Μελέτη και εφαρμογή web based συστημάτων σύστασης επαφών και σχέσεων με βάση αθλητικά χαρακτηριστικά

Thumbnail Image
Date
Authors
Παπαδόπουλος, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική στοχεύει στην μελέτη συστημάτων σύστασης προσωπικών επαφών και σχέσεων έχοντας ως βάση αθλητικά ενδιαφέροντα και κοινά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα μελετώνται συστήματα συστάσεων σχέσεων όπου και αναλύθηκε, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατάλληλο σύστημα με αθλητικά στοιχεία. Η εφαρμογή που σχεδιάστηκε υποστηρίζει δύο ήδη χρηστών, τον διαχειριστή και τον απλό χρήστη. Το σύστημα σύστασης βασίζεται σε έναν αλγόριθμο ο οποίος βρίσκει ομοιότητες με βάση άλλους χρήστες και τους ταιριάζει. Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν είναι οι ομάδες, η ηλικία, οι χώρες ομάδων και το φύλο. Τα κριτήρια είναι και συνδυαστικά.
Description
Keywords
Συστήματα σύστασης προσωπικών επαφών, Αθλητικά ενδιαφέροντα
Citation