Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας και ανίχνευση βλαβών σε φωτοβολταϊκά πάρκα

Thumbnail Image
Date
Authors
Αλεξάκος, Αλέξανδρος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές(Φωτοβολταϊκά Πάρκα) είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.Η ποσότητα ενέργειας που μπορεί να παράγει κάθε πάρκο ωστόσο δεν είναι σταθερή και επηρεάζεται σημαντικά από τις μετεωρολογικές συνθήκες και με τη σειρά της επηρεάζει σημαντικά την ευστάθεια του κεντρικού δικτύου διανομής.Ως εκ τούτου, η ορθή πρόβλεψη της παραγωγής κάθε Φ/Β πάρκου μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη διαχείριση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και στον περιορισμό του κόστους παραγωγής και συντήρησης της όλης υποδομής.Μια ολοκληρωμένη λύση του παραπάνω προβλήματος προκύπτει από την ανάπτυξη ενός συστήματος που θα επεξεργάζεται δεδομένα που προέρχονται από πηγές εντός του Φ/Β πάρκου (ηλεκτρονόμοι, inverters, μετεωρολογικοί σταθμοί)και εκτός(συστήματα πρόγνωσης μετεωρολογικών συνθηκών)για να:(α)ανιχνεύει πιθανά προβλήματα στην υποδομή του Φ/Β πάρκου και της διασύνδεσης του με το δίκτυο διανομής,(β)προβλέπει τα επίπεδα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα προσεχή χρονικά διαστήματα,(γ)συγκρίνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τις προβλέψεις για την κατανόηση περιπτώσεων αποκλίσεων.Στα πλαίσια της διπλωματικής αυτής εξετάστηκαν: α) Η κριτική επισκόπηση υπαρχουσών αλγοριθμικών μεθόδων πρόγνωσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β πάρκα. β) Η επισκόπηση υπαρχουσών συστημάτων παροχής μετεωρολογικών δεδομένων. γ) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος υπολογιστικού νέφους που θα συλλέγει δεδομένα από συνδεδεμένες εγκαταστάσεις Φ/Β πάρκων και συστημάτων παροχής μετεωρολογικών δεδομένων για να προβλέπει την παραγωγή ενέργειας. δ) Χρήση μαθηματικών μοντέλων και τεχνικές μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
Description
Keywords
Μηχανική μάθηση, Τυχαίο δάσος, Φωτοβολταϊκά συστήματα
Citation