Ανάπτυξη διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών και αλγορίθμων για σύγχρονη αξιολόγηση κυκλωματικής πολυπλοκότητας

Thumbnail Image
Date
Authors
Κοσμάς, Μάριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εργασία αποτελεί μέρος του υπάρχοντος μαθησιακού περιβάλλοντος Diagram⊷atic. Το περιβάλλον αυτό είχε αναπτυχθεί ως εργαλείο εκμάθησης της διαδικασίας σχεδιασμού διαγραμμάτων εντός της τάξης. Μέσω της εφαρμογής αυτής ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει παιχνίδια για τους μαθητές/φοιτητές κάνοντας την εκμάθηση και τη μελέτη εννοιών όπως της κυκλωματικής πολυπλοκότητας και της κατασκευής διαγραμμάτων περισσότερο διαδραστική. Αντικείμενο της ανά χείρας διπλωματικής εργασίας ήταν η ανάπτυξη μιας διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών διαδικτύου (Web API) για το περιβάλλον Diagram⊷atic. Η εφαρμογή Web API στηρίχθηκε στην ήδη υπάρχουσα υλοποίηση και έπειτα από ανάλυση απαιτήσεων και εν νέου σχεδίαση κατέληξε σε ένα σύστημα γενικού χαρακτήρα, το οποίο εμπίπτει στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή, με εξυπηρετητή την τρέχουσα εφαρμογή και πελάτες τις εφαρμογές του καθηγητή και φοιτητή, καθώς και των όποιων εφαρμογών δύνανται να αναπτυχθούν στο μέλλον.
Description
Keywords
Διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών διαδικτύου
Citation