Μελέτη της κεφαλονίτικης διαλέκτου : θεωρητικές προσεγγίσεις

Thumbnail Image
Date
Authors
Θεοδωρίδου, Μαριέττα-Χρυσοβαλάντου
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση και περιγραφή της Κεφαλονίτικης Διαλέκτου, μιας από τις ποικιλίες των Επτανησιακών ιδιωμάτων. Τα Επτανησιακά αποτελούν μια από τις Νεοελληνικές διαλέκτους (Κοντοσόπουλος, 2008). Η Κεφαλονίτικη διάλεκτος περιγράφεται και αναλύεται, όπως παρουσιάζεται μέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Κουστουράκης, 1990:36-43, Κοντοσόπουλος, 2008:67-72, Μαγούλα και Μπέης, 2012:41-50, Γιακουμάκη, 2012:172-179, Μακρή, 2013, Φραγκοπούλου, 2015, Κριμπάς, 2018:801-854). Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες δεν είναι συγχρονικές. Πρόκειται για μελέτες που εξετάζουν τη διάλεκτο στη διαχρονία της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναφέρονται σε γλωσσικά φαινόμενα που πιθανόν συγχρονικά να έχουν πάψει να χρησιμοποιούνται από τους ομιλητές, όπως αναφέρουν η Θεοδωρίδου (2018) και ο Κριμπάς (2018). Προκειμένου να γίνει μια συγχρονική μελέτη της διαλέκτου, απαιτείται η επιλογή της κατάλληλης διαλεκτολογικής θεωρητικής προσέγγισης. Για αυτό το λόγο, στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται μια αναλυτική παρουσίαση των διάφορων θεωρητικών προσεγγίσεων (Διαλεκτική Γεωγραφία, Κοινωνική Διαλεκτολογία, Διαλεκτική Επαφή, Διαλεκτομετρία, Αντιληπτική Διαλεκτολογία) που έχουν αξιοποιηθεί για τη μελέτη της γεωγραφικής γλωσσικής ποικιλίας, αφού πρώτα δοθεί ο ορισμός της διαλέκτου. Μέσα από την ανάλυση αυτή αναδύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προσφέρει η κάθε μία από αυτές ανάλογα με τους στόχους και τα ερευνητικά ερωτήματα του εκάστοτε ερευνητή. Τέλος, γίνεται μια συνολική συζήτηση γύρω από τις θεωρητικές προσεγγίσεις και με βάση τα πλεονεκτήματα τους επιλέγονται εκείνες οι προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να μελετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη συγχρονική γεωγραφική ποικιλία της Κεφαλονίτικης διαλέκτου.
Description
Keywords
Κεφαλονίτικη διάλεκτος, Επτανησιακό Ιδίωμα, Διαλεκτολογικές θεωρητικές προσεγγίσεις, Διαλεκτική γεωγραφία, Κοινωνική διαλεκτολογία, Διαλεκτομετρία, Διαλεκτική επαφή, Αντιληπτική διαλεκτολογία
Citation