Συμφωνίες του ΣΕΑΒ με όρους για δημοσίευση σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης : παρακολούθηση και πρόοδος

Thumbnail Image
Date
Authors
Σαλαμούρα, Αθανασία
Φραντζή, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
-
Abstract
Η εργασία συστήνει τη λειτουργία του νεοσύστατου Παραρτήματος Επιστημονικής Επικοινώνησης του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) και εστιάζει κυρίως στις συμφωνίες του ΣΕΑΒ με εκδοτικούς οίκους, στις οποίες έχει περιληφθεί όρος για τη δημοσίευση εργασιών σε καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης από μέλη του ΣΕΑΒ. Πρόκειται για όρους που περιλήφθηκαν στην ανανέωση των συμβάσεων πρόσβασης σε συνδρομητικό περιεχόμενο ηλεκτρονικών περιοδικών για την περίοδο 2019-2021 καθώς και για τη συμμετοχή του ΣΕΑΒ σε πρωτοβουλίες ή/και προγράμματα στήριξης της ανοικτής πρόσβασης. Περιγράφονται αναλυτικά οι επί μέρους όροι δημοσίευσης που ισχύουν ανά εκδότη, όπως τύπος άρθρου, είδος περιοδικού, αν ισχύει έκπτωση ή απαλλαγή στο κόστος δημοσίευσης (APC), καθώς και τα δικαιώματα χρήσης αυτών των όρων από μέλη του ΣΕΑΒ, όπως αυτά διαμορφώθηκαν κατά την υλοποίηση και εφαρμογή τους κατά το τρέχον έτος. Γίνεται μια πρώτη απόπειρα συλλογής στατιστικών δεδομένων ανά εκδότη και παρουσίασής τους σύμφωνα με κριτήρια που θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση των συμφωνιών αλλά και σε μια πιο ρεαλιστική αποτύπωση του αριθμού και του είδους των δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης από τα μέλη του ΣΕΑΒ. Η εργασία κλείνει με καλές πρακτικές που οι βιβλιοθήκες μπορούν να μεταφέρουν στο ερευνητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων τους.
Description
Keywords
ΣΕΑΒ, Μονάδα Επιστημονικής Επικοινώνησης, Συμφωνίες με εκδότες, Δημοσιεύσεις ανοικτής πρόσβασης, Παρακολούθηση δημοσιεύσεων
Citation