Αναγνώριση απάτης στα έξυπνα δίκτυα αξιοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης

Thumbnail Image
Date
Authors
Μπροδήμας, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ένταξη καινοτόμων εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και επικοινωνιών στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας έχουν βελτιώσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και της παρακολούθησης τους σε πολύ μεγάλο βαθμό, μετατρέποντάς τα σε έξυπνα δίκτυα (Smart Grids). Ωστόσο, η εξάρτηση από την πληροφορία που παρέχουν οι εφαρμογές αυτές τα καθιστά ευάλωτα στην εισαγωγή εσφαλμένων δεδομένων (False Data Injection - FDI). Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη των τρόπων εντοπισμού των χρηστών του δικτύου που έχουν παραποιήσει τα δεδομένα. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις τεχνικές εντοπισμού που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση.
Description
Keywords
Έξυπνα δίκτυα, Μηχανική μάθηση
Citation