Ανάπτυξη βιβλιοθήκης εντοπισμού χειρονομιών με τη χρήση συσκευής αναγνώρισης κίνησης

Thumbnail Image
Date
Authors
Δημητράς, Εμμανουήλ
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διπλωματική εργασία ασχολείται με την ανάπτυξη μιας βιβλιοθήκης για τη συσκευή Microsoft Kinect 2 της οποίας σκοπός είναι να διευκολύνει τους προγραμματιστές να αναπτύσσουν εφαρμογές με εντοπισμό χειρονομιών από τους χρήστες χωρίς να χρειάζεται να υλοποιούν αυτό το σύστημα από την αρχή. Επίσης, η βιβλιοθήκη αυτή παρέχει και τη δυνατότητα προσθήκης νέων χειρονομιών για εντοπισμό από τους προγραμματιστές που τη χρησιμοποιούν. Τέλος, γίνεται και αναφορά στη χρήση του Microsoft Kinect σε εκπαιδευτικές εφαρμογές και πως αυτό βοηθάει στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Description
Keywords
Βιβλιοθήκη, Χειρονομίες
Citation