Πρωτόκολλα ανταλλαγής κλειδιών για συστήματα βιομηχανικού Διαδικτύου των Πραγμάτων

Thumbnail Image
Date
Authors
Χοχτούλα, Δέσποινα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διπλωματική εργασία διαπραγματεύεται το θέμα της ασφάλειας στα βιομηχανικά συστήματα. Αρχικά, παρουσιάζεται η δομή και η λειτουργία των συστημάτων βιομηχανικού ελέγχου και η τάση που υπάρχει να ενσωματωθούν συστήματα IoT, δημιουργώντας έτσι το Industrial Internet of Things. Έπειτα, αναλύεται η σημασία της ασφάλειας στα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, μέσα από παραδείγματα κάποιων γνωστών περιστατικών. Παρουσιάζονται οι στόχοι ασφαλείας για τα συστήματα βιομηχανικού ελέγχου, οι οποίοι διαφέρουν αρκετά από τους αντίστοιχους των IT συστημάτων. Επιπλέον, γίνεται μια επισκόπηση των ευπαθειών των συστημάτων αυτών σε λογισμικό, επικοινωνία και υλικό και γίνεται μια αναφορά σε θέματα ρίσκου στα IIoT. Στη συνέχεια, γίνεται μια παρουσίαση της σχέσης που υπάρχει μεταξύ ICS, IIoT και κρυπτογραφίας και γίνεται επίσης αναφορά σε ζητήματα διαχείρισης των κλειδιών. Τέλος, παρουσιάζεται η υλοποίηση που πραγματοποιήθηκε καθώς και συμπεράσματα και μελλοντικές προοπτικές
Description
Keywords
Ανταλλαγή κλειδιών, Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Citation