Τα διηγήματα στα "Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας" για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση : αφηγηματολογική προσέγγιση των μυθοπλαστικών χαρακτήρων

Thumbnail Image
Date
Authors
Σταυρογιαννοπούλου, Ευθυμία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Αντικείμενο της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η συστηματική αφηγηματολογική ανάλυση των διηγημάτων, τα οποία εντάσσονται και ανθολογούνται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας των έξι τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό το φως της Θεωρίας της Λογοτεχνίας. Ειδικότερα, η Διατριβή ασχολείται με τη μελέτη της δράσης, της ψυχολογικής και ηθικής εξέλιξης των μυθοπλαστικών χαρακτήρων των κειμένων αυτών, καθώς και με τη δυνητική πρόσληψη της δυναμικής τους από τους αναγνώστες, με τη βοήθεια των θεωρητικών μοντέλων-εργαλείων της Δομικής Αφηγηματολογίας του Claude Bremond, της Ανθρωποσημειωτικής του Ibrahim Taha και της Αφηγηματολογίας των Πιθανών Κόσμων της Marie-Laure Ryan. Επίσης, αξιοποιούνται στοιχεία από το θεωρητικό μοντέλο του χαρακτήρα του James Phelan και από τους τύπους των χαρακτήρων που προτείνει ο David Fishelov. Απώτερος στόχος της Διατριβής είναι να διαμορφώσει και να προτείνει ένα μεθοδολογικό εργαλείο μελέτης που μπορεί να εφαρμοστεί και στη Λογοτεχνία για Παιδιά και Εφήβους, κείμενα της οποίας βρίσκουμε στα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου, και φυσικά στη Λογοτεχνία για ενήλικους αναγνώστες, δείγματα της οποίας βρίσκουμε στα σχολικά εγχειρίδια του Λυκείου.
Description
Keywords
Θεωρία λογοτεχνίας, Αφηγηματολογία, Χαρακτήρες, Διηγήματα, Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Citation