Μελέτη και σχεδίαση γραμμικού digital to analog converter

Thumbnail Image
Date
2010-05-31T06:06:55Z
Authors
Χρίστου, Χρίστος
Τιμοθέου, Τιμόθεος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα Διπλωματική Εργασία μελετάται η δομή και τα χαρακτηριστικά ενός νέου μετατροπέα ψηφιακού σήματος σε αναλογικό (Digital to Analog Converter DAC). Η δομή του DAC βασίζεται στη γνωστή δομή του συμβατικού R2R Ladder και θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν μία δισδιάστατη ανάπτυξη του Ladder. Αυτό σημαίνει ότι η νέα μορφή του DAC χρησιμοποιεί σαφώς περισσότερες αντιστάσεις από τον συμβατικό Ladder, όμως δίνεται η δυνατότητα της ρύθμισης του ρεύματος εξόδου του κάθε κλάδου. Αυτό έχει ως συνέπεια τη δραματική βελτίωση της γραμμικότητας του DAC. Επιπλέον στην Εργασία αυτή μελετήθηκαν με χρήση της θεωρίας των πιθανοτήτων τα χαρακτηριστικά του απλού Ladder και χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν στη γραμμικότητα της νέας δομής Ladder. Τα θεωρητικά αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με εξομοιώσεις. Τέλος, μία σχεδίαση σε φυσικό επίπεδο με την χρήση μόνο MOSFETS και CMOS τεχνολογίας (χωρίς την χρήση αντιστάσεων) σχεδιάσθηκε και εξομοιώθηκε στο Cadence ένας Ladder της νέας δομής.
Description
Keywords
Ψηφιακό σήμα, Αναλογικό σήμα, Μετατροπείς σήματος
Citation