Προϋποθέσεις ποιοτικής εξ αποστάσεως επαγγελματικής κατάρτισης : η περίπτωση του ΚΕΚ Πανεπιστημίου Πατρών

Thumbnail Image
Date
Authors
Μυστακίδης, Στυλιανός
Κωστόπουλος, Κωνσταντίνος Παναγιώτης
Αμανατίδης, Ελευθέριος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
Abstract
Το Πανεπιστήμιο Πατρών ξεκίνησε το 2014 την εφαρμογή σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του eLearning Πανεπιστημίου Πατρών για την παροχή Έξυπνης Πιστοποιημένης Διά Βίου Μάθησης προς Όλους. Οι θεμελιώδεις άξονες του σχεδίου είναι η Αριστεία, η Εξειδικευμένη Εξατομικευμένη Διά Βίου Μάθηση και Επιμόρφωση σε θεματικές αιχμής, η Ποιότητα, η Βαθιά Μάθηση και η Καινοτομία. Η ποιότητα αντιμετωπίζεται ως μια ζωντανή, δυναμική διαδικασία η οποία εκτιμάται και διαπιστώνεται ατομικά σε κάθε εκπαιδευόμενο. Η Βαθιά Μάθηση ξεπερνά την επιφανειακή ποσοτική συσσώρευση γνώσεων και στοχεύει στην ανάπτυξη μετασχηματίζουσας γνώσης, νοήματος και μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Το αποτέλεσμα του σχεδίου δράσης ήταν η ταχεία ανάπτυξη δεκάδων προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας που έτυχαν σημαντικής απήχησης και υλοποιούνται με επιτυχία σε όλη την Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας αυτή είναι η ανίχνευση των προϋποθέσεων και των κριτηρίων για μια ποιοτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση σύμφωνα με το μοντέλο της μεικτής μάθησης στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, με βάση την εμπειρία από την υλοποίηση σχετικών δράσεων στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου Πατρών.
Description
Keywords
Εκπαίδευση, Ηλεκτρονική μάθηση, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Επαγγελματική κατάρτιση, Διά βίου μάθηση, Ποιότητα, Βαθιά νοηματοδοτημένη μάθηση, Μικτή μάθηση, Κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, Κέντρα διά βίου μάθησης, Εκπαίδευση ενηλίκων
Citation