριοτήτων γίνεται με βάση τους στόχους που είχαν τεθεί αλλά γίνεται και αναλυτική περιγραφή της συμβολής του κάθε συμμετέχοντα στο πρόγραμμα, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί το αποτέλεσμα. Σε κάθε ενότητα εργασίας και στο τέλος της παρούσας αναφοράς περιγράφονται αναλυτικά τα προϊόντα και τα παραδοτέα που έχουν προκύψει.