Σύστημα αυτόματης κατασκευής και επίλυσης σταυρολέξων ιταλικού τύπου

Thumbnail Image
Date
Authors
Γεωργίου, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διπλωματική αυτή εργασία ασχολείται με τη δημιουργία ενός συστήματος αυτόματης κατασκευής και επίλυσης σταυρολέξων ιταλικού τύπου. Το εν λόγω σύστημα που έχει κατασκευαστεί, τρέχει σε περιηγητές διαδικτύου. Για την ολοκλήρωση του πιο πάνω χρησιμοποιήσαμε το WordNet σαν βάση δεδομένων, όπου με τη βοήθεια της PHP και της JavaScript ενώσαμε τα κομμάτια της βάσης αυτής, του backend και του frontend. Το WordNet όπως θα δούμε, είναι ένας θησαυρός λέξεων της αγγλικής γλώσσας, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με διάφορες σημασιολογικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές, είναι που θα μας βοηθήσουν στο να φτιάξουμε ένα θεματοποιημένο σταυρόλεξο, δηλαδή ένα σταυρόλεξο του οποίου οι κρυμμένες λέξεις, να είναι όλες σχετικές με μια λέξη την οποία θα εισάγει στο πρόγραμμα ο χρήστης. Στη συνέχεια, με τη χρήση της PHP δημιουργούμε το σταυρόλεξο και όλους τους απαραίτητους αλγόριθμους που χρειάστηκαν. Για τη δημιουργία του σταυρόλεξου οι βασικοί αλγόριθμοι που φτιάξαμε είναι ο αλγόριθμος αναζήτησης και εύρεσης όλων των σχετικών λέξεων της θεματικής λέξης που έδωσε ο χρήστης, ο αλγόριθμος τοποθέτησης λέξεων του σταυρολέξου, ο αλγόριθμος ανανέωσης και ενημέρωσης όλων των τετραγώνων και διάφοροι άλλοι. Τέλος, δημιουργήσαμε μια διεπαφή μέσω της οποίας ο χρήστης εισάγει τη θεματική λέξη που επιθυμεί, το μέγεθος του σταυρολέξου και το επίπεδο δυσκολίας. Ακολούθως το σταυρόλεξο παρουσιάζεται σε αυτόν και χρήστης καλείτε να το λύσει. Επιπλέον, η διεπαφή παρέχει στον χρήστη διάφορες λειτουργίες όπως τον έλεγχο των απαντήσεων, τον καθαρισμό των τετραγώνων από τα γράμματα αλλά και την εμφάνιση όλων των σωστών απαντήσεων. Το σύστημα που δημιουργήθηκε πληροί σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό το ζητούμενο, δημιουργεί δηλαδή επιτυχώς θεματοποιημένα σταυρόλεξα ιταλικού τύπου. Παρ΄ όλα αυτά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς το πλήθος των λέξεων του σταυρολέξου, αλλά και ως προς την σχετικότητα των λέξεων με τη θεματική λέξη που εισάγει ο χρήστης στο σταυρόλεξο.
Description
Keywords
Σταυρόλεξα ιταλικού τύπου
Citation