Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός σύνθετων υμενίων πολυμερικής μήτρας-νανοσωματιδίων ευγενών μετάλλων

Thumbnail Image
Date
Authors
Γεραλής, Δημήτριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στη παρούσα διπλωματική ασχοληθήκαμε με τη παρασκευή σύνθετων λεπτών υμενίων, χρυσού και αργύρου με τη προσθήκη εν συνεχεία πολυμερικών υλικών. Αρχικά παρασκευάσαμε δείγματα λεπτών υμενίων χρυσού μέσω μιας τροποποιημένης πειραματικής διάταξης DC magnetron sputtering (προσθήκη θερμαινόμενου φορέα) σε διάφορες θερμοκρασίες και πάχη. Εν συνεχεία τα παρασκευασθέντα δείγματα χρυσού ή αργύρου τα επικαλύπταμε με τρία διαφορετικά πολυμερή ξεχωριστά, με τη μέθοδο spin-coating. Τα πολυμερή αυτά ήταν το polystyrene-block-polybutadiene-block-polystyrene (PbP), το Poly(sterene-co-methyl methacrylate) (PMMA) και το Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene (PiP). Όλα τα δείγματα μας τα χαρακτηρίσαμε με τη βοήθεια της φασματοσκοπίας Uv-Vis για να μελετήσουμε τις οπτικές τους ιδιότητες και να δούμε που παρουσιάζουν πλασμονικό συντονισμό. Αφού τα εξετάσαμε και με την μικροσκοπία ατομικής δύναμης (AFM), πήραμε φωτογραφίες των δειγμάτων ώστε να εξετασθούν οι μικροδομές τους και να υπολογίσουμε τις κατανομές τους. Τέλος έγινε και ανάλυση των πλασμονικών συντονισμών. Η όλη παραπάνω διαδικασία έγινε και για τα δείγματα αργύρου σε διάφορες θερμοκρασίες και πάχη.
Description
Keywords
Λεπτά υμένια, Πολυμερή
Citation