Το διαδίκτυο των πραγμάτων και η επιρροή του στη διαφήμιση

Thumbnail Image
Date
Authors
Καραμούζης, Σπυρίδων
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διπλωματική εργασία αφορά τη μελέτη των βασικών εννοιών που αφορούν τα big data, την on-line διαφήμιση και το ΙΟΤ καθώς και το πως αυτά εφαρμόζονται σήμερα στην Ελλάδα και το εξωτερικό τόσο σε εταιρείες όσο και σε ιδιώτες. Ο στόχος της είναι αφενός να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες κάθε έννοιας όσο και να περιγράψει με λεπτομέρειες σε ποιους τομείς εφαρμόζονται αυτές οι έννοιες καθώς και τα οφέλη που έχουν προκύψει από την εισαγωγή στην καθημερινότητα μας της on-line διαφήμισης κάτι που αποτελεί βασικό εργαλείο για πολλές επιχειρήσεις, του ΙΟΤ το οποίο έχει τεράστιο εύρος εφαρμογής τόσο στην καθημερινότητα των ανθρώπων όσο και τις επιχειρήσεις αλλά και των big-data που έχουν αλλάξει ριζικά και συνεχίζουν να αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούν οι περισσότερες επιχειρήσεις Στη συνέχεια η διπλωματική εργασία επικεντρώνεται σε δύο βασικές εταιρείες κολοσσούς που είναι η Amazon και η Netflix. Ο στόχος εδώ είναι να παρουσιάσουμε το πως αυτές οι εταιρείες εφαρμόζουν συντονισμένα αυτές τις 2 έννοιες και όχι μεμονωμένα, γεγονός που έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των πελατών τους, των υπηρεσιών τους και των κερδών τους. Παρουσιάζουμε με συγκεκριμένα παραδείγματα και διαγράμματα το πως η κάθε εταιρεία κατόρθωσε να αυξήσει και να πολλαπλασιάσει την κερδοφορία της συνδυάζοντας big-data με on-line διαφήμιση και ΙΟΤ. Και βέβαια δίνουμε σε κάθε ένα από αυτά τα case studied ιδιαίτερα έμφαση στην αξία των δεδομένων και στη μελλοντική αξιοποίηση τους από αυτές τις εταιρείες.
Description
Keywords
On-line διαφήμιση, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Συμφωνίες δεδομένων
Citation