Σύστημα μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων σε έξυπνες πόλεις

Thumbnail Image
Date
Authors
Τριανταφυλλόπουλος, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Μία από τις σημαντικότερες αιτίες επιβάρυνσης του ανθρώπινου οργανισμού, είναι η διαβίωση σε περιβάλλοντα με κακή ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα. Πολλές προσπάθειες γίνονται τις τελευταίες δεκαετίες για την μέτρηση της συγκέντρωσης μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα, την καταγραφή και την παρακολούθηση αυτών των τιμών καθώς και την παρατήρηση των επιπτώσεων που έχει στην ανθρώπινη υγεία. Η διασύνδεση με ολοένα και περισσότερες ασθένειες αρχίζει και γίνεται φανερή με το πέρασμα των χρόνων. Στα πρώτα στάδια των σχετικών ερευνών, ήταν αρκετά δύσκολο να χαρτογραφηθούν μεγάλες εκτάσεις, μιας και οι αισθητήρες ήταν αρκετά ακριβοί για την μαζική χρήση τους, δίνοντας έτσι μία αρκετά αβέβαιη εικόνα για τα επίπεδα ποιότητας του αέρα σε μία περιοχή ενδιαφέροντος. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, υπήρξε μεγάλη πρόοδος στον τομέα του διαδικτύου των πραγμάτων, ωθώντας διάφορες εταιρίες να αναπτύξουν αισθητήρες που μπορούν να τοποθετηθούν μαζικά σε περιβάλλοντα που θέλουμε να παρακολουθήσουμε χάρη στο μικρό τους μέγεθος και το χαμηλό τους κόστος. Οι αισθητήρες αυτοί σήμερα μπορούν να μετρούν την συγκέντρωση ατμοσφαιρικών μικροσωματιδίων διαμέτρου έως και 1μm. Αυτά τα μεγέθη έχει αποδειχθεί ότι είναι επιβλαβή για την ανθρώπινη υγεία και αξίζουν παρακολούθησης. Με την χρήση τέτοιων αισθητήρων, μπορούμε όχι μόνο να προειδοποιούμε το κοινό όταν τα επίπεδα μόλυνσης της ατμόσφαιρας είναι επικίνδυνα, αλλά και να ερευνήσουμε τι ακριβώς προκαλεί τους ρύπους σε κάθε περιοχή, μειώνοντας μελλοντικά τέτοιες δραστηριότητες και δημιουργώντας ένα υγιές ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Στην εργασία αυτή θα εργαστούμε με τέτοιους αισθητήρες και θα κατασκευάσουμε ολοκληρωμένες συσκευές που θα μετρούν την ατμοσφαιρική συγκέντρωση σωματιδίων διαμέτρου 1, 2.5 και 10 μm. Θα προσπαθήσουμε να βαθμονομήσουμε αυτούς τους αισθητήρες, ώστε να δίνουν έμπιστες και ακριβείς μετρήσεις και θα συγκρίνουμε την απόδοσή τους. Στην συνέχεια, θα συγκεντρώσουμε και οργανώσουμε αυτές τις μετρήσεις σε κατάλληλες δομές και θα προσπαθήσουμε να ελέγξουμε την ποιότητα της ατμόσφαιρας ενός εσωτερικού χώρου κάνοντας παρατηρήσεις σχετικά με το τι προκαλεί ρύπανση.
Description
Keywords
Αιωρούμενα ατμοσφαιρικά μικροσωματίδια (PM), Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Βαθμονόμηση, Στατιστική ανάλυση
Citation