Ποιότητα ζωής ασθενών με ψωρίαση στην περιφέρεια ‎Δυτικής Ελλάδας

Thumbnail Image
Date
Authors
Ναούμη, Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ψωρίαση προσβάλλει κυρίως το δέρμα και είναι αρκετά συχνή ‎πάθηση, αφού αφορά το 1-3% του γενικού πληθυσμού. Παρότι, η αιτιοπαθογένεια ‎της ασθένειας δεν έχει αποσαφηνιστεί, είναι γνωστό πως ένας συνδυασμός σε ‎άτομα γενετικά προδιατεθειμένα δρά στην παθοφυσιολογία της ασθένειας, ‎δημιουργώντας φλεγμονή. Η νόσος επηρεάζει την ποιότητα ζωής και την σωματική ‎και ψυχική υγεία των ασθενών με πολλούς τρόπους. Συχνά εμφανίζεται μαζί με ‎άλλες παθήσεις όπως φλεγμονή στους οφθαλμούς, ελκώδη κολίτιδα, ψωριασική ‎αρθρίτιδα, παχυσαρκία αλλά και ψυχικές παθήσεις όπως κατάθλιψη. Παρόλο που οι ‎δερματικές αλλοιώσεις την ήπια και μέτριας βαρύτητας νόσο δεν καταλαμβάνουν ‎μεγάλη έκταση, μπορεί να υπάρχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής του ‎ασθενούς. Παράλληλα, η ψωρίαση ενδέχεται να επηρεάσει τις καθημερινές ‎δραστηριότητες των ασθενών, τη σχέση τους με τα υπόλοιπα μέλη του κοινωνικού ‎συνόλου, καθώς και την επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.‎ ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός για τη διεξαγωγή της παρούσας διπλωματικής εργασίας αλλά και ‎της ερευνητικής μελέτης, είναι να διερευνηθεί η ποιότητα ζωής τον ασθενών με ‎ψωρίαση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.‎ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ:Η επιλογή του δείγματος αφορούσε 83 άτομα με ψωρίαση άνδρες ‎και γυναίκες. Χρησιμοποιήθηκαν : ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων και ‎ιστορικού ασθενούς με ψωρίαση, Ο δερματολογικός δείκτης ποιότητας ζωής ‎Dermatology Life Quality Index (DLQI), δείκτης έκτασης και βαρύτητας της ψωρίασης ‎Psoriasis Area Severity Index (PASI), το διεθνές ερωτηματολόγιο φυσικής ‎δραστηριότητας International Physical Activity Questionnaire (IPAQ), το μέσο ‎εκτίμησης διαιτητικών συνηθειών Med Diet Score και προστέθηκε λόγω της ‎πανδημίας COVID-19 ερωτηματολόγιο για την επίδραση της πανδημίας στους ‎πάσχοντες από ψωρίαση. Αμέσως μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, ‎πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση των δεδομένων.‎ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Διαπιστώθηκε ασθενής θετική συσχέτιση της ‎φυσικής δραστηριότητας των ψωριασικών ασθενών με τον δείκτη έκτασης και ‎βαρύτητας της ψωρίασης (PASI) και ισχυρή θετική συσχέτιση του σωματικού ‎βάρους με τον δείκτη PASI ‎
Description
Keywords
Ψωρίαση, Ποιότητα ζωής, Διατροφή, Καρδιαγγειακός κίνδυνος
Citation