Χαρακτηρισμός βλάβης στοιχείων από ινοπλέγματα σε ανόργανη μήτρα μέσω διηλεκτρικών μετρήσεων

Thumbnail Image
Date
2015-07-01
Authors
Πλαμαντούρας, Βασίλειος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Παρατηρείται ότι, το ΙΑΜ έχει ήδη εδρεώσει τη θέση του ανάμεσα στα δομικά υλικά. Όμως για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυλειτουργικό υλικό, θα πρέπει να παρέχει και άλλες λειτουργίες μη δομικής φύσεως. Η διατριβή αυτή, επικεντρώθηκε στην ανίχνευση βλάβης σε στοιχεία ΙΑΜ μέσω διηλεκτρικών μετρήσεων και πιο συγκεκριμένα μέσω της μεταβολής της ηλεκτρικής αντίστασης στα στοιχεία αυτά. Τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών θα χρησιμοποιηθούν ώστε να θέσουν τις βάσεις για κατάλληλους συντελεστές συσχέτισης μεταξύ της εξέλιξης της βλάβης και της πιεζοαντίστασης σε στοιχεία ΙΑΜ.
Description
Keywords
Πολυλειτουργικά υλικά, Ηλεκτρική αντίσταση, Ινοπλέγματα ανόργανης μήτρας, Χαρακτηρισμός βλάβης, Πιεζοαντίσταση
Citation