Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος κράτησης εισιτηρίων σε χώρους πολιτισμού

Thumbnail Image
Date
Authors
Τσινόπουλος, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το αντικείμενο που πραγματεύεται η παρούσα διπλωματική εργασία, είναι η σχεδίαση και η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής για κράτηση εισιτηρίων σε χώρους πολιτισμού. Στο ερευνητικό στάδιο της εργασίας, πραγματοποιήθηκε αναζήτηση για την πολιτική διαχείρισης του ενδιαφερόμενου κοινού, από την σκοπιά των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, μέσω ενός δείγματος τέτοιου είδους χώρων πολιτισμού. Ακόμα, διεξήχθη έρευνα για το ενδιαφέρον και τα κίνητρα των επισκεπτών, ώστε να κατανοηθούν οι ανάγκες τους, καθώς αποτελούν τους πιθανούς χρήστες της εφαρμογής. Το τελικό σύστημα που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε αποτελείται από δύο υποσυστήματα, με το πρώτο να απευθύνεται στους επισκέπτες των χώρων πολιτισμού και το δεύτερο στους διαχειριστές των εν λόγω οργανισμών. Έτσι, ορίστηκαν, βάση κάποιας οριοθέτησης, οι τελικοί στόχοι της εφαρμογής. Έπειτα, παρουσιάζονται η αρχιτεκτονική με την οποία σχεδιάστηκε η εφαρμογή, οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξή της και οι λειτουργίες της εφαρμογής. Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια διαδικασία αναλυτικής αξιολόγησης από πραγματικούς χρήστες, η οποία παρουσιάζεται στο προτελευταίο κεφάλαιο, και σχολιάζονται εκτενώς τα αποτελέσματα αυτής.
Description
Keywords
Μουσεία, Αρχαιολογικοί χώροι, Χώροι πολιτισμού, Κράτηση εισιτηρίων, Γκρουπ ξενάγησης, Περσόνες, Σενάρια
Citation