Ανάδειξη παλαιοσεισμολογικής εκσκαφής ως γεώτοπος

Thumbnail Image
Date
2014-05-16
Authors
Σκανδάλη, Ηλιάνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της ανάδειξης της μουσειολογικής αξίας του ρήγματος της εστίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ρήγμα αυτό μπορεί να αποκτήσει μουσειολογική αξία αν λάβουμε υπόψη το έντονο σεισμοτεκτονικό καθεστώς που επικρατεί στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνδυασμό με την ύπαρξη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Στα πλαίσια της εργασίας έγινε μελέτη των κριτηρίων που πρέπει να εκπληρώνει μια περιοχή ώστε να γίνει άξια προστασίας και ανάδειξης καθώς και των σκοπών που εξυπηρετεί η ανάδειξη ενός γεώτοπου. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε διάνοιξη παλαιοσεισμολογικής τομής για τη διερεύνηση της μουσειολογικής αξίας που θα μπορούσε να έχει το εν λόγω ρήγμα ως τεκτονική δομή. Τέλος, για την ενίσχυση της έρευνας θεωρήθηκε σκόπιμη η δημιουργία ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνεται σε ομάδα φοιτητών του τετάρτου έτους του Γεωλογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι στα πλαίσια μαθήματος του Γεωλογικού Τμήματος επισκέπτονται διάφορες εμφανίσεις του ρήγματος. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αναλύθηκαν με το πρόγραμμα IMB SPSS Statistics και συντέλεσαν στην εξαγωγή συμπερασμάτων για την πιθανότητα ανάδειξης και προστασίας του εν λόγω ρήγματος.
Description
Keywords
Ρήγματα, Γεωλογική κληρονομιά, Γεώτοπος, Μουσειολογική αξία
Citation