Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μουσεία μοντέρνας τέχνης στην Ελλάδα : η περίπτωση του Μουσείου Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου
  Ελευθεράκη, Ελευθερία; Τζώρτζη, Καλή; Πάντζου, Παναγιώτα; Τζώρτζη, Καλή; Πάντζου, Παναγιώτα; Eleftheraki, Eleftheria
  Στόχος της παρούσας πτυχιακής ερευνητικής εργασίας είναι, με υπόβαθρο μία σύντομη επισκόπηση των μουσείων μοντέρνας τέχνης στον ελλαδικό χώρο από την εμφάνισή τους, να εξετάσει ένα τοπικό μουσείο τέχνης που εδρεύει στον τόπο καταγωγής μου, το μουσείο Εικαστικών Τεχνών Ηρακλείου Κρήτης. Η εργασία αυτή, σκοπεύει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για το μουσείο και να συμβάλλει στην περαιτέρω γνωστοποίησή του, εντάσσοντάς το σε ένα ευρύτερο πολιτισμικό πλαίσιο της πόλης του Ηρακλείου. Ακόμα, η εργασία αυτή επιχειρεί να μελετήσει τη σχέση του μουσείου με το κοινό, να εστιάσει στον τρόπο λειτουργίας του και να προτείνει ιδέες για μελλοντικές δράσεις.