Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής για τη συγκέντρωση και ανάλυση δεδομένων που αφορούν την κυβερνοασφάλεια μέσω του γνωστού μέσου κοινωνικής δικτύωσης Twitter

Thumbnail Image
Date
Authors
Αργυρόπουλος, Χριστόδουλος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Twitter, παράγουν ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, γεμάτο με απόψεις των χρηστών τους για πολυάριθμα θέματα, που είναι ιδανικά για εξόρυξη γνώμης. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, επιχειρήσαμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα σύστημα, εφαρμόζοντας τεχνικές και μεθόδους επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), Ανάλυσης Συναισθήματος αλλά και Μηχανικής Μάθησης ( ΜΜ ), για δημοσιεύσεις της πλατφόρμας με θέμα την κυβερνοασφάλεια και τις απειλές σε αυτή. Με τη βοήθεια του συστήματος είναι δυνατή η παρακολούθηση των επιθέσεων κυβερνοασφάλειας, των επιπτώσεών τους και η παρουσίαση αυτών.
Description
Keywords
Μηχανική μάθηση, Ανάλυση δεδομένων, Ανάλυση συναισθήματος, Επεξεργασία φυσικής γλώσσας, Κυβερνοασφάλεια, Απειλές κυβερνοασφάλειας
Citation