Άγχος και κατάθλιψη σε ασθενείς με ψωρίαση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Thumbnail Image
Date
Authors
Λεπίδα, Ιωάννα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Υπολογίζεται ότι 125 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από ψωρίαση, συμπεριλαμβανομένων 14 περίπου εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Πρόκειται για μια συχνή, χρόνια, φλεγμονώδη νόσο που προσβάλλει κυρίως το δέρμα. Τα κυριότερα αναφερόμενα συμπτώματα περιλαμβάνουν πάχυνση και απολέπιση του δέρματος, κνησμό και ερύθημα. Η ψωρίαση μπορεί να εξελιχθεί σε μια επώδυνη νόσο που προκαλεί σοβαρά προβλήματα και κοινωνικό στίγμα, ενώ έχει σημαντικό κοινωνικό και ψυχολογικό αντίκτυπο στη ζωή του ατόμου. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί το άγχος και η κατάθλιψη που τυχόν εμφανίζουν οι ασθενείς με ψωρίαση. Επιμέρους στόχος είναι η συσχέτιση της επίδρασης του άγχους και της κατάθλιψης σε ασθενείς με ψωρίαση, οι οποίοι έχουν διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά. Υλικά – μέθοδοι: Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από 83 άτομα γυναίκες και άνδρες, ασθενείς με ψωρίαση. Η μέθοδος συλλογής δεδομένων που επιλέχθηκε είναι ένα δομημένο ερωτηματολόγιο που επιτρέπει μεγάλο μέγεθος δείγματος χωρίς μεγάλες δαπάνες για την παραγωγή ποσοτικών δεδομένων που μπορούν να αναλυθούν με στατιστικά προγράμματα υπολογιστών. Το ερωτηματολόγιο της παρούσας έρευνας αποτελεί σύνθεση των ακολούθων: Ερωτηματολόγιο Δημογραφικών Στοιχείων και Ιστορικού Ασθενούς με Ψωρίαση, Δερματολογικό Δείκτη Ποιότητας Ζωής (DLQI), Δείκτης έκτασης και βαρύτητας της ψωρίασης, Psoriasis Area Severity Index (PASI), Beck Anxiety Inventory, WHICAP Sleep Form, Mood and Feelings Questionnaire, και επιπρόσθετα, λόγω της πανδημίας του covid 19, ερωτηματολόγιο για την επίδραση του στους ασθενείς με ψωρίαση. Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος των ασθενών με ψωρίαση ήταν άνδρες- μεγάλης ηλικίας. Η βαρύτητα των συμπτωμάτων του άγχους που παρουσιάζουν, στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι ήπια. Ενώ, μεγάλο μέρος του δείγματος 47.0% παρουσιάζει χαμηλό επίπεδο κατάθλιψης επίσης, το ποσοστό των ασθενών που εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης είναι επίσης αρκετά αυξημένο.
Description
Keywords
Ψωρίαση, Άγχος, Κατάθλιψη
Citation