Λογοτεχνία για εφήβους και θεωρία της αισθητικής ανταπόκρισης του Wolfgang Iser : η περίπτωση της Βούλας Μάστορη

Thumbnail Image
Date
Authors
Σκώττη, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει το ενδιαφέρον της στην εφαρμογή της Θεωρίας της Αισθητικής Ανταπόκρισης του Wolfgang Iser σε εφηβικά μυθιστορήματα της Βούλας Μάστορη και διαρθρώνεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο εκτίθενται η προβληματική της εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα και οι στόχοι, οι περιορισμοί του υλικού που μελετάται και η μεθοδολογία που ακολουθείται, ενώ διασαφηνίζονται οι βασικοί όροι που χρησιμοποιούνται. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορικής διαδρομής της Λογοτεχνίας για Εφήβους (ή Νεαρούς Ενηλίκους) και των προσδιοριστικών της στοιχείων ως λογοτεχνικού είδους. Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης τη γενική αναφορά στις Αναγνωστικές Θεωρίες ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση της Θεωρίας της Αισθητικής Ανταπόκρισης του W. Iser, με βάση την οποία συγκροτούμε το μεθοδολογικό μας εργαλείο. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται εκτενής αναφορά στην έννοια της διάδρασης κυρίως μέσα από τους τρεις βασικούς άξονες της θεώρησης του Iser, δηλαδή του υπονοούμενου αναγνώστη, του λογοτεχνικού ρεπερτορίου και των λογοτεχνικών στρατηγικών, ενώ συμπληρωματικά σχολιάζονται ο ιδιαίτερος ρόλος των στοιχείων απροσδιοριστίας (κενά, αρνήσεις) και της αρνητικότητας των λογοτεχνικών κειμένων στην αναγνωστική τους πραγμάτωση. Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την εφαρμογή της Θεωρίας στα επιλεγμένα εφηβικά μυθιστορήματα της Μάστορη: Τ’ αυγουστιάτικο φεγγάρι (1982), Ο καλεσμένος (1984), Στο γυμνάσιο (1991), Ένα-ένα-τέσσερα (1993), Κάτω απ’ την καρδιά της (1995), Το ποτάμι ζήλεψε (1997), Χρίστος, το αγόρι που ταξίδεψε στο μέλλον (2005), Μελλόντια, το κορίτσι που γεννήθηκε στο μέλλον (2006), ΚουκΛίνα (2006), Φι-Γάμα-Πι (2008) και Ψίθυροι αγοριών (2009) σύμφωνα πάντα με τη Θεωρία του Iser. Στο πέμπτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα από την εφαρμογή του θεωρητικού μοντέλου του Iser στο επιλεγμένο υλικό, ενώ διατυπώνονται προβληματισμοί και προτάσεις αξιοποίησης του συγκεκριμένου θεωρητικού μοντέλου στη Λογοτεχνία για Εφήβους. Ακολουθεί η παράθεση των βιβλιογραφικών μας πηγών, οι οποίες έχουν αξιοποιηθεί κατά τη διάρκεια της μελέτης μας, καθώς και ένα παράρτημα με τις περιλήψεις των μυθιστορημάτων που έχουν μελετηθεί.
Description
Keywords
Θεωρία της αισθητικής ανταπόκρισης, Λογοτεχνία για εφήβους, Αλληλεπίδραση, Διάδραση
Citation