Κατασκευή συστήματος χαρακτηρισμού πηγής ακουστικής εκπομπής σε ενθόρυβο περιβάλλον

Thumbnail Image
Date
2009-09-22T08:29:33Z
Authors
Αμιναλραγιά Γιαμινί, Σιγιάβα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η διπλωματική εργασία ασχολείται με τον χαρακτηρισμό σημάτων ακουστικής εκπομπής και της πηγής τους μέσω της επεξεργασίας χαρακτηριστικών παραμέτρων που έχουν εξαχθεί από αυτά. Θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας είναι οι επιστημονικές περιοχές της Αναγνώρισης Προτύπων, Τεχνητής Νοημοσύνης και Νευρωνικών Δικτύων καθώς και η Επεξεργασία Σημάτων. Ο τομέας εφαρμογής της εργασίας είναι ο Μη Καταστροφικός Έλεγχος και η Ακουστική Εκπομπή και η ίδια αποτελεί μια τέτοια εφαρμογή. Τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: σε εκείνα που δόθηκαν έτοιμα και σε εκείνα που προέκυψαν μετά από επεξεργασία.
Description
Keywords
Νευρωνικά δίκτυα, Ακουστική εκπομπή, Μη καταστροφικός έλεγχος
Citation