Οι βιβλιοθήκες στη σύγχρονη εποχή : ο κοινωνικός τους ρόλος και η προσφορά τους σε πρόσφυγες και σε μετανάστες

Abstract
Παραδοσιακά, οι βιβλιοθήκες λειτουργούσαν ξεχωριστά. Σήμερα συνειδητοποιούμε ότι η συνεργασία μεταξύ τους και μεταξύ άλλων φορέων είναι το στοιχείο που οδηγεί σε θετικά ανοίγματα. Διανύουμε μια μεταβατική περίοδο που θα καθορίσει τη νέα μορφή της βιβιοθήκης και τον ρόλο της τόσο σε επίπεδο μάθησης όσο και σε πολιτιστικό επίπεδο. Οι βιβλιοθήκες πρέπει να αποτελόυν κοινότητες με διαφορετικά ενδιαφέροντα, επομένως πρέπει να μετατραπούν σε κέντρα μάθησης και πολιτιστικά και ταυτόχρονα σε κέντρα πληροφοριών. Οι υπηρεσίες της βιβλιοθήκης καθορίζουν τη δέσμευσή τους στις αρχές των θεμελιωδών ελευθεριών και της δίκαιης πρόσβασης σε πληροφορίες και γνώσεις για όλους.
Description
Keywords
Βιβλιοθήκες, Μετανάστες, Πρόσφυγες
Citation