Η δομή του τεκτονικού καλύμματος των κυανοσχιστολίθων στην ευρύτερη περιοχή Καλιβαρίου - Άνδρου

Thumbnail Image
Date
2014-05-16
Authors
Καραβούλια, Χριστίνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την τεκτονική ανάλυση, τη μελέτη δηλαδή της παραμόρφωσης σε όλες τις κλίμακες παρατήρησης, των μεταμορφωμένων σχηματισμών υψηλών πιέσεων που απαρτίζουν τον βόρειο-ανατολικό τμήμα της νήσου Άνδρου. Βασικός στόχος αποτέλεσε η περιγραφή των γεωλογικής δομής του τμήματος αυτού, μέσω, τόσο της χαρτογράφησης των λιθολογιών, όσο και της περιγραφής των βασικών δομών παραμόρφωσης.
Description
Keywords
Παραμόρφωση, Τεκτονικό κάλυμμα, Κυανοσχιστόλιθοι
Citation