Προσομοίωση και βελτιστοποίηση της στρατηγικής ομάδων Φόρμουλα 1

Thumbnail Image
Date
Authors
Παπαλεξίου, Αλέξανδρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρήθηκε μία προσομοίωση αγώνα Formula 1 λαμβάνοντας υπόψη κάποιες παραμέτρους για την επιλογή της βέλτιστης στρατηγικής κατά τη διεξαγωγή του αγώνα. Ο σχεδιασμός του μοντέλου προσομοίωσης στηρίχτηκε σε τρεις παράγοντες: το χρόνο κατατακτήριων του κάθε οδηγού, το μοντέλο διόρθωσης καυσίμου και το μοντέλο διόρθωσης ελαστικών. Το μοντέλο κατάφερε σε έναν βαθμό να προβλέψει την εξέλιξη του αγώνα, παρόλα αυτό απέχει από το να είναι απολύτως ακριβές. Συζητούνται οι λόγοι για την περιορισμένη ακρίβεια του μοντέλου, καθώς και προτάσεις για μελλοντική συνέχιση της εργασίας. Συμπερασματικά, από την παρούσα εργασία έγινε φανερό ότι ένα βασικό μοντέλο ικανό να προσομοιώνει F1 αγώνες είναι εφικτό και με μεγάλη πρακτική αξία.
Description
Keywords
Επιχειρησιακή έρευνα, Προσομοίωση, Στρατηγική, Λήψη αποφάσεων
Citation