Προσέγγιση των ποιημάτων των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α' Γυμνασίου σύμφωνα με τη ρητορική εκδοχή της Αναγνωστικής Θεωρίας

Thumbnail Image
Date
2012-06-27
Authors
Γκούβελου, Ελένη
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα εργασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην προσέγγιση των ποιημάτων, τα οποία περιέχονται στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ τάξης του Γυμνασίου. Η προσέγγιση αυτή επιχειρείται σύμφωνα με τη «ρητορική εκδοχή» της Αναγνωστικής Θεωρίας, τη βάση της οποίας συγκροτούν οι θεωρίες των: Roman Jakobson, Paul de Man και Wayne Booth. Η βασική μας υπόθεση ότι η όλη προσέγγιση των ποιημάτων για την Α΄ τάξη του Γυμνασίου διέπεται και από τη «ρητορική εκδοχή», όχι μόνο από την «ερμηνευτική» που αναφέρει το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (2002), επιβεβαιώθηκε. Από την ανάλυση του υλικού μας, το οποίο περιλαμβάνει δεκαεννέα (19) ποιήματα, προέκυψαν ορισμένα ενδιαφέροντα ευρήματα. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη μας εντόπισε ότι στα ποιήματα της Α΄ τάξης του Γυμνασίου υπάρχουν αρκετοί ρητορικοί τρόποι, όπως, η μετωνυμία, η προσωποποίηση, η ρητορική ερώτηση, το σύμβολο, η αλληγορία, η ειρωνεία, με κυρίαρχη, ωστόσο, τη μεταφορά. Επίσης, στα ποιήματα καταγράφηκαν οι έννοιες του υπονοούμενου συγγραφέα και του υπονοούμενου αναγνώστη, ενώ αρκετές από τις ερωτήσεις/εργασίες που συνοδεύουν κάθε ποίημα στο σχολικό βιβλίο παραπέμπουν σε μεγάλο βαθμό στις θεωρητικές θέσεις των τριών βασικών εκπροσώπων της «ρητορικής εκδοχής» της Αναγνωστικής Θεωρίας. Το κύριο συμπέρασμά μας είναι ότι η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συγκεκριμένα στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, αξιοποιεί εκτός από την «ερμηνευτική εκδοχή» και τη «ρητορική εκδοχή» της Αναγνωστικής Θεωρίας, εφόσον στηρίζεται και χρησιμοποιεί αρκετές από τις θέσεις, τους όρους και τις έννοιες που συναντούμε στις θεωρίες των βασικών εκπροσώπων της «ρητορικής εκδοχής». Η διαπίστωση αυτή μπορεί να διευρύνει και να εμπλουτίσει ουσιαστικά τις διδακτικές προσεγγίσεις της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Description
Keywords
Αναγνωστική θεωρία, Ρητορική εκδοχή
Citation