Μελέτη και ανάπτυξη εφαρμογής για σύνδεση φορητών συσκευών με πλατφόρμα υποστήριξης διαδικτυακής εκπαίδευσης

Thumbnail Image
Date
Authors
Γκαραγκούνη, Χριστίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην καθημερινή ζωή όλων, είναι πλέον γεγονός. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη. Η νέα τεχνολογική εποχή και οι συνθήκες που έχουν προκύψει, άλλαξαν σημαντικά τη μορφή και τη λειτουργία της. Με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αναπτύχθηκε και αναπτύσσεται, ολοένα και περισσότερο, η κινητή ηλεκτρονική μάθηση, ονομαζόμενη m-learning, και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση απέκτησε μια νέα διάσταση και νέες δυνατότητες. Η κινητή ηλεκτρονική μάθηση θα διαμορφώσει τις πρακτικές, τα εργαλεία, τις εφαρμογές, και τους πόρους για να εκπληρώσει την υπόσχεση της πανταχού παρούσας και εξατομικευμένης εκπαίδευσης, καθώς βασίζεται στην ιδέα της εκμάθησης με φορητές συσκευές, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετηθεί μία πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία, και να μελετηθούν εφαρμογές και τρόποι αλληλεπίδρασης κατάλληλοι για χρήση της πλατφόρμας από φορητές συσκευές. Επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Moodle, ένα παραδοσιακό σύστημα διαχείρισης μάθησης, για λόγους που εξηγούνται αναλυτικά, σε συνδυασμό με μοντέρνες εφαρμογές και τεχνολογίες. Έγινε μια εγκατάσταση που να πληροί τις απαιτήσεις της πρόσβασης από φορητές συσκευές, καθώς οι συσκευές οθόνης μικρών διαστάσεων δημιουργούν ειδικές τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις. Κατά την μελέτη και ανάλυση απαιτήσεων που έγινε σε πρώτη φάση, αποσαφηνίστηκαν οι βασικές προϋποθέσεις και περιοριστικοί όροι για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και κυρίως την κινητή μάθηση (mobile learning). Στη συνέχεια, μελετήθηκαν εργαλεία και εφαρμογές που μπορούν να αξιοποιηθούν για το m-learning. Μελετήθηκαν και υλοποιήθηκαν σενάρια παρουσίασης διδακτικού υλικού, κατάλληλου για e-learning και m-learning. Αναπτύχθηκαν παραδείγματα στις εξής προσεγγίσεις α) παράθεση υλικού και παρουσιάσεων κατάλληλων για σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία, β) διαδραστικές παρουσιάσεις εμπλουτισμένες με τεστ, κατάλληλες για αυτοαξιολόγηση, γ) διαδραστικές παρουσιάσεις με δυνατότητα εκτέλεσης παραδειγμάτων αλγορίθμων και δ) σενάρια διδασκαλίας σε ένα ενιαίο περιβάλλον εκμάθησης και εξάσκησης όπου συνδυάστηκαν τυπικές παρουσιάσεις διδακτικής ενότητας, τυπικά τεστ αυτοαξιολόγησης και δυνατότητα συγγραφής και εκτέλεσης αλγορίθμων σε online compiler. Μετά τη διαμόρφωση του κατάλληλου εκπαιδευτικού περιεχομένου, η πλατφόρμα δοκιμάστηκε από μία ομάδα φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής και αξιολογήθηκε, τόσο ως προς το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, όσο και ως προς την εκπαιδευτική εμπειρία που αποκόμισαν από τα παραπάνω σενάρια.
Description
Keywords
Κινητή ηλεκτρονική μάθηση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Citation