Εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας για την υποστήριξη της εμπειρικής μεθόδου δειγματοληψίας

Thumbnail Image
Date
Authors
Νικολουλόπουλος, Αλέξανδρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Είναι γεγονός ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ασκούν ιδιαίτερα μεγάλη επιρροή στην ζωή του ανθρώπου. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης γίνεται όλο και περισσότερο μέσω κινητών συσκευών εξοπλισμένων με τεχνολογία εντοπισμού θέσης. Μέσω αυτών μπορεί ο κάθε χρήστης να κοινοποιήσει την τρέχουσα τοποθεσία του, ένα στοιχείο που διαφέρει από τα υπόλοιπα ενός διαδικτυακού προφίλ καθώς είναι δυναμικά μεταβαλλόμενο. Συγκεκριμένα το Facebook, το δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ονομάζει τις κοινοποιήσεις τοποθεσίας «check-in». Στην παρούσα διπλωματική δημιουργήθηκε μία εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας σε λογισμικό Android, η οποία αντλεί δεδομένα από το Facebook ανιχνεύοντας τα check-in του εκάστοτε χρήστη. Παράλληλα με τη χρήση της εμπειρικής μεθόδου δειγματοληψίας, καταγράφει τα κίνητρα του χρήστη για να κάνει ένα check-in και εξάγει την συναισθηματική του κατάσταση με ένα αντικειμενικό και διαδραστικό τρόπο, μέσω του τροχού των συναισθημάτων του Plutchik (1980). Δεδομένου ότι υπάρχει αρκετά εκτεταμένο πεδίο έρευνας για την διερεύνηση των κινήτρων που οδηγούν τους χρήστες στην κοινοποίηση της τοποθεσίας τους, η παρούσα υλοποίηση είναι η πρώτη που αφορά την εξαγωγή αυτών των πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο. Συνοψίζοντας η εφαρμογή αυτή αντιμετωπίζει το ζήτημα της ανίχνευσης των check-in σε πραγματικό χρόνο και κατ’ επέκταση επιχειρεί να εντοπίσει τα κίνητρα των χρηστών για το εκάστοτε check-in.
Description
Keywords
Κοινοποίηση τοποθεσίας, Εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, Εμπειρική μέθοδος δειγματοληψίας
Citation